Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma

OBVESTILO: Podjetje Fitocenter, podjetje za tehnične analize, storitve in gostinstvo d.o.o., Ravenska c. 72, Beltinci, je v letu 2017 prenehalo z izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitomarmacevtskih sredstev. Za vse informacije se lahko obrnete na druge imenovane preglednike
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov. NOVO!

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS , ki jih izvaja Biotehniška šola Rakičan

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Kontaktna oseba Telefon Dodatne informacije
21.06.2021 od 10:00 Biotehniška šola Rakičan Spodnji Ivanjci KZ RADGONA DEPONIJA Kočiš Dejan 041 579 820
21.06.2021 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Dolga vas GD DOLGA VAS Kočiš Dejan 041 579 820
28.06.2021 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Topolovci PANVITA, PE TOPOLOVCI, Topolovci 2 Kočiš Dejan 041 579 820
29.06.2021 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Topolovci PANVITA, PE TOPOLOVCI, Topolovci 2 Kočiš Dejan 041 579 820

Zaradi nastalih razmer (epidemije) sporočamo, da preglede naprav in vpise novih naprav opravljamo na sedežu BŠ RAKIČAN vsak delovni TOREK. Obvezna predhodna prijava! Vodja testiranja - 041 579 820 ali email: dejan.kocis@guest.arnes.si