Varnostni pasovi za FFS: ACROBAT MZ WG
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
krompir (Solanum tuberosum L. vode 1. reda  15 m  
krompir (Solanum tuberosum L. vode 2. reda  10 m  
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. vode 1. reda  15 m  
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. vode 2. reda  10 m  
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja vode 1. reda  15 m  
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja vode 2. reda  10 m  
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja vode 1. reda  15 m  
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja vode 2. reda  10 m