BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Listnate zelenjadnice (ne oblikujejo glave) (Feller et al., 1995 a)

 
0 Kalitev  
00 Suho seme  
01 Začetek nabrekanja semena  
03 Zrno popolnoma nabreklo  
05 Vznik radikule iz semena  
07 Hipokotil z kličnimi listi prodre skozi semensko lupino  
09 Vznik: kotiledoni prodrejo skozi površino zemlje  
09      
 
1 Razvoj listov (glavni poganjek)  
10 Klični listi so popolnoma razgrnjeni, viden je rastni vršiček ali zasnova pravih listov  
11 Prvi pravi list razgrnjen  
12 Drugi pravi list razgrnjen  
13 Tretji pravi list razgrnjen  
14 Četri pravi list razgrnjen  
15 Peti pravi list razgrnjen  
16 Šesti pravi list razgrnjen  
17 Sedmi pravi list razgrnjen  
18 Osmi pravi list razgrnjen  
19 Devet ali več pravih listov razgrnjenih  
10       13      
 
3 Podaljševanje stebla in rast rozete  
33 Listna rozeta je dosegla 30% pričakovanega premera značilnega za sorto1.Glavni poganjek je dosegel 30% pričakovane višine značilne za posamezno sorto2  
35 Listna rozeta je dosegla 50% pričakovanega premera značilnega za sorto1.Glavni poganjek je dosegel 50% pričakovane višine značilne za posamezno sorto2  
37 Listna rozeta je dosegla 70% pričakovanega premera značilnega za sorto1. Glavni poganjek je dosegel 70% pričakovane višine značilne za posamezno sorto2  
39 Razvoj rozete je zaključen1. Glavni poganjek je dosegel višino tipično za sorto2  
 
4 Razvoj vegetativnih delov rastlin primernih za pridelek  
41 Doseženo 10% listne mase značilne za sorto  
42 Doseženo 20% listne mase značilne za sorto  
43 Doseženo 30% listne mase značilne za sorto  
44 Doseženo 40% listne mase značilne za sorto  
45 Doseženo 50% listne mase značilne za sorto  
46 Doseženo 60% listne mase značilne za sorto  
47 Doseženo 70% listne mase značilne za sorto  
48 Doseženo 80% listne mase značilne za sorto  
49 Dosežena značilna listna masa  
49      
 
5 Pojav socvetja  
51 Začetek podaljševanja glavnega stebla1. Glavno socvetje vidno med najvišjimi listi2  
53 Doseženih 30% pričakovane višine glavnega poganjka  
55 Prvi individualni cvetovi na glavnem socvetju so vidni (še vedno zaprti)  
59 Prvi venčni listi so vidni. Cvetovi so še vedno zaprti  
51      
 
6 Cvetenje  
60 Odpiranje prvih cvetov (sporadično)  
61 Začetek cvetenja: 10% cvetov odprtih  
62 20% cvetov odprtih  
63 30% cvetov odprtih  
64 40% cvetov odprtih  
65 Polno cvetenje: 50% cvetov odprtih  
67 Cvetenje se končuje: glavnina venčnih listov je odpadla ali posušena  
69 Konec cvetenja  
61      
 
7 Razvoj plodov  
71 Oblikovanje prvih plodov  
72 20% plodov je doseglo značilno velikost  
73 30% plodov je doseglo značilno velikost  
74 40% plodov je doseglo značilno velikost  
75 50% plodov je doseglo značilno velikost  
76 60% plodov je doseglo značilno velikost  
77 70% plodov je doseglo značilno velikost  
78 80% plodov je doseglo značilno velikost  
79 Plodovi so dosegli značilno velikost  
 
8 Zorenje plodov in semen  
81 Začetek zorenja: 10% plodov je zrelih, ali 10% semen je značilne barve in so trda ter suha  
82 20% plodov je zrelih, ali 20% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
83 30% plodov je zrelih, or 30% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
84 40% plodov je zrelih, or 40% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
85 50% of the fruits ripe, or 50% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
86 60% plodov je zrelih, or 60% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
87 70% plodov je zrelih, or 70% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
88 80% plodov je zrelih, or 80% semen je značilne barve, semena so suha in trda  
89 Polna zrelost: semena na celotni rastlini so trda in tipične barve  
 
9 Staranje  
92 Začetek razbarvanja listov in poganjkov  
95 50% listov je rumenih ali pa odmrlih  
97 Rastline odmrejo  
99 Pobran pridelek