Varnostni pasovi za FFS: ADENTIS
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
ječmen (Hordeum vulgare L. vode 1. reda  15 m  
ječmen (Hordeum vulgare L. vode 2. reda  5 m  
pšenica (Triticum aestivum L. vode 1. reda  15 m  
pšenica (Triticum aestivum L. vode 2. reda  5 m