Varnostni pasovi za FFS: ACTARA 25 WG
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa vode 1. reda  0 m  
brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa vode 2. reda  0 m  
bučnice z neužitno lupino (Cucurbitaceae vode 1. reda  0 m  
bučnice z neužitno lupino (Cucurbitaceae vode 2. reda  0 m  
bučnice z užitno lupino (Cucurbitaceae vode 1. reda  0 m  
bučnice z užitno lupino (Cucurbitaceae vode 2. reda  0 m  
endivija (Cichorium endivia L. vode 1. reda  0 m  
endivija (Cichorium endivia L. vode 2. reda  0 m  
jajčevec (Solanum melongena L. vode 1. reda  0 m  
jajčevec (Solanum melongena L. vode 2. reda  0 m  
listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI vode 1. reda  0 m  
listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI vode 2. reda  0 m  
okrasne rastline, necvetoče (okrasne rastline, necvetoče vode 1. reda  0 m  
okrasne rastline, necvetoče (okrasne rastline, necvetoče vode 2. reda  0 m  
paprika (Capsicum annuum L. vode 1. reda  0 m  
paprika (Capsicum annuum L. vode 2. reda  0 m  
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. vode 1. reda  0 m  
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. vode 2. reda  0 m  
rezano cvetje (rezano cvetje vode 1. reda  0 m  
rezano cvetje (rezano cvetje vode 2. reda  0 m  
solata (Lactuca sativa L. vode 1. reda  0 m  
solata (Lactuca sativa L. vode 2. reda  0 m