BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Vinska trta (Lorenz et al., 1994)

 
0 Odganjanje/ razvoj brsta  
00 Mirovanje  
01 Začetek nabrekanja brsta: začetek nabrekanja brstov znotraj luskolistov  
03 Konec nabrekanja brsta: brsti nabrekli vendar še ne zeleni  
05 Stadij volne: jasno vidna rjava volna  
07 Začetek odpiranja brsta: konice zelenih poganjkov komaj vidne  
08 Odpiranje brsta: konice zelenih poganjkov jasno vidne  
00       01       05       08      
 
1 Razvoj listov  
11 Prvi list razprt in oddvojen od poganjka  
12 Drugi list razprt  
13 Tretji list je razgrnjen  
14 Četrti list razprt  
15 Peti list razprt  
16 Šest listov razgrnjenih  
17 Sedmi list razprt  
18 Osmi list razprt  
19 Devet ali več listov razprtih  
11       13       15      
 
5 Pojav socvetij  
53 Socvetja jasno vidna  
55 Socvetja nabrekla, cvetovi tesno stisnjeni skupaj  
57 Socvetja popolnoma razvita, cvetovi ločeni  
55       57      
 
6 Cvetenje  
60 Prve cvetne kapice odstopajo od cvetne osnove  
61 Začetek cvetenja: okoli 10% cvetnih kapic odpadlo  
62 20% odpadlih cvetnih kapic  
63 Zgodnje cvetenje: 30% odpadlih cvetnih kapic  
64 40% odpadlih cvetnih kapic  
65 Polno cvetenje: 50% odpadlih cvetnih kapic  
66 60% odpadlih cvetnih kapic  
67 70% odpadlih cvetnih kapic  
68 80% odpadlih cvetnih kapic  
69 Konec cvetenja  
61       63       65       68      
 
7 Razvoj plodičev  
71 Nastavek plodiča: mladi plodiči začenjajo nabrekati, preostali cvetovi odpadajo  
73 Jagode velikosti prosenih zrn; grozdiči se začenjajo povešati  
75 Jagode velikosti graha; grozdiči povešeni  
77 Začetek dotikanja jagod  
79 Večina jagod se med seboj dotika  
71       73       75       77      
 
8 Zorenje jagod  
81 Začetek zorenja: začetek sortno značilnega barvanja  
83 Nadaljevanje barvanja jagod  
85 Mehčanje jagod  
89 Jagode zrele za trganje  
81       89      
 
9 Senescence  
91 Po trgatvi: konec zorenja lesa  
92 Začetek razbarvanja listov  
93 Začetek odpadanja listov  
95 50% odpadlih listov  
97 Vsi listi so odpadli  
99 Mirovanje  
91       93       97