Varnostni pasovi za FFS: ACTIVUS 40 WG
Kultura Kategorija Minimalna razdalja
čebula (Allium cepa L. vode 1. reda  40 m  
čebula (Allium cepa L. vode 2. reda  40 m  
koruza (silažna in za zrnje) (Zea mays L. vode 1. reda  30 m  
koruza (silažna in za zrnje) (Zea mays L. vode 2. reda  30 m  
krompir (Solanum tuberosum L. vode 1. reda  40 m  
krompir (Solanum tuberosum L. vode 2. reda  40 m  
navadna pšenica (Triticum aestivum L. vode 1. reda  30 m  
navadna pšenica (Triticum aestivum L. vode 2. reda  30 m  
ozimna tritikala (X Triticosecale Wittm. vode 1. reda  30 m  
ozimna tritikala (X Triticosecale Wittm. vode 2. reda  30 m  
ozimni ječmen (Hordeum L. vode 1. reda  30 m  
ozimni ječmen (Hordeum L. vode 2. reda  30 m