Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
FITOCENTER d.o.o.
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov.

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS , ki jih izvaja Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Vodja pregleda Telefon Dodatne informacije
28.06.2017 od 8:00 do 13:00 Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Stična Farma Stična, Stična 1 Bernik Rajko 041754734
29.06.2017 Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Predoslje Gospodarsko poslopje Župnišče DR.RAJKO BERNIK 041 754 734 od 12.00 do 14.00 ure
29.06.2017 Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Brezje Parkirišče TD DR.RAJKO BERNIK 041 754 734 od 8.00 do 10.00 ure
30.06.2017 Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Godič Krajevni dom Godič DR.RAJKO BERNIK 041 754 734 od 8.00 do 10.00 ure
30.06.2017 Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Šentjošt nad Horjulom Kmetija Kavčič DR.RAJKO BERNIK 041 754 734 začetek ob 11.30 uri