Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma

OBVESTILO: Podjetje Fitocenter, podjetje za tehnične analize, storitve in gostinstvo d.o.o., Ravenska c. 72, Beltinci, je v letu 2017 prenehalo z izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitomarmacevtskih sredstev. Za vse informacije se lahko obrnete na druge imenovane preglednike
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov. NOVO!

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS , ki jih izvaja Biotehniška šola Rakičan

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Kontaktna oseba Telefon Dodatne informacije
29.03.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ključarovci pri Ljutomeru KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
30.03.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ključarovci pri Ljutomeru KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
31.03.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ključarovci pri Ljutomeru KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
03.04.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ključarovci pri Ljutomeru KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
05.04.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ključarovci pri Ljutomeru KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
06.04.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ključarovci pri Ljutomeru KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
07.04.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Kobilje KMETIJA FERENCEK, Kobilje 1 Kočiš Dejan 041 579 820
12.04.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ljutomer kMETIJSKA TRGOVINA ROZGON, Kolodvorska ulica 14 Kočiš Dejan 041 579 820
13.04.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ljutomer kMETIJSKA TRGOVINA ROZGON, Kolodvorska ulica 14 Kočiš Dejan 041 579 820
14.04.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ljutomer kMETIJSKA TRGOVINA ROZGON, Kolodvorska ulica 14 Kočiš Dejan 041 579 820
17.04.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ljutomer kMETIJSKA TRGOVINA ROZGON, Kolodvorska ulica 14 Kočiš Dejan 041 579 820
19.04.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Sveti Jurij ob Ščavnici DEPONIJA PRI KZ Kočiš Dejan 041 579 820
20.04.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Sveti Jurij ob Ščavnici DEPONIJA PRI KZ Kočiš Dejan 041 579 820
21.04.2023 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Sveti Jurij ob Ščavnici DEPONIJA PRI KZ Kočiš Dejan 041 579 820

Zaradi nastalih razmer (epidemije) sporočamo, da preglede naprav in vpise novih naprav opravljamo na sedežu BŠ RAKIČAN vsak delovni TOREK. Obvezna predhodna prijava! Vodja testiranja - 041 579 820 ali email: dejan.kocis@guest.arnes.si