Skoči na vsebino
 
- Seznam izvajalcev del v gozdovih, ki so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem
 
Iskalnik po seznamu izvajalcev del v gozdovih, ki jim je bilo z odločbo prepovedano opravljati dela v gozdovih
Naziv izvajalca:  Naslov izvajalca:   Občina sedeža: Upravna enota:
Prepoved: Prepoved dejavnosti      Prepoved spravila      Prepoved sečnje       Prepoved gojenja     Prepoved žičniškega spravila

        

Seznam izvajalcev del v gozdovih, ki jim je bilo z odločbo prepovedano opravljati dela v gozdovih

SUBJ ID Zavezanec Matična številka Upravna enota Občina PD = prepoved dejavnosti  PS = prepoved spravila PX,PSS,PP = prepoved sečnje PG= prepoved gojenja PŽŽ = prepoved žičniškega spravila
1331093 "MHE GRABČE, SVETOVANJE S PODROČJA STROJNIŠTVA" ROMAN POGAČAR S.P., Grabče 16, 4247 Zgornje Gorje 5383952000 Radovljica Gorje   PS       
1329743 AGM PETRIČ, avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija, Mitja Petrič s.p., Laze pri Domžalah 1 A, 1233 Dob 6794378000 Domžale Domžale   PS  PP     
759774 AHOUSE, lesno predelovalni center Šentrupert d.o.o. - v stečaju, Bistrica 80, 8232 Šentrupert 6382398000 Trebnje Šentrupert   PS  PP  PG   
613714 AIDA proizvodnja, trgovina in intelektualne storitve d.o.o. Vransko, Prekopa 3, 3305 Vransko 5549353000 Žalec Vransko   PS  PP  PG   
773277 Aleksander Žvan, popravila in vzdrževanje ladij in čolnov, s.p., Srednja vas v Bohinju 78, 4267 Srednja vas v Bohinju 6454151000 Radovljica Bohinj   PS    PG   
1233185 ALOJZ KUHAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Sovinja Peč 2, 1241 Kamnik 2495821000 Kamnik Kamnik   PS  PP     
1261941 ALOJZIJ RODE - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Žiče 1, 1235 Radomlje 2553457000 Domžale Domžale   PS  PP     
994591 ALPIMED ŠTRUKELJ IN GOZDARSKE STORITVE, TOMO ŠTRUKELJ S.P., Mala vas 101 B, 5230 Bovec 3948846000 Tolmin Bovec   PS       
1243677 Anamarija Doler - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Sv. Danijel 5, 2371 Trbonje 2511312000 Dravograd Dravograd   PS  PX     
749387 ANDREJ BIRTIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Osredek pri Dobrovi 2, 1356 Dobrova 2422875000 Ljubljana Dobrova-Polhov Gradec       PG   
995305 ANDREJ GLUŠIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Dol-Suha 29, 3332 Rečica ob Savinji 1896482000 Mozirje Rečica ob Savinji   PS  PP     
745470 ANDREJ HOSTA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI - KOBILARNA HOSTA, Sela pri Šentjerneju 6, 8310 Šentjernej 1908316000 Novo mesto Šentjernej PD         
1232465 ANTON ČOPAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Ljubija 40, 3330 Mozirje 2507285000 Mozirje Mozirje     PP     
997453 ANŽE NADLUČNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Krnica 31, 3334 Luče ob Savinji 2409429000 Mozirje Luče   PS       
1284909 ANŽE PERNE - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Spodnje Stranje 18, 1242 Stahovica 2571927000 Kamnik Kamnik   PS  PP     
998476 ANŽE ROZMAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Smokuč 14, 4274 Žirovnica 2461811000 Jesenice Žirovnica     PX     
1268092 ANŽE SAJE - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Podlipa 37, 1360 Vrhnika 2571455000 Vrhnika Vrhnika   PS       
907541 ANŽE TONEJC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Spodnje Gorje 71, 4247 Zgornje Gorje 2141795000 Radovljica Gorje     PX     
1249832 AVTOPREVOZNIK SLAVKO PEZDIRNIK S.P., Dovje 104 C, 4281 Mojstrana 5121038000 Jesenice Kranjska Gora   PS  PP  PG   
1242476 AVTOPREVOZNIŠTVO, ODDAJANJE APARTMAJEV, JERNEJ PETERNELJ S.P., Davča 12, 4228 Železniki 1105299000 Škofja Loka Železniki   PS  PX     
905398 BAGOZD gradnje gozdne infrastrukture d.o.o., Koritno 57 A, 4260 Bled 6547508000 Radovljica Bled   PS       
1248945 BLAŽ MLINAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Velika Lašna 10, 1241 Kamnik 2552914000 Kamnik Kamnik   PS  PP     
995977 BOJAN BREGAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Šemnik 37, 1411 Izlake 2106159000 Zagorje ob Savi Zagorje ob Savi   PS  PX     
751241 BOJAN MOHORIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Njivica 7, 4201 Zgornja Besnica 2448351000 Kranj Kranj   PS       
905897 BOJAN MOŠKON - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Kozje 181, 3260 Kozje 2483483000 Šmarje pri Jelšah Kozje     PX     
995976 BOJAN PAVČNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Draga 4, 1430 Hrastnik 2106086000 Hrastnik Hrastnik   PS  PX     
995852 BORIS KUNŠIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Perniki 4, 4247 Zgornje Gorje 2080460000 Radovljica Gorje   PS  PP     
1256900 BORON posek in spravilo lesa Blaž Mihovec s.p., Vikrče 27 C, 1211 Ljubljana - Šmartno 6301169000 Ljubljana Medvode     PP     
752172 BOŠTJAN DELOVEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Štefanja Gora 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem 2126729000 Kranj Cerklje na Gorenjskem   PS       
897600 BOŠTJAN FEKONJA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Ivanjševci ob Ščavnici 14, 9245 Spodnji Ivanjci 2357054000 Gornja Radgona Gornja Radgona PD         
