Seznam FFS, ki se prodajajo brez predložitve Potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine samo v specializiranih prodajalnah s FFS - Datum izpisa: 25.9.2023 23:06:59

Seznam FFS, ki so od 1. 10. 2019 dovoljena za nepoklicno rabo in so dovoljena za ekološko pridelavo ter glede velikosti pakiranja izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:
- so pakirana v embalaži, katere velikost ustreza koncentratu za pripravo mešanice za enkratno uporabo, ki zadostuje za površino tretiranja do 500 m2, ali
- so pakirana kot gotovi pripravek za neposredno uporabo, ki zadostuje za površino tretiranja do 500 m2.
Navedena FFS za nepoklicno rabo se prodajajo v specializiranih prodajalnah s FFS.
Pri nakupu FFS s tega seznama kupcu manjših pakiranj (za površino do 500 m2, navedenih v tem seznamu) ni potrebno predložiti Potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
OPOZORILO:
FFS, ki so sicer dovoljena za ekološko pridelavo in ki so pakirana v embalažnih enotah za površino tretiranja več kot 500 m2 , se od 1. 10. 2019 lahko prodajajo samo v specializiranih prodajalnah s FFS ob predložitvi Potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Vsa ostala FFS, ki v Republiki Sloveniji niso uvrščena na sezname za nepoklicno rabo, so FFS za poklicno rabo in se od 1. 10. 2019 lahko prodajajo samo v specializiranih prodajalnah s FFS in ob predložitvi Potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Ime FFS Aktivna snov in vsebnost Vrsta sredstva Številka odločbe Veljavnost
registracije
Proizvajalec Zastopnik Maksimalna velikost pakiranja*
AGREE WG  Bacillus Thuringiensis var. Aizawai (50%)  INSEKTICID  U34330-1/22/8 (28.03.2022), U34330-1/20/13 (26.03.2020), U34330-197/14/16 (22.01.2018), U34330-197/14/10 (19.05.2017), U34330-197/14/7 (11.04.2017), U34330-197/14/1 (24.11.2016)  30.04.2024  Mitsui AgriScience International S.A./B.V.    25g 
AZATIN EC  azadirahtin A (2,6%)  INSEKTICID  U34330-57/19/5 (20.11.2020)  31.05.2025  Certis USA L.L.C.  Mitsui AgriScience International S.A./B.V., METROB, D.O.O.  75ml 
BELO OLJE KARSIA  parafinsko olje (83%)  AKARICID  U34330-98/22/8 (02.08.2023), U34330-98/22/3 (22.02.2023)  31.12.2024  W. Neudorff GmbH KG    400ml 
BIOTIP FLORAL  piretrin (1,82%)  INSEKTICID  U34330-1/23/22 (17.08.2023), U34330-1/20/15 (04.06.2020), U34330-99/15/21 (17.03.2017), U34330-99/15/16 (20.10.2016), U34330-99/15/6 (31.03.2016)  15.06.2027  COPYR S.p.a.  BIOTEH D.O.O.  59ml 
BIOTIP SULFO 800 SC  žveplo (80%)  FUNGICID  U34330-1/22/30 (09.11.2022), U34330-29/18/19 (15.01.2021), U34330-1/20/34 (18.12.2020), U34330-29/18/10 (18.01.2019)  31.12.2024  CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna  BIOTEH D.O.O.  100ml 
DELFIN WG  Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki (85%)  INSEKTICID  U34330-1/22/8 (28.03.2022), U34330-75/14/24 (01.10.2021), U34330-1/20/13 (26.03.2020), U34330-75/14/14 (24.11.2017), U34330-75/14/12 (19.05.2017), U34330-197/14/7 (11.04.2017), U34330-75/14/7 (13.02.2017)  30.04.2024  Mitsui AgriScience International S.A./B.V.    25g 
FLORA VERDE  piretrin (1,82%)  INSEKTICID  U34330-1/23/23 (17.08.2023), U34330-111/15/7 (27.10.2020), U34330-1/20/16 (04.06.2020), U34330-111/15/3 (21.04.2016)  15.06.2027  COPYR S.p.a.  UNICHEM D.O.O.  80ml 
FRUTAPON  parafinsko olje (83%)  AKARICID  U34330-63/19/14 (02.08.2023), U34330-1/22/35 (14.11.2022), U34330-1/20/35 (04.12.2020), U34330-63/19/6 (05.06.2020)  31.12.2024  W. Neudorff GmbH KG    400ml 
NATUREN FORTE - KONCENTRAT  piretrin (0,7%), olje navadne ogrščice (70%)  INSEKTICID, AKARICID  U34330-1/22/21 (12.07.2022), U34330-1/20/28 (21.08.2020), U34330-19/19/5 (23.12.2019)  31.08.2024  Evergreen Garden Care Österreich GmbH  SILK D.O.O.   
