BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Listnate zelenjadnice (oblikujejo glave) (Feller et al., 1995 a)

 
0 Kalitev  
00 Suho seme  
01 Začetek nabrekanja semena  
03 Zrno popolnoma nabreklo  
05 Vznik radikule iz semena  
07 Hipokotil z kličnimi listi prodre skozi semensko lupino  
09 Vznik: klični listi prodrejo skozi površino zemlje  
09      
 
1 Razvoj listov (glavni poganjek)  
10 Klični listi so popolnoma razgrnjeni, viden je rastni vršiček ali zasnova pravih listov  
11 Prvi pravi list razgrnjen  
12 Drugi pravi list razgrnjen  
13 Tretji pravi list razgrnjen  
14 Četrti pravi list razgrnjen  
15 Peti pravi list razgrnjen  
16 Šesti pravi list razgrnjen  
17 Sedmi pravi list razgrnjen  
18 Osmi pravi list razgrnjen  
19 Devet ali več pravih listov razgrnjenih  
10       13      
 
4 Razvoj vegetativnih delov rastlin primernih za pridelek  
41 Začetek formiranja glave: dva najmlajša lista nista razgrnjena.  
42 Doseženih je 20% pričakovane velikosti glave  
43 Doseženih je 30% pričakovane velikosti glave  
44 Doseženih je 40% pričakovane velikosti glave  
45 Doseženih je 50% pričakovane velikosti glave  
46 Doseženih je 60% pričakovane velikosti glave  
47 Doseženih je 70% pričakovane velikosti glave  
48 Doseženih je 80% pričakovane velikosti glave  
49 Značilna velikost, oblika in trdnost glave je dosežena  
41       45       49      
 
5 Pojav socvetja  
51 Glavni poganjek v notranjosti se prične podaljševati  
53 Doseženih je 30% pričakovane višine glavnega poganjka  
55 Prvi individualni cvetovi na glavnem socvetju so vidni (še vedno zaprti)  
57 Prvi individualni cvetovi na sekundarnem socvetju so vidni (še vedno zaprti)  
59 Prvi venčni listi so vidni. Cvetovi so še vedno zaprti  
51      
 
6 Cvetenje  
60 Odpiranje prvih cvetov (sporadično)  
61 Začetek cvetenja: 10% cvetov odprtih  
62 20% cvetov odprtih  
63 30% cvetov odprtih  
64 40% cvetov odprtih  
65 Polno cvetenje: 50% odprtih cvetov  
67 Cvetenje se končuje: glavnina venčnih listov je odpadla ali posušena  
69 Konec cvetenja  
61      
 
7 Razvoj plodu  
71 Oblikovanje prvih plodov  
72 20% plodov je doseglo značilno velikost  
73 30% plodov je doseglo značilno velikost  
74 40% plodov je doseglo značilno velikost  
75 50% plodov je doseglo značilno velikost  
76 60% plodov je doseglo značilno velikost  
77 70% plodov je doseglo značilno velikost  
78 80% plodov je doseglo značilno velikost  
79 Plodovi so dosegli značilno velikost  
75      
 
8 Zorenje plodov in semen  
81 Začetek zorenja: 10% plodov je zrelih, ali 10% semen je značilne barve in so trda ter suha  
82 20% plodov je zrelih, ali 20% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
83 30% plodov je zrelih, or 30% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
84 40% plodov je zrelih, or 40% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
85 50% of the fruits ripe, or 50% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
86 60% plodov je zrelih, or 60% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
87 70% plodov je zrelih, or 70% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
88 80% plodov je zrelih, or 80% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
89 Polna zrelost: semena na celotni rastlini so trda in tipične barve  
 
9 Staranje  
92 Začetek razbarvanja listov in poganjkov  
95 50% listov je rumenih ali odmrlih  
97 Rastline odmrejo  
99 Pobran pridelek