998629 BOŠTJAN KOZLEVČAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Gorenja vas pri Polici 5, 1290 Grosuplje 2471426000 Grosuplje Grosuplje   PS  PP     
995660 BRANKO KRAJNC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Planina 3, 3333 Ljubno ob Savinji 2005689000 Mozirje Ljubno   PS  PP     
697807 BRDARJEVA KMETIJA d.o.o., Vinharje 10, 4223 Poljane nad Škofjo Loko 3847403000 Škofja Loka Gorenja vas-Poljane       PG   
1331703 BREZPOTNIK, poslovno svetovanje, Marko Misson s.p., Čevljarska ulica 2 (Spodnje Jarše), 1230 Domžale 8252823000 Domžale Domžale   PS       
1280665 CARBONOMIX, PROIZVODNJA KOMPOZITNIH IZDELKOV, NACE MIHELIČ S. P., Ulica Alojza Rabiča 27, 4281 Mojstrana 7046375000 Jesenice Kranjska Gora   PS  PP     
773872 CELHOST, celovito upravljanje gozdov, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 43 A, 4275 Begunje na Gorenjskem 6535798000 Radovljica Radovljica   PS  PP  PG   
1284398 CENE ČERNE - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Blejska Dobrava 108, 4273 Blejska Dobrava 2580527000 Jesenice Jesenice     PP     
730996 ČREŠNIK ALOJZ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Mestni Vrh 82, 2250 Ptuj 1841696000 Ptuj Ptuj   PS  PX     
897895 DAMJAN ROGAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Trdkova 17, 9263 Kuzma 2395347000 Murska Sobota Kuzma PD         
995679 DANILO KOTNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Troblje 51, 2380 Slovenj Gradec 2007282000 Slovenj Gradec Slovenj Gradec   PS  PX     
769422 DARKO KLANEČEK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Ulica Jakoba Aljaža 18, 4281 Mojstrana 2413116000 Jesenice Kranjska Gora   PS  PP     
998641 DAVID KOVAČIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Gorjuše 42 A, 4264 Bohinjska Bistrica 2472163000 Radovljica Bohinj   PS       
773521 DAVID KUTNJAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Nemški Rovt 12, 4264 Bohinjska Bistrica 2404648000 Radovljica Bohinj   PS  PP     
1242148 DEJAN VRBEK, s.p., MONTAŽNE IN DRUGE STORITVE, Stranske Makole 21, 2321 Makole 6741525000 Slovenska Bistrica Makole   PS  PX     
1287692 DLES, Posredništvo pri prodaji lesa, Dejan Premrl s.p., Gradiška cesta 1, 5271 Vipava 7991924000 Ajdovščina Vipava   PS  PX     
714311 DMC BIOMASA, podjetje za proizvodnjo biomase in gozdarske usluge,d.o.o., Šentilj pod Turjakom 50, 2382 Mislinja 3833593000 Slovenj Gradec Mislinja       PG   
1241997 DOBRAVEC JOŽE - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Bohinjska Češnjica 67, 4267 Srednja vas v Bohinju 2522128000 Radovljica Bohinj   PS  PP     
1256309 DOLES, podjetje za proizvodnjo lesa in lesnih izdelkov, trgovino na debelo, trgovino na drobno, poslovne storitve, inženiring, zunanjo trgovino, d.o.o., Cankarjeva cesta 25, 4290 Tržič 5299128000 Tržič Tržič   PS  PP     
995813 DRAGO ČESEN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Hladnikova ulica 35, 4294 Križe 2070880000 Tržič Tržič     PX     
717925 DREN RAJKO VONČINA S.P., Gorenja Trebuša 40, 5283 Slap ob Idrijci 5215698000 Tolmin Tolmin     PX     
770590 DRNOVŠEK, lesno predelovalno podjetje, d.o.o., Bukov Vrh 10, 4223 Poljane nad Škofjo Loko 5414385000 Škofja Loka Gorenja vas-Poljane   PS  PP     
1305275 DRVAR - gozdarske storitve in distribucija plina Roman Kromar s.p., Za Humcem 9, 1331 Dolenja vas 6163335000 Ribnica Ribnica   PS  PP     
728781 DUŠAN PINTAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Sestranska vas 41, 4224 Gorenja vas 2381729000 Škofja Loka Gorenja vas-Poljane   PS  PP     
897611 EMERIK JAKOŠA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Domanjševci 126, 9206 Križevci v Prekmurju 2300800000 Murska Sobota Šalovci PD         
1242183 EVGEN BREŽAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Podjelje 7, 4267 Srednja vas v Bohinju 2537095000 Radovljica Bohinj   PS       
996963 FERDINAND UDIR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Kamna Gorica 64, 4246 Kamna Gorica 2358875000 Radovljica Radovljica   PS    PG   
1222479 FIJAVŽ STANE, gradbeništvo in trgovina d.o.o., Lipa 3, 3206 Stranice 3888665000 Slovenske Konjice Zreče       PG   
1211794 FRANC LESJAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Trobelno 4, 1241 Kamnik 2495325000 Kamnik Kamnik   PS  PX     
998747 FRANC NAGODE - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Novi Svet 14, 1372 Hotedršica 2477793000 Logatec Logatec   PS  PP     
997633 FRANC PROŠT - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Borovak pri Podkumu 5, 1414 Podkum 2418282000 Zagorje ob Savi Zagorje ob Savi   PS  PX     
995981 FRANC SEŠLAR - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJ, Podlipovica 6, 1411 Izlake 2106485000 Zagorje ob Savi Zagorje ob Savi   PS  PX     
1260190 FRANCE HRIBLJAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Tavžlje 4, 1380 Cerknica 2501147000 Cerknica Cerknica   PS  PP     
998131 FRANCI VIDEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Olešče 42, 3270 Laško 2444224000 Laško Laško   PS  PX     
996118 FRANČEK MLAČNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Podvolovljek 22, 3334 Luče ob Savinji 2163632000 Mozirje Luče   PS  PP     
1223284 GABILES, PROIZVODNJA DRUGIH ELEKTRIČNIH KABLOV IN ŽIC, LEOPOLD KREVZELJ S.P., Stare sledi 33, 2391 Prevalje 6023223000 Ravne na Koroškem Prevalje   PS  PX     