NEEMAZAL - T/S  azadirahtin A (1%)  INSEKTICID  U34330-72/15/21 (26.01.2021), U34330-72/15/13 (28.11.2018), U34330-72/15/11 (15.12.2015), U34330-72/15/5 (11.11.2015)  31.08.2025  TRIFOLIO-M  METROB, D.O.O.  75ml 
NORDOX 75 WG  baker v obliki bakrovega oksida (75%)  FUNGICID, BAKTERICID  U34330-131/14/41 (31.01.2023), U34330-131/14/36 (16.12.2020), U34330-131/14/28 (14.05.2019), U34330-131/14/21 (29.01.2019), U34330-131/14/17 (21.05.2018), U34330-131/14/9 (10.10.2016)  30.04.2025  Nordox Industrier AS  SYNGENTA AGRO D.O.O.  15g 
OVITEX  parafinsko olje (81,7%)  AKARICID, INSEKTICID  U34330-1/21/23 (25.11.2021), U34330-273/14/13 (02.12.2020), U34330-8/19/2 (30.01.2019), U34330-273/14/7 (16.10.2017)  31.12.2023  Belchim Crop Protection N.V./S.A.  BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.  250ml 
POLYVERSUM  Pythium oligandrum M1 (25%)  FUNGICID  U34330-1/22/7 (28.03.2022), U34330-81/19/4 (24.04.2020)  30.04.2024  BIOPREPARATY, spol. s.r.o  PICOUNT D.O.O.  5g 
PREV-GOLD GARDEN  olje pomarančevca (5,9%)  FUNGICID, AKARICID, INSEKTICID  U34330-108/20/7 (22.11.2021), U34330-108/20/4 (23.06.2021)  31.07.2025  Oro Agri International B.V.    200ml 
PROMANAL AF NEU  parafinsko olje (1,2%)  INSEKTICID  U34330-1/22/35 (14.11.2022), U34330-5/14/15 (24.01.2022), U34330-1/20/35 (04.12.2020), U34330-5/14/1 (31.01.2014)  31.12.2024  W. Neudorff GmbH KG    500ml 
RAPTOL KONCENTRAT  piretrin (0,46%), olje navadne ogrščice (82,53%)  AKARICID, INSEKTICID  U34330-1/22/17 (01.06.2022), U34330-9/15/8 (24.01.2022), U34330-1/20/27 (20.08.2020), U34330-9/15/3 (24.11.2017)  31.08.2024  W. Neudorff GmbH KG    300ml 
RED FOX  baker v obliki bakrovega oksida (8,88%), parafinsko olje (54%)  AKARICID, FUNGICID  U34330-35/18/16 (01.12.2021), U34330-35/18/4 (12.03.2020), U34330-35/18/12 (18.12.2019), U34330-35/18/6 (19.03.2019)  31.12.2023  SOXSYS.COM s.r.l  KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana  750ml 
UNIVERZALNI FUNGICID  Pythium oligandrum M1 (25%)  FUNGICID  U34330-1/22/7 (28.03.2022), U34330-58/20/6 (16.08.2021), U34330-58/20/3 (09.09.2020)  30.04.2024  BIOPREPARATY, spol. s.r.o  UNICHEM D.O.O.  5g 
*se lahko razlikuje od dejanske ponudbe