Varnostni pasovi za FFS: QUICKPHOS BAGS
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
ječmen (Hordeum vulgare L. vode 1. reda  0 m  
ječmen (Hordeum vulgare L. vode 2. reda  0 m  
oves (Avena sativa L. vode 1. reda  0 m  
oves (Avena sativa L. vode 2. reda  0 m  
pšenica (Triticum aestivum L. vode 1. reda  0 m  
pšenica (Triticum aestivum L. vode 2. reda  0 m  
riž (Oryza sativa L. vode 1. reda  0 m  
riž (Oryza sativa L. vode 2. reda  0 m  
(Secale cereale L. vode 1. reda  0 m  
(Secale cereale L. vode 2. reda  0 m  
skladišča kmetijskih pridelkov, prazna (skladišča kmetijskih pridelkov, prazna vode 1. reda  0 m  
skladišča kmetijskih pridelkov, prazna (skladišča kmetijskih pridelkov, prazna vode 2. reda  0 m  
tritikala (X Triticosecale Wittm. vode 1. reda  0 m  
tritikala (X Triticosecale Wittm. vode 2. reda  0 m