1282883 GG JURČEK, gozdarstvo, Matej Skok s.p., Na gmajni 29, 1234 Mengeš 7244932000 Domžale Mengeš   PS  PP     
449786 GG-INPO podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., Spodnja Vižinga 70, 2360 Radlje ob Dravi 5942918000 Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi       PG   
995349 GOBEC BRANKO - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Novake 14, 3203 Nova Cerkev 2419149000 Celje Vojnik   PS  PX     
200798 GOZD BLED, kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o., Za Žago 1 A, 4260 Bled 5968585000 Radovljica Bled   PS  PP  PG   
1282497 GOZDARSKE IN KMETIJSKE STORITVE VALENTIN ŠTULAR S.P., Zgornja Radovna 26 A, 4281 Mojstrana 3153223000 Jesenice Kranjska Gora     PP  PG   
754282 GOZDARSKE IN KMETIJSKE STORITVE, ROK JEMEC, S.P., Blejska cesta 19, 4260 Bled 3218791000 Radovljica Bled   PS    PG   
1282894 Gozdarske in mizarske storitve Jure Šebenik s.p., Grčarevec 39, 1370 Logatec 6670466000 Logatec Logatec       PG   
1305293 Gozdarske storitve Adin Brkić s.p., Mlaka pri Kočevju 4, 1332 Stara Cerkev 8242135000 Kočevje Kočevje   PS  PX     
1282888 GOZDARSKE STORITVE ALJAŽ PREBIL S.P., Ljubgojna 30, 1354 Horjul 7126492000 Ljubljana Horjul   PS       
911401 GOZDARSKE STORITVE BOŠTJAN ŽMITEK S.P., Stara Fužina 9, 4265 Bohinjsko jezero 6638040000 Radovljica Bohinj   PS  PP     
994629 GOZDARSKE STORITVE IN PREVOZI ROBI PERŠIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Dolenja Trebuša 54, 5283 Slap ob Idrijci 2203863000 Tolmin Tolmin   PS       
1281872 GOZDARSKE STORITVE Klemen Gornik s.p., Dane 12 A, 1310 Ribnica 6631274000 Ribnica Ribnica   PS       
911403 GOZDARSKE STORITVE MARTIN ŽMITEK S.P., Polje 28, 4264 Bohinjska Bistrica 6638830000 Radovljica Bohinj   PS       
1211216 GOZDARSKE STORITVE MLADEN MILOJICA S.P., Prijateljev trg 13, 1310 Ribnica 1308726000 Ribnica Ribnica   PS  PP  PG   
1224017 GOZDARSKE STORITVE PETER, MARIJA POROČNIK, S.P., Sv. Jernej nad Muto 24 A, 2366 Muta 3293963000 Radlje ob Dravi Muta     PX     
1280667 GOZDARSKE STORITVE PETKO DUKIĆ S.P., Potoki 4, 4274 Žirovnica 6907385000 Jesenice Jesenice   PS  PP     
1280463 GOZDARSKE STORITVE SEBASTJAN SODJA S.P., Podjelje 5, 4267 Srednja vas v Bohinju 7098499000 Radovljica Bohinj   PS       
773246 GOZDARSKE STORITVE SJ UROŠ SODJA S.P., Stara Fužina 174 A, 4265 Bohinjsko jezero 3271200000 Radovljica Bohinj   PS  PX  PG   
1274756 Gozdarske storitve, Anton Ramšak, s.p., Hudi Kot 48, 2364 Ribnica na Pohorju 6817505000 Radlje ob Dravi Ribnica na Pohorju   PS    PG   
1280668 Gozdarske storitve, Gašper Kos s.p., Hrušica 195, 4276 Hrušica 7165200000 Jesenice Jesenice   PS    PG   
1330763 GOZDARSKE STORITVE, JOŽE SVETELŠEK s.p., Podturn 13 B, 3241 Podplat 8199779000 Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina   PS       
1305147 GOZDARSKE STORITVE, JURE MAČEK S.P., Weingerlova ulica 9, 4208 Šenčur 8216649000 Kranj Šenčur   PS       
1224415 GOZDARSKE STORITVE, KASPER ZVONKO, S.P., Sv. Primož na Pohorju 74 B, 2367 Vuzenica 6042147000 Radlje ob Dravi Vuzenica       PG   
1251050 GOZDARSKE STORITVE, LUKA KOZINC s.p., Trg svobode 32, 8290 Sevnica 6617131000 Sevnica Sevnica   PS  PP     
1260926 Gozdarske storitve, Uroš Točaj s.p., Lepa Njiva 25, 3330 Mozirje 7275633000 Mozirje Mozirje       PG   
1221896 GOZDARSKE STORITVE, VLADIMIR DROZG S.P., Ruta 2, 2343 Fala 6653065000 Ruše Lovrenc na Pohorju   PS  PP     
1274746 GOZDARSKE STORITVE, Vocovnik Stanislav s.p., Završe 23, 2382 Mislinja 7257503000 Slovenj Gradec Mislinja   PS    PG   
1224762 Gozdarske storitve, Zoran Gerold, s.p., Dobrava 4 A, 2360 Radlje ob Dravi 6135773000 Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi   PS       
1280460 Gozdarske storitve, Žan Ravnik s.p., Brod 2 A, 4264 Bohinjska Bistrica 6967329000 Radovljica Bohinj   PS       
1274825 GOZDARSKE STORITVE, ŽAN STRNAD s.p., Šentjanž 39, 8297 Šentjanž 7244452000 Sevnica Sevnica   PS       
1274750 GOZDARSTVO GRUDEN NEJC GRUDEN s.p., Črneče 44, 2370 Dravograd 7222904000 Dravograd Dravograd   PS       
1274827 Gozdarstvo in gradbeništvo Đorđi, Đorđo Despić s.p., Škovec 11, 8295 Tržišče 7290667000 Sevnica Sevnica   PS  PP  PG   
1224018 GOZDARSTVO IN ZEMLJSKA DELA ROŽEJ, MARJAN OŠLAK, S.P., Glavni trg 33, 2366 Muta 6136109000 Radlje ob Dravi Muta   PS  PX     
1304025 GOZDARSTVO SAMSA Primož Samsa s.p., Podgorska cesta 19, 1317 Sodražica 8218862000 Ribnica Sodražica   PS       
1224020 GOZDARSTVO STANISLAV GALER S.P., Pernice 14, 2366 Muta 3166465000 Radlje ob Dravi Muta   PS       
1305123 Gozdarstvo Tompa, Rok Tompa, s.p., izgradnja gozdnih vlak, Selca 173, 4227 Selca 8361967000 Škofja Loka Železniki       PG   
1305127 GOZDARSTVO VGM, GREGA VREČEK S.P., Visoko 66 A, 4212 Visoko pri Kranju 8168296000 Kranj Šenčur     PP  PG   
773490 Gozdarstvo, Andrej Klančar s.p., Koprivnik v Bohinju 4, 4264 Bohinjska Bistrica 6456570000 Radovljica Bohinj   PS    PG   
1281987 Gozdarstvo, Jože Žnidaršič s.p., Brezovi Dol 18, 1303 Zagradec 8146934000 Grosuplje Ivančna Gorica   PS       
1224471 Gozdarstvo, Urban Bregant s.p., Poljšica pri Gorjah 59, 4247 Zgornje Gorje 6604820000 Radovljica Gorje   PS       
