Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma

OBVESTILO: Podjetje Fitocenter, podjetje za tehnične analize, storitve in gostinstvo d.o.o., Ravenska c. 72, Beltinci, je v letu 2017 prenehalo z izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitomarmacevtskih sredstev. Za vse informacije se lahko obrnete na druge imenovane preglednike
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov.

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS , ki jih izvaja Biotehniška šola Rakičan

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Vodja pregleda Telefon Dodatne informacije
05.03.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Beltinci KG RAKIČAN ENOTA BELTINCI Kočiš Dejan 041579820 PREGLED STROJEV ZA RAZKUŽEVANJE SEMENA
05.03.2018 od 10:00 Biotehniška šola Rakičan Gančani INTERKORN, Gančani 94 Kočiš Dejan 041579820 PREGLED STROJEV ZA RAZKUŽEVANJE SEMENA
06.03.2018 od 10:00 Biotehniška šola Rakičan Črnci KOMBINAT, Črnci 2b Kočiš Dejan 041579820 PREGLED STROJEV ZA RAZKUŽEVANJE SEMENA
06.03.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Hodoš SEMENARSTVO AGROSAT Kočiš Dejan 041579820 PREGLED STROJEV ZA RAZKUŽEVANJE SEMENA
07.03.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Lendava KG LENDAVA, Kolodvorska ulica 1 Kočiš Dejan 041579820 PREGLED STROJEV ZA RAZKUŽEVANJE SEMENA
07.03.2018 od 10:00 Biotehniška šola Rakičan Rakičan BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN Kočiš Dejan 041579820
12.03.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Lendava KG LENDAVA, Kolodvorska ulica 1 Kočiš Dejan 041579820
13.03.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Tišina TRGOVINA SLAVIČ Kočiš Dejan 041579820
14.03.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Tišina TRGOVINA SLAVIČ Kočiš Dejan 041579820
19.03.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Cankova PARKIRIŠČE PODJETJA PANONIJA AGRAR, Cankova 20A Kočiš Dejan 041579820
20.03.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Gornji Slaveči GASILSKI DOM Kočiš Dejan 041579820
21.03.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Serdica GASILSKI DOM Kočiš Dejan 041579820
26.03.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Dobrovnik DEPONIJA Kočiš Dejan 041579820
27.03.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Črnci KOMBINAT, Črnci 2b Kočiš Dejan 041579820

Vpise novih naprav opravljamo na sedežu BŠ RAKIČAN vsak delovni petek Obvezna predhodna prijava! Vodja testiranja - 041 579 820 ali email: dejan.kocis@guest.arnes.si