Varnostni pasovi za FFS: BATTERY
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste vode 1. reda  15 m  
avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste vode 2. reda  5 m  
ječmen (Hordeum vulgare L. vode 1. reda  15 m  
ječmen (Hordeum vulgare L. vode 2. reda  5 m  
pšenica (Triticum aestivum L. vode 1. reda  15 m  
pšenica (Triticum aestivum L. vode 2. reda  5 m  
železniške površine (železniške površine vode 1. reda  15 m  
železniške površine (železniške površine vode 2. reda  5 m