Seznam fitofarmacevtskih sredstev s pretečeno registracijo v evidenci UVHVVR na dan 18.12.2018

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 517

 

Ime sredstva:

AXORIS PALČKE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

tiametoksam

1,2

38081090

153719-23-4

 

Formulacija:

palčke (PR)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

COMPO GMBH

Zastopnik, distributer:

COMPO GMBH, METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

19.9.2018

Zaloge v uporabi do:

19.12.2018

Zaloge v prodaji do:

19.11.2018

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758)

Opozorila in obvestila:

R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-14/08/4

5.3.2009

19.9.2018

Sprememba

3433-14/08/6

11.6.2010

19.9.2018

Sprememba

3433-13/08/9

14.3.2011

19.9.2018

Sprememba

3433-14/08/13

1.8.2013

19.9.2018

Sprememba

U34330-248/14/3

24.10.2014

19.9.2018

Prenehanje dovoljenja

U34330-72/18/2

13.9.2018

19.9.2018


 

Ime sredstva:

AXORIS GRANULAT

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

tiametoksam

1,2

38081090

153719-23-4

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

COMPO GMBH

Zastopnik, distributer:

COMPO GMBH, METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

19.9.2018

Zaloge v uporabi do:

19.12.2018

Zaloge v prodaji do:

19.11.2018

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758)

Opozorila in obvestila:

R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-12/08/4

5.3.2009

19.9.2018

Sprememba

3433-12/08/11

11.6.2010

19.9.2018

Sprememba

3433-13/08/9

14.3.2011

19.9.2018

Sprememba

3433-12/08/15

1.8.2013

19.9.2018

Sprememba

U34330-248/14/3

24.10.2014

19.9.2018

Prenehanje dovoljenja

U34330-71/18/2

13.9.2018

19.9.2018


 

Ime sredstva:

AXORIS SPREJ

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

abamektin

0,0015

38081090

71751-41-2

tiametoksam

0,01

38081090

153719-23-4

 

Formulacija:

druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (AL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID, AKARICID

Proizvajalec:

COMPO GMBH

Zastopnik, distributer:

COMPO GMBH, METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

19.9.2018

Zaloge v uporabi do:

19.12.2018

Zaloge v prodaji do:

19.11.2018

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1THRIF: (Thripidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1ACARO: pršice (Acaridae); 1TETRF: pršice prelke (Tetranychidae); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856))

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline, rastlinjaki: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-465/07/6

10.12.2009

19.9.2018

Sprememba

3433-13/08/9

14.3.2011

19.9.2018

Sprememba

3433-465/07/13

1.8.2013

19.9.2018

Sprememba

U34330-248/14/3

24.10.2014

19.9.2018

Prenehanje dovoljenja

U34330-73/18/2

13.9.2018

19.9.2018


 

Ime sredstva:

NUPRID 200 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

imidakloprid

20

38081090

138261-41-3

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

19.9.2018

Zaloge v uporabi do:

19.12.2018

Zaloge v prodaji do:

19.11.2018

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.)

Uporaba proti:

LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824))

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-28/11/8

4.11.2013

19.9.2018

Sprememba

U34330-109/16/2

22.11.2016

19.9.2018

Prenehanje dovoljenja

U34330-156/13/2

11.9.2018

19.9.2018


 

Ime sredstva:

MIDO 20 SL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

imidakloprid

20

38081090

138261-41-3

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

19.9.2018

Zaloge v uporabi do:

19.12.2018

Zaloge v prodaji do:

19.11.2018

 

Uporaba na:

1MABG: jablana (Malus MILL.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.)

Uporaba proti:

LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); DYSAPL: mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea (PASSERINI, 1860)); APHIPO: zelena jablanova uš (Aphis pomi DE GEER, 1773)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jablana: 14 dni, krompir: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-149/13/2

12.12.2013

19.9.2018

Sprememba

U34330-149/13/7

4.4.2014

19.9.2018

Sprememba

U34330-239/14/2

5.9.2014

19.9.2018

Sprememba

U34330-104/15/3

30.7.2015

19.9.2018

Prenehanje dovoljenja

U34330-149/13/17

11.9.2018

19.9.2018


| |>>Naprej