Varnostni pasovi za FFS: AZUMO WG
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
breskev (Prunus persica BATSCH vode 1. reda  15 m  
breskev (Prunus persica BATSCH vode 2. reda  5 m  
češnja (Prunus avium L. vode 1. reda  15 m  
češnja (Prunus avium L. vode 2. reda  5 m  
jablana (Malus domestica vode 1. reda  15 m  
jablana (Malus domestica vode 2. reda  5 m  
jajčevec (Solanum melongena L. vode 1. reda  15 m  
jajčevec (Solanum melongena L. vode 2. reda  5 m  
marelica (Prunus armeniaca L. vode 1. reda  15 m  
marelica (Prunus armeniaca L. vode 2. reda  5 m  
navadna hruška (Pyrus communis L. vode 1. reda  15 m  
navadna hruška (Pyrus communis L. vode 2. reda  5 m  
navadna kutina (Cydonia oblonga MILL. vode 1. reda  15 m  
navadna kutina (Cydonia oblonga MILL. vode 2. reda  5 m  
nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID. vode 1. reda  15 m  
nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID. vode 2. reda  5 m  
nešplja (Mespilus vode 1. reda  15 m  
nešplja (Mespilus vode 2. reda  5 m  
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. vode 1. reda  15 m  
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. vode 2. reda  5 m  
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet vode 1. reda  15 m  
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet vode 2. reda  5 m  
sliva (Prunus domestica L. vode 1. reda  15 m  
sliva (Prunus domestica L. vode 2. reda  5 m  
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja vode 1. reda  15 m  
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja vode 2. reda  5 m  
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja vode 1. reda  15 m  
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja vode 2. reda  5 m