Varnostni pasovi za FFS: ACTELLIC 50 EC
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
ječmen (Hordeum vulgare L. vode 1. reda  0 m  
ječmen (Hordeum vulgare L. vode 2. reda  0 m  
oves (Avena sativa L. vode 1. reda  0 m  
oves (Avena sativa L. vode 2. reda  0 m  
pšenica (Triticum aestivum L. vode 1. reda  0 m  
pšenica (Triticum aestivum L. vode 2. reda  0 m  
skladišča kmetijskih pridelkov, prazna (skladišča kmetijskih pridelkov, prazna vode 1. reda  0 m  
skladišča kmetijskih pridelkov, prazna (skladišča kmetijskih pridelkov, prazna vode 2. reda  0 m