703762 GOZDNE STORITVE IN VZDRŽEVANJE SREČKO ZUPAN S.P., Ljubno 124, 4244 Podnart 3103617000 Radovljica Radovljica   PS  PP  PG   
1265478 GRADBENA MEHANIZACIJA IN PREVOZI JANKO RAVNIK S.P., Brod 13, 4264 Bohinjska Bistrica 1251082000 Radovljica Bohinj   PS       
717923 GRADBENA MEHANIZACIJA MIRJAN ROGELJ S.P., Spodnje Jezersko 17, 4206 Zgornje Jezersko 1950550000 Kranj Jezersko PD         
1291114 GRADBENA MEHANIZACIJA OBLAK JANEZ OBLAK S.P., Dolenčice 11, 4223 Poljane nad Škofjo Loko 1529285000 Škofja Loka Gorenja vas-Poljane   PS  PP  PG   
1240203 GRADBENA MEHANIZACIJA, BERNARD KRNC S.P., Lukovec 24 D, 8294 Boštanj 5911793000 Sevnica Sevnica   PS  PP  PG   
994517 GRADBENE IN GOZDARSKE STORITVE MATEJ BOLČINA S.P., Kovk 5 A, 5273 Col 6693091000 Ajdovščina Ajdovščina   PS  PX  PG   
1283059 Gradbene in gozdarske storitve, Andrej Podržaj s.p., Bojanji Vrh 7 C, 1295 Ivančna Gorica 6559883000 Grosuplje Ivančna Gorica   PS  PP     
1233950 GREGOR MIKLUŽ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Volčja Draga 28, 5293 Volčja Draga 2490994000 Nova Gorica Renče-Vogrsko   PS  PX     
1250122 GTS, gradbeništvo, trgovina, svetovanje, d. o. o., Ormoška cesta 4, 2250 Ptuj 2318938000 Ptuj Ptuj       PG   
996119 HELENA ROTOVNIK - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Legen 134 A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 2163659000 Slovenj Gradec Slovenj Gradec   PS  PX     
995250 HELENA ŠEPUL - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Podkraj pri Mežici 15, 2392 Mežica 2256444000 Ravne na Koroškem Mežica   PS       
995307 HENRIK TOMINŠEK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Šentjanž 6, 3332 Rečica ob Savinji 2008068000 Mozirje Rečica ob Savinji     PP     
1330824 HLODEK, gozdarske storitve, Aleksander Đokić s.p., Krajnčica 44 B, 3230 Šentjur pri Celju 8258961000 Šentjur pri Celju Šentjur   PS    PG   
1223285 HOJKA gozdarske storitve, trgovina, storitve, gradbeništvo, d.o.o., Kozji Vrh nad Dravogradom 29, 2370 Dravograd 2227410000 Dravograd Dravograd   PS  PX  PG   
1282640 Holz Kusić, gozdarstvo, d.o.o., Cesta železarjev 8 B, 4270 Jesenice 8122458000 Jesenice Jesenice   PS  PP     
995360 HRIBAR VENČESLAV - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Marija Reka 58, 3312 Prebold 2205947000 Žalec Prebold   PS  PX     
702801 IVAN BRANCELJ - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Brezje 9, 1382 Begunje pri Cerknici 2063956000 Cerknica Cerknica   PS  PP     
1243612 IVAN JAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Višelnica 9, 4247 Zgornje Gorje 2537087000 Radovljica Gorje     PP     
997105 IVAN KAKER-NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Podvolovljek 44 B, 3334 Luče ob Savinji 2378566000 Mozirje Luče   PS  PX     
997452 IVAN VEČKO - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, KMETIJA PRISTOVNIK, Završe 91, 2382 Mislinja 2409313000 Slovenj Gradec Mislinja   PS       
996508 IVAN ZAMERNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Podvolovljek 9, 3334 Luče ob Savinji 2256509000 Mozirje Luče   PS  PP     
1245026 IZDELAVA DROBNIH LESENIH PREDMETOV, ŽAGARSTVO SREČKO ŠARH ML. S.P., Lobnica 49, 2342 Ruše 5299480000 Ruše Ruše   PS  PX  PG   
758082 IZDELAVA LESENE EMBALAŽE IN RAZREZ LESA, MITJA POTOČNIK S.P., Rovte v Selški dolini 9, 4227 Selca 6055940000 Škofja Loka Škofja Loka   PS       
1227040 IZDELOVANJE LESENE EMBALAŽE, OGRAJ IN OPAŽA JERNEJ PFAJFAR S.P., Lajše 27, 4227 Selca 1027476000 Škofja Loka Železniki   PS    PG   
768239 IZKORIŠČANJE GOZDOV ENES BALIĆ S.P., Log 18 A, 4280 Kranjska Gora 1912593000 Jesenice Kranjska Gora   PS    PG   
995438 IZTOK SMUKAVEC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Podjelje 13, 4267 Srednja vas v Bohinju 1180991000 Radovljica Bohinj   PS       
998993 JAKA BEZNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Gorjuše 71, 4264 Bohinjska Bistrica 2487322000 Radovljica Bohinj   PS       
995387 JANEZ GRUM - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Dolenja Brezovica 6, 1352 Preserje 2438160000 Ljubljana Brezovica   PS  PX     
997529 JANEZ KERT - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Čirče 24 A, 4000 Kranj 2413175000 Kranj Kranj   PS       
1239112 JANKO KOŠTOMAJ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Žepina 13, 3202 Ljubečna 2509881000 Celje Celje   PS       
995904 JANKO POTOČNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Županje Njive 16, 1242 Stahovica 2090619000 Kamnik Kamnik PD         
997521 JERIČ VINKO - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Zgornja Sveča 10, 2289 Stoperce 2412977000 Ptuj Majšperk   PS       
1282654 Jernej Dobovišek s.p., sečnja, odkup in prodaja lesa, Podgrad 20, 3230 Šentjur pri Celju 8127883000 Šentjur pri Celju Šentjur     PP     
995233 JEZNIK MATEJ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Šentjanž nad Dravčami 21, 2367 Vuzenica 2102218000 Radlje ob Dravi Vuzenica   PS  PX     
745547 JOHAN gozdarstvo, prevozi, trgovina, d.o.o., Podgorje pod Čerinom 10, 3213 Frankolovo 5641233000 Celje Vojnik   PS  PX     
1281580 JONUS, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Podvolovljek 13 B, 3334 Luče ob Savinji 3844293000 Mozirje Luče   PS  PP  PG   
