Seznam fitofarmacevtskih sredstev s pretečeno registracijo v evidenci UVHVVR na dan 29.3.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 724

 

Ime sredstva:

CELAFLOR CAREO KOMBINIRANE PALČKE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

acetamiprid

4

38081090

160430-64-8IRAC: 4A

 

Formulacija:

palčke (PR)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

SILK D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

20.2.2023

Zaloge v uporabi do:

20.2.2023

Zaloge v prodaji do:

20.2.2023

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840); 1CICDF: škržati iz družine Cicadellidae (Cicadellidae); 1PSEUF: volnati kaparji (Pseudococcidae)

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-406/06/7

4.12.2006

20.2.2023

Sprememba

3433-406/06/10

27.11.2009

20.2.2023

Sprememba

34330-7/10/9

20.12.2012

20.2.2023

Sprememba

U34330-123/15/4

9.9.2015

20.2.2023

Začasno podaljšanje

U34330-179/15/3

3.3.2016

20.2.2023

Podaljšanje

U34330-179/15/6

17.4.2018

20.2.2023

Sprememba

U34330-179/15/9

2.7.2018

20.2.2023

Sprememba

U34330-103/18/2

17.12.2018

20.2.2023

Podaljšanje

U34330-179/15/11

11.2.2019

20.2.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/1

16.2.2021

20.2.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-179/15/23

20.2.2023

20.2.2023


 

Ime sredstva:

CELAFLOR CAREO GRANULAT

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

acetamiprid

4

38081090

160430-64-8IRAC: 4A

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

SILK D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

20.2.2023

Zaloge v uporabi do:

20.2.2023

Zaloge v prodaji do:

20.2.2023

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840); 1CICDF: škržati iz družine Cicadellidae (Cicadellidae); 1PSEUF: volnati kaparji (Pseudococcidae)

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-407/06/3

4.12.2006

20.2.2023

Sprememba

3433-406/06/10

27.11.2009

20.2.2023

Sprememba

34330-7/10/9

20.12.2012

20.2.2023

Sprememba

U34330-123/15/4

9.9.2015

20.2.2023

Začasno podaljšanje

U34330-178/15/3

3.3.2016

20.2.2023

Podaljšanje

U34330-178/15/5

17.4.2018

20.2.2023

Sprememba

U34330-178/15/8

2.7.2018

20.2.2023

Sprememba

U34330-103/18/2

17.12.2018

20.2.2023

Podaljšanje

U34330-178/15/11

11.2.2019

20.2.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/1

16.2.2021

20.2.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-178/15/23

20.2.2023

20.2.2023 

Ime sredstva:

CELAFLOR CAREO SPRAY PROTI ŠKODLJIVCEM Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

acetamiprid

0,0005

38081090

160430-64-8IRAC: 4A

 

Formulacija:

razpršilec (AE)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

SILK D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

20.2.2023

Zaloge v uporabi do:

20.2.2023

Zaloge v prodaji do:

20.2.2023

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840); 1CICDF: škržati iz družine Cicadellidae (Cicadellidae); 1PSEUF: volnati kaparji (Pseudococcidae)

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-434/06/5

13.4.2007

20.2.2023

Sprememba

3433-406/06/10

27.11.2009

20.2.2023

Sprememba

34330-7/10/9

20.12.2012

20.2.2023

Sprememba

U34330-123/15/4

9.9.2015

20.2.2023

Podaljšanje

U34330-21/17/3

10.4.2017

20.2.2023

Sprememba

U34330-21/17/6

2.7.2018

20.2.2023

Sprememba

U34330-103/18/2

17.12.2018

20.2.2023

Podaljšanje

U34330-21/17/8

3.4.2019

20.2.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/1

16.2.2021

20.2.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-21/17/20

20.2.2023

20.2.2023


 

Ime sredstva:

ZATO PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kaptan

60

38082080

133-06-2FRAC: M/M04

trifloksistrobin

4

38082080

141517-21-7FRAC: C/11

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2021

Zaloge v uporabi do:

31.1.2023

Zaloge v prodaji do:

31.1.2022

 

Uporaba na:

MABSD: jablana (Malus domestica)

Uporaba proti:

1PENIG: čopičaste plesni (Penicillium LINK); PEZIAL: grenka gniloba jabolk (Phlyctema vagabunda (Massee) Desmazieres); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); MONISP: sadne gnilobe, monilije (Monilinia HONEY); 1BOTRG: sive plesni (Botrytis MICHELI)

Opozorila in obvestila:

R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; R40: Možen rakotvoren učinek.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jablana: 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-635/08/7

11.5.2010

31.7.2021

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

31.7.2021

Podaljšanje

U34330-48/19/1

4.6.2019

31.7.2021

Prenehanje dovoljenja

U34330-234/14/15

11.5.2021

31.7.2021


 

Ime sredstva:

CHAMP FORMULA 2 FLO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki bakrovega hidroksida

24,4

38082010

20427-59-2FRAC: M/M01

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

24.1.2023

Zaloge v uporabi do:

24.1.2023

Zaloge v prodaji do:

24.1.2023

 

Uporaba na:

1CIDG: agrumi (Citrus L.); 1CUCF: bučevke (z užitno lupino) (Cucurbitaceae); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); LENCU: leča (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Lens culinaris); NNNOG: lupinarji (lupinarji); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); IUGRE: oreh (Juglans regia L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); LUPAL: volčji bob, beli (jari+ozimni) (Lupinus albus L.)

Uporaba proti:

PSDMSY: (Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall); ALTECI: alternarijska gniloba agrumov (Alternaria citri); PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); VALSCI: breskov rak (Cytospora sp.); PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); PHYTCI: fitoftorna gniloba agrumov (Phytophthora citricola); 1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); 1CRYNG: glivične bolezni lesa iz rodu Cryphonectria (Cryphonectria); GLOESP: grenke gnilobe sadja (Gloeosporium SACC.); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV); XANTJU: orehova (lešnikova) pegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis (PIERCE) VAUTERIN ET AL.); XANTSP: ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas (Xanthomonas sp.); 1PEROF: plesni (Peronosporaceae)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

agrumi: 14 dni, bučevke (z užitno lupino): 3 dni, čebula (za čebulo): 3 dni, česen: 3 dni, fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje): 3 dni, grah (za sveže in suho zrnje ter stročje): 3 dni, jajčevec: 3 dni, leča (za sveže in suho zrnje ter stročje): 3 dni, lupinarji: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oreh: zagotovljena s časom uporabe, paprika: 7 dni, paradižnik: 10 dni, šalotka: 3 dni, špargelj: zagotovljena s časom uporabe, volčji bob, beli: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-281/01

12.2.2003

20.12.2016

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

20.12.2016

Sprememba

327-02-25/00/6

27.11.2009

20.12.2016

Začasno podaljšanje

327-02-281/01/7

20.5.2011

20.12.2016

Začasno podaljšanje

U34330-132/14/1

27.5.2014

20.12.2016

Začasno podaljšanje

U34330-132/14/6

29.10.2015

20.12.2016

Podaljšanje

U34330-132/14/7

21.12.2016

24.1.2023

Sprememba

U34330-132/14/13

9.11.2017

24.1.2023

Podaljšanje

U34330-132/14/14

29.1.2019

24.1.2023

Podaljšanje

U34330-132/14/22

16.12.2020

24.1.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-132/14/26

24.1.2023

24.1.2023


| |>>Naprej