Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma

OBVESTILO: Podjetje Fitocenter, podjetje za tehnične analize, storitve in gostinstvo d.o.o., Ravenska c. 72, Beltinci, je v letu 2017 prenehalo z izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitomarmacevtskih sredstev. Za vse informacije se lahko obrnete na druge imenovane preglednike
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov.

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS , ki jih izvaja Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Kontaktna oseba Telefon Dodatne informacije
27.05.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Sv. Trojica v Slov. Goricah PRI PODJETJU AGROREMONT Lakota Miran 031309660
28.05.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Benedikt pri kmetijski zadrugi Lakota Miran 031309660
30.05.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Benedikt pri kmetijski zadrugi Lakota Miran 031309660
31.05.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Sv. Ana v Slov. Goricah BB bar Lakota Miran 031309660
03.06.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Sv. Ana v Slov. Goricah BB bar Lakota Miran 031309660
04.06.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Sv. Ana v Slov. Goricah BB bar Lakota Miran 031309660
06.06.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Jurovski Dol PRI KMETIJSKI ZADRUGI Lakota Miran 031309660
07.06.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Jurovski Dol PRI KMETIJSKI ZADRUGI Lakota Miran 031309660
10.06.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Oplotnica PRI MLAKAR BORUT-U Lakota Miran 031309660
11.06.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Oplotnica PRI MLAKAR BORUT-U Lakota Miran 031309660
13.06.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Slovenska Bistrica NA DVORIŠČU AGROSADA Lakota Miran 031309660
14.06.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Slovenska Bistrica NA DVORIŠČU AGROSADA Lakota Miran 031309660
17.06.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Preloge PRED GOSTIŠČEM DANICA Lakota Miran 031309660
20.06.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Zgornja Ložnica SADJARSTVO JUHART Lakota Miran 031309660
21.06.2019 od 9:00 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV Stari Grad NA KMETIJI STOJNŠEK Lakota Miran 031309660

Pregled na sedežu UM FKBV opravljamo vsako delovno sredo med 12 in 14 uro.
Potrebna je predhodna najava!