997113 JOŽE OREŠNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Primož pri Ljubnem 73, 3333 Ljubno ob Savinji 2379694000 Mozirje Ljubno   PS  PP     
995357 JOŽE STROŽIČ - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Črni Vrh 17, 3304 Tabor 2357470000 Žalec Tabor   PS       
1282797 KLES, posredništvo pri prodaji lesa, gozdarske storitve in turizem, d.o.o., Spodnje Javorje 8 A, 2393 Črna na Koroškem 6149006000 Ravne na Koroškem Črna na Koroškem   PS  PP  PG   
221731 KMETIJSKA ZADRUGA LOVRENC NA POHORJU z.o.o., Gornji trg 44, 2344 Lovrenc na Pohorju 5150779000 Ruše Lovrenc na Pohorju   PS  PP  PG   
1282893 KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA LOGATEC Z.O.O. TOVARNIŠKA C. 3 LOGATEC GOZDARSKA PROIZVODNJA, Tovarniška cesta 3, 1370 Logatec 5151694003 Logatec Logatec     PP     
1266315 KML LES gozdarske storitve d.o.o. - v stečaju, Kidričeva ulica 24, 3000 Celje 7082088000 Celje Celje   PS  PP     
1273115 KOP-GOR, gradbena mehanizacija in servis, Darko Goričanec s.p., Jeranovo 19, 1241 Kamnik 6998925000 Kamnik Kamnik   PS       
750066 KOVINARSTVO BOJAN BAJEC S.P., Gozd 2 B, 5273 Col 6154948000 Ajdovščina Ajdovščina PD         
994593 KRAVANJA MIRAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Dvor 7, 5230 Bovec 1998978000 Tolmin Bovec   PS       
721013 KRIVEC JURIJ - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Poklek pri Podsredi 31, 3257 Podsreda 2394111000 Šmarje pri Jelšah Kozje   PS  PX     
996814 KUČIŠ MARIJAN - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Žahenberc 43, 3252 Rogatec 2339919000 Šmarje pri Jelšah Rogatec   PS  PX     
996446 KURI DANIJEL - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Cogetinci 34, 2236 Cerkvenjak 2243008000 Lenart Cerkvenjak   PS  PX     
1232195 LAVRA, trgovina in storitve, d.o.o., Na griču 7 A, 4000 Kranj 1511513000 Kranj Kranj   PS    PG   
998334 LAVRENCIJ KROPIVŠEK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Šentožbolt 4, 1222 Trojane 2455412000 Domžale Lukovica     PX     
1251041 Lesno gozdarska zadruga Dolenjske z.b.o., Šentrupert 5, 8232 Šentrupert 6996850000 Trebnje Šentrupert   PS  PP  PG   
336342 LESOJ proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Rakitnica 74, 1331 Dolenja vas 5588120000 Ribnica Ribnica   PS  PP  PG   
763095 LEVAR prevozi, gradbeništvo, trgovina in inženirig d.o.o., Podskrajnik 22, 1380 Cerknica 3831671000 Cerknica Cerknica   PS  PP     
1248209 LOGO INVEST trgovina in storitve d.o.o., Bežigrajska cesta 9, 3000 Celje 7007566000 Celje Celje   PS  PP  PG   
1242483 MARJAN BABIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Petelinjek pri Ločah 8, 3215 Loče pri Poljčanah 2496160000 Slovenske Konjice Slovenske Konjice     PX     
897607 MARJAN PRŠA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSI NA KMETIJI, Mala Polana 27, 9225 Velika Polana 2215705000 Lendava Velika Polana PD         
751469 MARKO CENTRIH - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Radež 17, 1434 Loka pri Zidanem Mostu 2354691000 Sevnica Sevnica PD         
996120 MARKO MOČILNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Lokovica 12, 2391 Prevalje 2163667000 Ravne na Koroškem Prevalje   PS  PX     
1284908 MARKO MODIC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Sv. Gregor 10, 1316 Ortnek 2560518000 Ribnica Ribnica   PS  PP     
1241991 MARTIN DEŽMAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Podjelje 10, 4267 Srednja vas v Bohinju 2522195000 Radovljica Bohinj     PP  PG   
1262024 Matej Kramljak - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Sv. Anton na Pohorju 34, 2365 Vuhred 2543699000 Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi     PP     
994616 MATEJ VOLARIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Sužid 1 A, 5222 Kobarid 2203227000 Tolmin Kobarid   PS       
998438 MATEJ ZLATNAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Godič 52, 1242 Stahovica 2460670000 Kamnik Kamnik   PS  PX     
995898 MATIČIČ JANKO - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Šober 38, 2351 Kamnica 2090007000 Maribor Maribor   PS  PX     
1251977 MB GOZD, gozdarske storitve in trgovina, d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice 7193335000 Brežice Brežice       PG   
996590 MIHA JANHAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Lahovče 42, 4207 Cerklje na Gorenjskem 2283921000 Kranj Cerklje na Gorenjskem   PS  PP     
997563 MIROSLAV ZOBARIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Jesenice 25, 8261 Jesenice na Dolenjskem 2414937000 Brežice Brežice PD         
773855 MITJA ŽNIDAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Stara Fužina 66, 4265 Bohinjsko jezero 2472341000 Radovljica Bohinj   PS       
1331109 Mobil servis, urejanje okolice, Boštjan Čop s.p., Dovje 12 G, 4281 Mojstrana 8219150000 Jesenice Kranjska Gora   PS  PP     
995367 MUŽERLIN DARKO - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Brezje pri Lekmarju 5, 3264 Sveti Štefan 2362821000 Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah   PS  PX     
1282807 NABEGO transport d.o.o., Legen 113, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 8128596000 Slovenj Gradec Slovenj Gradec   PS  PP     
