BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Žita (Witzenberger et al., 1989; Lancashire et al., 1991)

 
0 Vznik  
00 Suho seme  
01 Začetek nabrekanja zrna  
03 Zrno popolnoma nabreklo  
05 Vznik koreninice iz zrna  
06 Rast koreninice, koreninski laski in /ali stranske koreninice so vidne  
07 Koleoptila prodrla iz zrna  
09 Vznik: koleoptila prodrla iz zemlje  
09      
 
1 Razvoj listov 1, 2  
10 Prvi list prodrl skozi koleoptilo  
11 Prvi list razgrnjen  
12 Dva lista razgrnjena  
13 Trije listi razgrnjeni  
14 Štirje listi razgrnjeni  
15 Pet listov razgrnjenih  
16 Šest listov razgrnjenih  
17 Sedem listov razgrnjenih  
18 Osem listov razgrnjenih  
19 9 ali več listov razgrnjenih  
10       11       12       13      
 
2 Razraščanje3  
20 Razraščanja še ni  
21 Začetek razraščanja: prvi stranski poganjek zaznaven  
22 Dva stranska poganjka zaznavna  
23 Trije stranski poganjki zaznavni  
24 Štirje stranski poganjki zaznavni  
25 Pet stranskih poganjkov zaznavnih  
26 Šest stranskih poganjkov zaznavnih  
27 Sedem stranskih poganjkov zaznavnih  
28 Osem stranskih poganjkov zaznavnih  
29 Konec razraščanja. Zaznavno največje število stranskih poganjkov  
21       23      
 
3 Rast stebla /Kolenčenje  
30 Začetek kolenčenja: primarni in stranski poganjki pokončni, začetek podaljševanja prvega internodija, vrh zasnove klasa natipamo vsaj 1cm nad mestom razraščanja  
31 Prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja  
32 Drugo kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem  
33 Tretje kolence vsaj 2 cm nad 2. kolencem  
34 Četrto kolence vsaj 2 cm nad 3. kolencem  
35 Peto kolence vsaj 2 cm nad 4. kolencem  
36 Šesto kolence vsaj 2 cm nad 5. kolencem  
37 Viden zgornji list (zastavičar), vendar je še zvit  
39 Stopnja zastavičarja: ploskev zgornjega lista zravnana, viden jeziček (ligula)  
30       31       32       37       39      
 
4 Nabrekanje listne nožnice  
41 Zgodnja faza nabrekanja: listna nožnica se širi  
43 Srednja faza nabrekanja: listna nožnica komaj vidno nabrekla  
45 Pozna faza nabrekanja: listna nožnica vidno nabrekla  
47 Listna nožnica se odpira  
49 Vidne prve rese (samo pri vrstah in sortah z resami)  
47      
 
5 Klasenje  
51 Začetek klasenja: vrh klasa gleda iz listne nožnice, komaj viden prvi klasek  
52 20% klasa zunaj  
53 30% klasa zunaj  
54 40% klasa zunaj  
55 Sredina klasenja: polovica klasa že zunaj  
56 60% klasa zunaj  
57 70% klasa zunaj  
58 80% klasa zunaj  
59 Konec klasenja: klas popolnoma zunaj  
51       59      
 
6 Cvetenje  
61 Začetek cvetenja: vidni prvi prašniki  
65 Polno cvetenje: 50% prašnikov je zrelih  
69 Konec cvetenja: vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo  
65      
 
7 Razvoj plodu  
71 Vodena zrelost: prva zrna dosegla polovico končne velikosti  
73 Zgodnja mlečna zrelost  
75 Srednja mlečna zrelost: vsebina zrn je mlečna, njihova velikost je končna, obarvana so zeleno  
77 Pozna mlečna zrelost  
73      
 
8 Dozorevanje  
83 Zgodnja voščena zrelost  
85 Mehka voščena zrelost: vsebina zrn mehka, vendar suha , pritiska z nohtom ne zdrži.  
87 Trda voščena zrelost: vsebina zrn je trdna, zdrži pritisk z nohtom  
89 Polna zrelost: zrnje trdo, z nohtom ga težko razpolovimo  
 
9 Staranje rastlin  
92 Prezorevanje: zrnje zelo trdo, pod pritiskom nohta palca se ne udre  
93 Zrnje podnevi odpada z rastlin  
97 Rastline odmirajo in propadajo  
99 Pobran pridelek