Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma

OBVESTILO: Podjetje Fitocenter, podjetje za tehnične analize, storitve in gostinstvo d.o.o., Ravenska c. 72, Beltinci, je v letu 2017 prenehalo z izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitomarmacevtskih sredstev. Za vse informacije se lahko obrnete na druge imenovane preglednike
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov. NOVO!

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS , ki jih izvaja Biotehniška šola Rakičan

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Kontaktna oseba Telefon Dodatne informacije
03.10.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Gornji Petrovci PRI OBČINI Kočiš Dejan 041 579 820
10.10.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Bakovci AVTOCENTER KUHAR Kočiš Dejan 041 579 820
17.10.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Bakovci AVTOCENTER KUHAR Kočiš Dejan 041 579 820
24.10.2022 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Dobrovnik DEPONIJA Kočiš Dejan 041 579 820

Zaradi nastalih razmer (epidemije) sporočamo, da preglede naprav in vpise novih naprav opravljamo na sedežu BŠ RAKIČAN vsak delovni TOREK. Obvezna predhodna prijava! Vodja testiranja - 041 579 820 ali email: dejan.kocis@guest.arnes.si