1263326 NASTANITVENA DEJAVNOST VIKTOR GATEJ S.P., Gorenji Novaki 34 A, 5282 Cerkno 5293069000 Idrija Cerkno   PS  PP  PG   
1331418 Nejc Jan, vgrajevanje stavbnega pohištva, s.p., Spodnje Gorje 217 A, 4247 Zgornje Gorje 8341508000 Radovljica Gorje     PP     
1284373 NEJC PETRIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Ludranski Vrh 17, 2393 Črna na Koroškem 2564327000 Ravne na Koroškem Črna na Koroškem       PG   
1249570 NESPECIALIZIRANO POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI RAZNOVRSTNIH IZDELKOV, IVAN KOSMAČ S.P., Ter 40, 3333 Ljubno ob Savinji 6995381000 Mozirje Ljubno   PS  PP     
997371 NIKL SILVO - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Zgornja Ščavnica 1, 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah 2402700000 Lenart Sveta Ana   PS  PX     
1246442 NIKO ŠKOF - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Brda 6, 4240 Radovljica 2537028000 Radovljica Radovljica       PG   
1215028 ODKUP IN PRODAJA LESA "BEST LES", PERC BRANKO S.P., Metni Vrh 18, 8290 Sevnica 3155331000 Sevnica Sevnica PD         
996304 OVČAR ALOJZ - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Ljubnica 65, 3205 Vitanje 2206315000 Slovenske Konjice Vitanje   PS  PX     
1305117 P.O.T., gozdarska in gradbeniška dela, Jan Dolenc, s.p., Jelendol 5, 4290 Tržič 8316937000 Tržič Tržič       PG   
996902 PAVEL BUKOVEC - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Miklavž pri Taboru 21, 3304 Tabor 2357704000 Žalec Tabor   PS  PX     
998270 PAVEL MIHEV - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Zelen Breg 25, 2390 Ravne na Koroškem 2452065000 Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem   PS  PX     
998600 PETER GROŠELJ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Leskovica pri Šmartnem 13, 1275 Šmartno pri Litiji 2468484000 Litija Šmartno pri Litiji   PS  PX     
409996 PETKOVŠEK, trgovina in predelava lesa, d.o.o., Zaplana 55, 1373 Rovte 5462339000 Logatec Logatec       PG   
773173 PILA-LES, žaganje in proizvodnja lesa, d.o.o., Bezenškovo Bukovje 7, 3213 Frankolovo 3991865000 Celje Vojnik   PS  PX     
997325 PIŠEK ANDREJ - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Medlog 67, 3000 Celje 2398788000 Celje Celje   PS  PP     
996051 PLANŠARSTVO, INGO ROBIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Na trati 7, 4282 Gozd Martuljek 2126621000 Jesenice Kranjska Gora   PS  PP     
1274754 Pomožna dela v gozdarstvu, Miha Volmajer s.p., Razgledna ulica 8, 2360 Radlje ob Dravi 7243570000 Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi   PS    PG   
1222926 POSEK IN SPRAVILO LESA - BLAŽ PIPAN S.P., Zali Log 16, 4228 Železniki 6387365000 Škofja Loka Železniki   PS  PX     
1281991 Posek in spravilo lesa, Anton Švigelj s.p., Zavrh pri Borovnici 5, 1353 Borovnica 6470734000 Vrhnika Vrhnika   PS  PP     
1258921 Posek in spravilo lesa, KROPIN LEOPOLD S.P., Hrastje 30, 2341 Limbuš 3403513000 Maribor Maribor   PS       
1283254 Posek in spravilo lesa, odkup lesa d.o.o., Podkraj pri Velenju 42, 3320 Velenje 7212445000 Velenje Velenje   PS  PP  PG   
1305292 Posek in spravilo lesa, Stanko Božić s.p., Kočevska Reka 21, 1338 Kočevska Reka 8266832000 Kočevje Kočevje   PS       
1224157 POSEK LESA BUCO SLAVKO BEZNIK S.P., Bohinjska Češnjica 78, 4267 Srednja vas v Bohinju 6584969000 Radovljica Bohinj   PS    PG   
773260 POSEK LESA IN GOSTINSKE STORITVE, DOMEN ZALOKAR S.P., Koprivnik v Bohinju 3, 4264 Bohinjska Bistrica 6347690000 Radovljica Bohinj   PS       
1282579 Poslovne storitve Kopstor Jure Koprivnjak s.p., Dolenje Sušice 32, 8350 Dolenjske Toplice 7279345000 Novo mesto Dolenjske Toplice   PS  PP     
1280877 POSLOVNO SVETOVANJE SANDI UREK S.P., Dečno selo 45, 8253 Artiče 7087748000 Brežice Brežice   PS  PP  PG   
1305683 Predelava plastike Matej Grilc s.p., Šmartno pri Slovenj Gradcu 168, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 8360138000 Slovenj Gradec Slovenj Gradec   PS       
1332072 Prevoz živali in druge storitve Kristjan Rutnik s.p., Gorenje pri Zrečah 6, 3214 Zreče 8213879000 Slovenske Konjice Zreče   PS    PG   
1249760 PREVOZI IN SPRAVILO LESA, GREGOR GODEC S.P., Mariborska cesta 9, 2352 Selnica ob Dravi 6853501000 Ruše Selnica ob Dravi   PS  PP     
754855 PREVOZI IN STORITVE ALBIN POLJANEC S.P., Podbrdo 27 A, 5243 Podbrdo 1788671000 Tolmin Tolmin PD         
1282824 Prevozi lesa, gozdarske storitve, Rok Marenk s.p., Dražgoše 16, 4228 Železniki 6694349000 Škofja Loka Železniki   PS       
905871 PREVOZNIŠTVO IN STORITVE Z LAHKO MEHANIZACIJO ŠTEFAN TONEJC S.P., Grabče 20, 4247 Zgornje Gorje 3244610000 Radovljica Gorje   PS  PX  PG   
1282970 PREVOZNIŠTVO, JOŽE MAZE S.P., Gorenje 17 A, 3327 Šmartno ob Paki 6140203000 Velenje Šmartno ob Paki   PS       
1267846 PRNIKAR, posredništvo pri prodaji lesa, BOŠTJAN KUNŠIČ s.p., Perniki 4, 4247 Zgornje Gorje 6466109000 Radovljica Gorje   PS  PP     
1331340 Prodaja drv in traktorske storitve Boštjan Konda s.p., Šalka vas 9, 1330 Kočevje 7262850000 Kočevje Kočevje   PS  PP     
1271544 PROFUS, komunalne in gozdarske storitve, d.o.o., Mozelj 42, 1330 Kočevje 3956628000 Kočevje Kočevje   PS  PP     
1332074 Proizvodnja gumijastih škornjev Jože Slemenšek s.p., Stare Slemene 22, 3215 Loče pri Poljčanah 8304050000 Slovenske Konjice Slovenske Konjice   PS  PP     
