Varnostni pasovi za FFS: ASEF 3V1
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
vrtna (okrasna) trata (vrtna trata vode 1. reda  0 m  
vrtna (okrasna) trata (vrtna trata vode 2. reda  0 m