Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma

OBVESTILO: Podjetje Fitocenter, podjetje za tehnične analize, storitve in gostinstvo d.o.o., Ravenska c. 72, Beltinci, je v letu 2017 prenehalo z izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitomarmacevtskih sredstev. Za vse informacije se lahko obrnete na druge imenovane preglednike
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov.

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS , ki jih izvaja Biotehniška šola Rakičan

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Vodja pregleda Telefon Dodatne informacije
28.05.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Spodnji Ivanjci KZ RADGONA DEPONIJA Kočiš Dejan 041579820
29.05.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Spodnja Ščavnica KZ RADGONA DEPONIJA Kočiš Dejan 041579820
30.05.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Gornji Petrovci PRI OBČINI Kočiš Dejan 041579820
04.06.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Hodoš SEMENARSTVO AGROSAT Kočiš Dejan 041579820
05.06.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turnišče PARKIRIŠČE-AGROCORN Kočiš Dejan 041579820
06.06.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turnišče PARKIRIŠČE-AGROCORN Kočiš Dejan 041579820
11.06.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Lendava KG LENDAVA, Kolodvorska ulica 1 Kočiš Dejan 041579820
12.06.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turjanci KMETIJA VRZEL Kočiš Dejan 041579820
13.06.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turjanci KMETIJA VRZEL Kočiš Dejan 041579820
18.06.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Bakovci AVTOCENTER KUHAR Kočiš Dejan 041579820
19.06.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ključarovci pri Ljutomeru KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041579820

Testiranja naprav in vpise novih naprav opravljamo na sedežu BŠ RAKIČAN vsak delovni petek Obvezna predhodna prijava! Vodja testiranja - 041 579 820 ali email: dejan.kocis@guest.arnes.si