748246 PRUF, DELO NA TEŽJE DOSTOPNIH MESTIH IN KOLESARSKO VODNIŠTVO, ROBERT RAKOVEC S.P., Zgornje Duplje 41 D, 4203 Duplje 3758648000 Kranj Naklo       PG   
996253 RAJKO OBOJNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Ter 48, 3333 Ljubno ob Savinji 2202204000 Mozirje Ljubno     PP     
996925 RAMŠAK MATJAŽ - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Matke 66, 3312 Prebold 2358042000 Žalec Prebold   PS  PX     
1306939 Razrez lesa Štefan Lazar s.p., Zgornji Boč 8 E, 2352 Selnica ob Dravi 8276056000 Ruše Selnica ob Dravi   PS  PP  PG   
1238968 RAZSEK IN PREDELAVA MESA, FRANCI LEVIČNIK S.P., LEVMES, Cesta heroja Vasje 16 B, 1251 Moravče 6992854000 Domžale Moravče   PS  PX     
1247878 ROBI DROLC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Češnjice v Tuhinju 12, 1219 Laze v Tuhinju 2536439000 Kamnik Kamnik   PS       
998954 Rok Vaner - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kumen 67, 2344 Lovrenc na Pohorju 2486024000 Ruše Lovrenc na Pohorju     PX     
1251024 ROKA-LOGISTIKA d.o.o., Cesta na grad 34 A, 8290 Sevnica 2334046000 Sevnica Sevnica       PG   
996676 RUDOLF KOSMAČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Konjski Vrh 30, 3334 Luče ob Savinji 2308126000 Mozirje Luče   PS  PX     
906206 SBG HRAST, prevozništvo in trgovina z lesom d.o.o., Zgornja Pristava 15, 3210 Slovenske Konjice 6043135000 Slovenske Konjice Slovenske Konjice   PS  PX     
762612 SEBOLES, odkup, prodaja in spravilo lesa, SEBASTJAN FLORJANČIČ, S.P., Bukovo 10, 5282 Cerkno 6386938000 Idrija Cerkno   PS  PX  PG   
1282051 SEČNJA IN IZDELAVA IZDELKOV IZ LESA, STANISLAV ZAMERNIK s.p., Strmec 27, 3334 Luče ob Savinji 8072701000 Mozirje Luče   PS       
720011 SEČNJA IN SPRAVILO LESA JANEZ MAZE S.P., Gorenje 17 A, 3327 Šmartno ob Paki 3181154000 Velenje Šmartno ob Paki       PG   
901719 SEČNJA IN SPRAVILO LESA KRISTL HRIBERNIK S.P., Mariborska cesta 111, 2370 Dravograd 1818066000 Dravograd Dravograd   PS    PG   
1260345 Sečnja in spravilo lesa, Dominik Huš s.p., Šmartno ob Paki 87, 3327 Šmartno ob Paki 6727301000 Velenje Šmartno ob Paki   PS       
1223286 SEČNJA, SPRAVILO LESA, BRANKO MELANŠEK S.P., Podkraj pri Mežici 11, 2392 Mežica 1793373000 Ravne na Koroškem Mežica   PS    PG   
716489 SEKAČ STORITVE ZA GOZDARSTVO IVAN ČUK S.P., Črni Vrh 58 A, 5274 Črni Vrh nad ldrijo 3158225000 Idrija Idrija   PS       
1211404 SERVIS SMUČI IN GOZDARSKE STORITVE, PRIMOŽ POKLUKAR S.P., Spodnje Gorje 107, 4247 Zgornje Gorje 6485707000 Radovljica Gorje       PG   
1329774 Shapeshifters, prevozi blaga, Alen Grašinar s.p., Grajska cesta 3, 1236 Trzin 8156573000 Domžale Mengeš   PS    PG   
997583 SILVO GRILC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Ambrož pod Krvavcem 9, 4207 Cerklje na Gorenjskem 2415607000 Kranj Cerklje na Gorenjskem   PS       
754743 SIMON KRALJ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Limovce 5, 1222 Trojane 2437902000 Žalec Vransko     PSS     
995941 SIMON PEČOLER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Pameče 1, 2380 Slovenj Gradec 2097079000 Slovenj Gradec Slovenj Gradec   PS  PX     
1280527 SONČNA POT, SEČNJA, VESNA ŠTORGEL S.P., Radmirje 78 B, 3333 Ljubno ob Savinji 6878393000 Mozirje Ljubno       PG   
900083 STANISLAV GROBELNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Završe 78, 2382 Mislinja 2481065000 Slovenj Gradec Mislinja PD         
997841 STANISLAV NAMESTNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Brezni Vrh 1, 2363 Podvelka 2431327000 Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi   PS  PX     
898636 STANISLAV PEČOLER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Pameče 254, 2380 Slovenj Gradec 2464195000 Slovenj Gradec Slovenj Gradec     PX     
996445 Stanko Šahtler - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Smolnik 24, 2342 Ruše 2242915000 Ruše Ruše PD         
1256272 STORITVE S KMETIJSKO IN GOZDARSKO MEHANIZACIJO, ANŽE SLUGA S.P., Pšata 10 A, 4207 Cerklje na Gorenjskem 7132131000 Kranj Cerklje na Gorenjskem   PS  PP     
897412 STORITVE S KMETIJSKO MEHANIZACIJO SILVESTER BRATKOVIČ S.P., Mihovo 5, 8310 Šentjernej 5684896000 Novo mesto Šentjernej   PS  PX  PG   
899588 STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO NIKO KRŠINAR S.P., Osredek pri Dobrovi 3, 1356 Dobrova 1899040000 Ljubljana Dobrova-Polhov Gradec   PS  PP  PG   
1304987 STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, GREGOR KONC S.P., Možjanca 2, 4205 Preddvor 8317500000 Kranj Preddvor   PS  PP  PG   
1331412 STORITVE Z MEHANIZACIJO FRANCI ŽVAN S.P., Zgornje Laze 2 A, 4247 Zgornje Gorje 8173621000 Radovljica Gorje   PS  PP     
1264980 STROJNA ZEMELJSKA DELA BRANKO VETRIH s.p., Cesta na Roglo 11 K, 3214 Zreče 3944794000 Slovenske Konjice Zreče   PS  PP     
1248705 Strokovne in tehnične dejavnosti, Anže Buh s.p., Tacenska cesta 137, 1000 Ljubljana 3941701000 Ljubljana Ljubljana PD         
1305052 SVEMONT, SVETOVANJE IN MONTAŽA ELEKTRO INŠTALACIJ, IGOR KRIVEC S.P., Zgornje Bitnje 136, 4209 Žabnica 8168857000 Kranj Kranj     PP     
995353 ŠALAMON DEJAN - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Miklavž pri Taboru 7, 3304 Tabor 2419238000 Žalec Tabor   PS  PX     
