Varnostni pasovi za FFS: ARGOS
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
krompir (Solanum tuberosum L. vode 1. reda  0 m  
krompir (Solanum tuberosum L. vode 2. reda  0 m