Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
FITOCENTER d.o.o.
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov.

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS , ki jih izvaja Biotehniška šola Rakičan

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Vodja pregleda Telefon Dodatne informacije
15.09.2017 od 10:00 Biotehniška šola Rakičan Turjanci KMETIJA VRZEL Kočiš Dejan 041579820
22.09.2017 od 10:30 Biotehniška šola Rakičan Črešnjevci KOMBINAT RADGONSKE GORICE Kočiš Dejan 041579820
22.09.2017 od 10:00 Biotehniška šola Rakičan Turjanci KMETIJA VRZEL Kočiš Dejan 041579820

Preglede na sedežu BŠ RAKIČAN opravljamo vsak delovni petek, po predhodnem dogovoru. Obvezna predhodna prijava! Vodja testiranja - 041 579 820 ali email: dejan.kocis@guest.arnes.si