Varnostni pasovi za FFS: ACTARA 25 WG
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
(trsnica, drevesnica, vzgajališče sadik vode 1. reda  20 m  
(matični nasad vode 1. reda  20 m  
(matični nasad vode 2. reda  20 m  
(trsnica, drevesnica, vzgajališče sadik vode 2. reda  20 m  
breskev (Prunus persica BATSCH vode 1. reda  20 m  
breskev (Prunus persica BATSCH vode 2. reda  20 m  
hruška (Pyrus L. vode 1. reda  20 m  
hruška (Pyrus L. vode 2. reda  20 m  
jablana (Malus MILL. vode 1. reda  20 m  
jablana (Malus MILL. vode 2. reda  20 m  
krompir (Solanum tuberosum L. vode 1. reda  15 m  
krompir (Solanum tuberosum L. vode 2. reda  5 m  
okrasne rastline (okrasne rastline vode 1. reda  0 m  
okrasne rastline (okrasne rastline vode 2. reda  0 m  
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. vode 1. reda  15 m  
paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL. vode 2. reda  5 m  
sadike (sadike vode 1. reda  15 m  
sadike (sadike vode 2. reda  5 m  
solata (Lactuca sativa L. vode 1. reda  15 m  
solata (Lactuca sativa L. vode 2. reda  5 m  
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja vode 1. reda  20 m  
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja vode 2. reda  20 m  
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja vode 1. reda  20 m  
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja vode 2. reda  20 m