Varnostni pasovi za FFS: DUAL GOLD 960 EC
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
koruza (Zea mays L. (partim) vode 1. reda  15 m  
koruza (Zea mays L. (partim) vode 2. reda  5 m  
sirek (Sorghum bicolor (L.) Moench vode 1. reda  15 m  
sirek (Sorghum bicolor (L.) Moench vode 2. reda  5 m  
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. vode 1. reda  15 m  
sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. vode 2. reda  5 m  
soja (Glycine max (L.) MERR. vode 1. reda  15 m  
soja (Glycine max (L.) MERR. vode 2. reda  5 m  
sončnica (Helianthus annuus L. vode 1. reda  15 m  
sončnica (Helianthus annuus L. vode 2. reda  5 m