Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
FITOCENTER d.o.o.
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov.

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS , ki jih izvaja Biotehniška šola Rakičan

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Vodja pregleda Telefon Dodatne informacije
03.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Črnci KOMBINAT, Črnci 2b Kočiš Dejan 041579820
04.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Črnci KOMBINAT, Črnci 2b Kočiš Dejan 041579820
05.05.2017 od 8:00 do 10:00 Biotehniška šola Rakičan Spodnja Ščavnica KZ RADGONA DEPONIJA Kočiš Dejan 041579820
05.05.2017 od 11:30 Biotehniška šola Rakičan Črešnjevci KOMBINAT RADGONSKE GORICE Kočiš Dejan 041579820
06.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Lendava KG LENDAVA, Kolodvorska ulica 1 Kočiš Dejan 041579820
08.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Prosenjakovci DEPONIJA KZ RADGONA Kočiš Dejan 041579820
09.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Prosenjakovci DEPONIJA KZ RADGONA Kočiš Dejan 041579820
10.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Fokovci KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041579820
11.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Puževci DEPONIJA Kočiš Dejan 041579820
12.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Puževci DEPONIJA Kočiš Dejan 041579820
15.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Zenkovci GASILSKI DOM, Zenkovci 51A Kočiš Dejan 041579820
16.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Bodonci GASILSKI DOM, Bodonci 77a Kočiš Dejan 041579820
17.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Andrejci VAŠKO GASILSKI DOM, Andrejci Kočiš Dejan 041579820
18.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Tišina TRGOVINA SLAVIČ Kočiš Dejan 041579820
19.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Tišina TRGOVINA SLAVIČ Kočiš Dejan 041579820
22.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Vaneča KMETIJA ŠKAPER Kočiš Dejan 041579820
23.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Črenšovci KZ ČRENŠOVCI Kočiš Dejan 041579820
24.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Črenšovci KZ ČRENŠOVCI Kočiš Dejan 041579820
25.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Mala Polana PRI ČISTILNI NAPRAVI Kočiš Dejan 041579820
26.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Mala Polana PRI ČISTILNI NAPRAVI Kočiš Dejan 041579820
29.05.2017 od 7:30 Biotehniška šola Rakičan Vaneča KMETIJA ŠKAPER Kočiš Dejan 041579820
30.05.2017 od 7:30 Biotehniška šola Rakičan Tešanovci POSESTVO-PANVITA Kočiš Dejan 041579820
31.05.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turnišče PARKIRIŠČE-AGROCORN Kočiš Dejan 041579820
01.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Veržej PARKIRIŠČE DUO CENTRA Kočiš Dejan 041579820
02.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turnišče PARKIRIŠČE-AGROCORN Kočiš Dejan 041579820
05.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Dobrovnik DEPONIJA Kočiš Dejan 041579820
06.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Filovci PRI ZBIRALNICI Kočiš Dejan 041579820
07.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Kobilje PRED GARAŽAMI PRI IGRIŠČU Kočiš Dejan 041579820
08.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turjanci KMETIJA VRZEL Kočiš Dejan 041579820
09.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Genterovci DEPONIJA Kočiš Dejan 041579820
12.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turjanci KMETIJA VRZEL Kočiš Dejan 041579820
13.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Turjanci KMETIJA VRZEL Kočiš Dejan 041579820
14.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Gornja Radgona GASILSKI DOM Kočiš Dejan 041579820
15.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Gornja Radgona GASILSKI DOM Kočiš Dejan 041579820
16.06.2017 od 7:30 Biotehniška šola Rakičan Odranci Raiffeisen agrotrgovina Odranci Kočiš Dejan 041579820
19.06.2017 od 7:30 Biotehniška šola Rakičan Gančani KMETIJA TRATNJEK Kočiš Dejan 041579820
20.06.2017 od 7:30 Biotehniška šola Rakičan Kapca KMETIJA ZAG Kočiš Dejan 041579820
21.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Čentiba DEPONIJA Kočiš Dejan 041579820
22.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Dolga vas GD DOLGA VAS Kočiš Dejan 041579820
23.06.2017 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Sodišinci GASILSKI DOM Kočiš Dejan 041579820

Preglede na sedežu BŠ RAKIČAN opravljamo vsak delovni petek med 14.00 in 15.00 uro, po predhodnem dogovoru. Obvezna predhodna prijava! Vodja testiranja - 041 579 820 ali email: dejan.kocis@guest.arnes.si