Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma

OBVESTILO: Podjetje Fitocenter, podjetje za tehnične analize, storitve in gostinstvo d.o.o., Ravenska c. 72, Beltinci, je v letu 2017 prenehalo z izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitomarmacevtskih sredstev. Za vse informacije se lahko obrnete na druge imenovane preglednike
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov. NOVO!

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS , ki jih izvaja Biotehniška šola Rakičan

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Kontaktna oseba Telefon Dodatne informacije
18.05.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Tropovci PANVITA,EE MURSKA SOBOTA, Šolska ulica 30 Kočiš Dejan 041 579 820
19.05.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Tropovci PANVITA,EE MURSKA SOBOTA, Šolska ulica 30 Kočiš Dejan 041 579 820
20.05.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Tropovci PANVITA,EE MURSKA SOBOTA, Šolska ulica 30 Kočiš Dejan 041 579 820
23.05.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Tropovci PANVITA,EE MURSKA SOBOTA, Šolska ulica 30 Kočiš Dejan 041 579 820
25.05.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Tešanovci POSESTVO-PANVITA Kočiš Dejan 041 579 820
26.05.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Tešanovci POSESTVO-PANVITA Kočiš Dejan 041 579 820
27.05.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Tešanovci POSESTVO-PANVITA Kočiš Dejan 041 579 820
30.05.2022 od 8:00 do 10:00 Biotehniška šola Rakičan Kobilje KMETIJA FERENCEK, Kobilje 1 Kočiš Dejan 041 579 820
30.05.2022 od 11:00 Biotehniška šola Rakičan Strehovci Gasilski dom, Strehovci 29 Kočiš Dejan 041 579 820 Pršilniki (vinogradniške naprave)
01.06.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turnišče DEPONIJA Kočiš Dejan 041 579 820
02.06.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turnišče DEPONIJA Kočiš Dejan 041 579 820
03.06.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turnišče DEPONIJA Kočiš Dejan 041 579 820
06.06.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turnišče DEPONIJA Kočiš Dejan 041 579 820
08.06.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Fokovci KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
09.06.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Fokovci KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
10.06.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ljutomer kMETIJSKA TRGOVINA ROZGON, Kolodvorska ulica 14 Kočiš Dejan 041 579 820
13.06.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Kapca KMETIJA ZAG Kočiš Dejan 041 579 820
15.06.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Kapca KMETIJA ZAG Kočiš Dejan 041 579 820
16.06.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Kapca KMETIJA ZAG Kočiš Dejan 041 579 820
17.06.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Kapca KMETIJA ZAG Kočiš Dejan 041 579 820

Zaradi nastalih razmer (epidemije) sporočamo, da preglede naprav in vpise novih naprav opravljamo na sedežu BŠ RAKIČAN vsak delovni TOREK. Obvezna predhodna prijava! Vodja testiranja - 041 579 820 ali email: dejan.kocis@guest.arnes.si