Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma

OBVESTILO: Podjetje Fitocenter, podjetje za tehnične analize, storitve in gostinstvo d.o.o., Ravenska c. 72, Beltinci, je v letu 2017 prenehalo z izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitomarmacevtskih sredstev. Za vse informacije se lahko obrnete na druge imenovane preglednike
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov.

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS , ki jih izvaja Šolski center Šentjur

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Kontaktna oseba Telefon Dodatne informacije
22.03.2019 od 8:00 do 15:30 Šolski center Šentjur Virštanj DOM KRAJANOV, Virštanj 11 Šket Martin 041714258, 051311420
23.03.2019 od 8:00 do 14:30 Šolski center Šentjur Brezovec pri Rogatcu KMETIJA ŠIPEC, Brezovec pri Rogatcu 15 Šket Martin 041714258, 051311420
25.03.2019 od 8:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Bistrica ob Sotli PRI OBČINI, Bistrica ob Sotli 17 Šket Martin 041714258, 051311420
26.03.2019 od 8:00 do 13:30 Šolski center Šentjur Ravne POSESTVO KMETIJSKE ZADRUGE, Ravne 18 Šket Martin 041714258, 051311420
27.03.2019 od 8:00 do 10:00 Šolski center Šentjur Arnače GASILSKI DOM, Arnače 37C Šket Martin 041714258, 051311420
27.03.2019 od 11:30 do 13:30 Šolski center Šentjur Šmartno ob Paki POSESTVO KMETIJSKE ZADRUGE, Šmartno ob Paki 139 Šket Martin 041714258, 051311420
28.03.2019 od 8:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Škofja vas PRI TRGOVINI KMETIJSKE ZADRUGE, Škofja vas 44 Šket Martin 041714258, 051311420
29.03.2019 od 14:30 do 16:30 Šolski center Šentjur Prožinska vas GASILSKI DOM, Prožinska vas 32 Šket Martin 041714258, 051311420
29.03.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Šentjur Nova Cerkev GASILSKI DOM, Nova Cerkev 21B Šket Martin 041714258, 051311420
30.03.2019 od 8:00 do 12:00 Šolski center Šentjur Tlake KMETIJA GAJSER, Tlake 8 Šket Martin 041714258, 051311420
01.04.2019 od 14:00 do 16:00 Šolski center Šentjur Ponikva PRI TRGOVINI KMETIJSKE ZADRUGE, Ponikva 24B Šket Martin 041714258, 051311420
01.04.2019 od 8:00 do 12:30 Šolski center Šentjur Pristava pri Mestinju PRI TRGOVINI KMETIJSKE ZADRUGE, Pristava pri Mestinju 30 Šket Martin 041714258, 051311420
02.04.2019 od 8:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Gorica pri Slivnici KMETIJA LESJAK, Gorica pri Slivnici 26 Šket Martin 041714258,051311420
03.04.2019 od 14:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Imeno TRGOVINA KZ ALI PRI VINSKI KLETI, Imeno 84 Šket Martin 041714258, 051311420
03.04.2019 od 8:00 do 12:30 Šolski center Šentjur Polje ob Sotli GASILSKI DOM, Polje ob Sotli 4 Šket Martin 041714258, 051311420
04.04.2019 od 8:00 do 13:30 Šolski center Šentjur Sladka Gora PRI TRGOVINI, Sladka Gora 4A Šket Martin 041714258, 051311420
08.04.2019 od 12:00 do 17:00 Šolski center Šentjur Orešje na Bizeljskem PARKIRIŠČE PRI CERKVI, Orešje na Bizeljskem 51 Šket Martin 041714258, 051311420
08.04.2019 od 18:00 do 20:00 Šolski center Šentjur Zgornja Pohanca KMETIJA KROŠELJ, Zgornja Pohanca 4 Šket Martin 041714258, 051311420
09.04.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Šentjur Kozje GASILSKI DOM, Kozje 22 Šket Martin 041714258, 051311420
10.04.2019 od 8:00 do 15:30 Šolski center Šentjur Šmarje pri Jelšah GASILSKI DOM, Obrtniška ulica 4 Šket Martin 041714258, 051311420
11.04.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Šentjur Vrenska Gorca PRI TRGOVINA KMETIJSKE ZADRUGE, Vrenska Gorca 6 Šket Martin 041714258, 051311420
12.04.2019 od 11:00 do 13:00 Šolski center Šentjur Gorjane KMETIJA KUNEJ MARKO, Gorjane 2 Šket Martin 041714258, 051311420
12.04.2019 od 8:00 do 9:30 Šolski center Šentjur Osredek pri Podsredi KUNEJ KAREL, Osredek pri Podsredi 19 Šket Martin 041714258, 051311420
13.04.2019 od 8:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Lesično GASILSKI DOM, Lesično 5C Šket Martin 041714258, 051311420
15.04.2019 od 8:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Kristan Vrh GASILSKI DOM, Kristan Vrh 53 Šket Martin 041714258, 051311420
16.04.2019 od 8:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Šentjur ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, Cesta na kmetijsko šolo 9A Šket Martin 041714258, 051311420
17.04.2019 od 8:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Šentjur ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, Cesta na kmetijsko šolo 9A Šket Martin 041714258, 051311420
18.04.2019 od 8:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Šentjur ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, Cesta na kmetijsko šolo 9A Šket Martin 041714258, 051311420
19.04.2019 od 13:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Lopaca PRI TRGOVINI, Lopaca 10A Šket Martin 041714258, 051311420
19.04.2019 od 8:00 do 11:30 Šolski center Šentjur Sveti Štefan GASILSKI DOM, Sveti Štefan 53 Šket Martin 041714258, 051311420
25.04.2019 od 8:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Šentjur ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, Cesta na kmetijsko šolo 9A Šket Martin 041714258,051311420