Varnostni pasovi za FFS: AFFIRM OPTI
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
jablana (Malus domestica vode 1. reda  30 m  
jablana (Malus domestica vode 2. reda  30 m  
Japonska nešplja (Eriobotrya japonica vode 1. reda  30 m  
Japonska nešplja (Eriobotrya japonica vode 2. reda  30 m  
navadna hruška (Pyrus communis L. vode 1. reda  30 m  
navadna hruška (Pyrus communis L. vode 2. reda  30 m  
navadna kutina (Cydonia oblonga MILL. vode 1. reda  30 m  
navadna kutina (Cydonia oblonga MILL. vode 2. reda  30 m  
nešplja (Mespilus vode 1. reda  30 m  
nešplja (Mespilus vode 2. reda  30 m  
sliva (Prunus domestica L. vode 1. reda  30 m  
sliva (Prunus domestica L. vode 2. reda  30 m