998434 ŠTEFAN NOVAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, PRI KOBAL, Žibrše 1, 1370 Logatec 2460572000 Logatec Logatec PD         
1289932 ŠTEFAN TANCAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Studor v Bohinju 29, 4267 Srednja vas v Bohinju 2607107000 Radovljica Bohinj     PP     
1282798 TGM & G, storitve s težko gradbeno mehanizacijo in gozdarske storitve, Tadej Komprej s.p., Javorje 15, 2393 Črna na Koroškem 3938387000 Ravne na Koroškem Črna na Koroškem   PS  PP     
730335 TGM TEŽKA GRADBENA MEHANIZACIJA MATJAŽ KALUŽA S.P., Paljevo 3, 5210 Deskle 3224392000 Nova Gorica Kanal PD         
737179 TIMBLES trgovina in storitve, d.o.o., Zgornja Pristava 30, 2323 Ptujska Gora 2025850000 Ptuj Videm   PS  PX     
1249087 TOMAŽ DRMOTA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Straža 36, 5282 Cerkno 2490668000 Idrija Cerkno   PS  PP     
998798 TOMAŽ MEGLIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Dolina 25, 4290 Tržič 2479664000 Tržič Tržič     PX  PG   
996248 TOMAŽ ROBNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Krnica 34, 3334 Luče ob Savinji 2202026000 Mozirje Luče   PS  PP     
995599 TOMAŽ SLOVŠA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Vrzdenec 47, 1354 Horjul 1945602000 Ljubljana Horjul PD         
1305687 Tomaž Timošek s.p., gozdarske storitve, Gozdarska cesta 169, 2382 Mislinja 8368228000 Slovenj Gradec Mislinja   PS       
1331686 TRANSPORT PAVEL JELŠEVAR S.P., Ljubljanska cesta 5, 1233 Dob 8333670000 Domžale Domžale   PS       
717926 TRGOLES Trgovsko lesno podjetje d.o.o., Trnovo ob Soči 15 A, 5222 Kobarid 5611075000 Tolmin Kobarid       PG   
704052 TRGOVINA Z LESOM, PREVOZNIŠTVO, GOZDARSTVO ALEKSANDER ŠKET S.P., Irje 3 D, 3250 Rogaška Slatina 1222031000 Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina   PS  PP  PG   
1262344 UPRAVLJANJE KMETIJSKE IN GRADBENE MEHANIZACIJE, MATEJ KARLIN S.P., Virlog 28, 4220 Škofja Loka 7056915000 Škofja Loka Škofja Loka   PS       
762758 UROŠ BESEDNJAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Draga 1, 5294 Dornberk 2458853000 Nova Gorica Nova Gorica   PS       
1287990 UROŠ DOLINAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Zgornja Senica 32 B, 1215 Medvode 2572028000 Ljubljana Medvode   PS  PP     
997993 UROŠ VERŠNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Tirosek 41 (Nova Štifta), 3342 Gornji Grad 2438909000 Mozirje Gornji Grad   PS  PX     
995385 VALENTIN BEZEK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Rakitna 100, 1352 Preserje 2128888000 Ljubljana Brezovica     PX     
997055 VALTL SIMON - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Sv. Jernej nad Muto 34, 2366 Muta 2370093000 Radlje ob Dravi Muta   PS  PX  PG   
715549 VIA MALA, podjetje za predelavo in prodajo lesa, d.o.o., Železniki, Davča 46, 4228 Železniki 5594332000 Škofja Loka Železniki   PS       
995363 VIDIC DANIJEL - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Polana 42, 1434 Loka pri Zidanem Mostu 2362490000 Laško Laško   PS  PX     
773533 VILI REŽEK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Kamnje 18, 4264 Bohinjska Bistrica 2462320000 Radovljica Bohinj PD         
1282800 VINIŠNIK trgovina z lesom, d.o.o., Legen 113, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 3505898000 Slovenj Gradec Slovenj Gradec   PS  PP     
1283601 VISKOP GOZDARSKE IN GRADBENE STORITVE SILVESTER VIDEMŠEK S.P., Paški Kozjak 20, 3320 Velenje 7044968000 Velenje Velenje   PS  PP     
746017 VIŠINSKA DELA, BELHAR MARTIN S.P., Cerkvena ulica 5, 4290 Tržič 3324869000 Tržič Tržič       PG   
997982 VLADIMIR KOTAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Vodice pri Gabrovki 20, 1274 Gabrovka 2438054000 Litija Litija   PS  PX     
1247316 VOLOVŠEK, gozdarske storitve, d.o.o., Zibika 5 E, 3253 Pristava pri Mestinju 6727824000 Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah       PG   
1249824 Vzdrževanje in zastopanje, Janez Bajželj s.p., Kamna Gorica 25, 4246 Kamna Gorica 3777324000 Radovljica Radovljica   PS  PP     
1249816 Vzdrževanje objektov in fizična dela, Uroš Korošec s.p., Koprivnik v Bohinju 59, 4264 Bohinjska Bistrica 6461123000 Radovljica Bohinj   PS       
757497 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, DAVID KOTNIK S.P., Vrhpolje pri Kamniku 170, 1241 Kamnik 3167160000 Kamnik Kamnik   PS       
1289071 WALD PRO, gozdarske storitve in trgovina, d.o.o., Trate 23, 9250 Gornja Radgona 7231547000 Gornja Radgona Gornja Radgona   PS  PX  PG   
1281006 Zaključna dela v gradbeništvu, Ljubo Kermavnar s.p., Laze 31, 1370 Logatec 6587640000 Logatec Logatec   PS  PP     
1331414 ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, ŽIGA MLAKAR S.P., Bohinjska Češnjica 19, 4267 Srednja vas v Bohinju 8344892000 Radovljica Bohinj   PS       
728015 ZEMELJSKA PRIPRAVLJALNA DELA MILAN RAVNIKAR S.P., Križna Gora 2, 4220 Škofja Loka 1026577000 Škofja Loka Škofja Loka   PS  PP  PG   
998688 ZLATKO ŠPEGELJ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Spodnji Dolič 10, 3205 Vitanje 2475405000 Slovenske Konjice Vitanje   PS  PX     
1302253 ŽIGA KRŠINAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Topol pri Medvodah 5 A, 1215 Medvode 2606160000 Ljubljana Medvode     PP