BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Ostale zelenjadnice iz rodu Brassica (Feller et al., 1995 a)

 
0 Kalitev  
00 Suho seme  
01 Začetek nabrekanja semena  
03 Zrno popolnoma nabreklo  
05 Vznik radikule iz semena  
07 Hipokotil z kličnimi listi prodre skozi semensko lupino  
09 Vznik: kotiledoni prodrejo skozi površino zemlje  
 
1 Razvoj listov (glavni poganjek)  
10 Klični listi so popolnoma razgrnjeni, viden je rastni vršiček ali zasnova pravih listov  
11 Prvi pravi list razgrnjen  
12 Drugi pravi list razgrnjen  
13 Tretji pravi list razgrnjen  
14 Četri pravi list razgrnjen  
15 Peti pravi list razgrnjen  
16 Šesti pravi list razgrnjen  
17 Sedmi pravi list razgrnjen  
18 Osmi pravi list razgrnjen  
19 Devet ali več pravih listov razgrnjenih  
 
2 Oblikovanje stranskih poganjkov  
21 Viden prvi stranski poganjek1  
22 Viden drugi stranski poganjek1  
23 Viden tretji stranski poganjek1  
24 Viden četrti stranski poganjek1  
25 Viden peti stranski poganjek1  
26 Viden šesti stranski poganjek1  
27 Viden sedmi stranski poganjek1  
28 Viden osmi stranski poganjek1  
29 Devet ali več stranskih poganjkov vidnih1  
 
3 Podaljševanje stebla in rast rozete  
31 Glavni poganjek je dosegel 10% pričakovane višine značilne za sorto2  
32 Glavni poganjek je dosegel 20% pričakovane višine značilne za sorto2  
33 Glavni poganjek je dosegel 30% pričakovane višine značilne za sorto2  
34 Glavni poganjek je dosegel 40% pričakovane višine značilne za sorto2  
35 Glavni poganjek je dosegel 50% pričakovane višine značilne za sorto2  
36 Glavni poganjek je dosegel 60% pričakovane višine značilne za sorto2  
37 Glavni poganjek je dosegel 70% pričakovane višine značilne za sorto2  
38 Glavni poganjek je dosegel 80% pričakovane višine značilne za sorto2  
39 Glavni poganjek je dosegel višino zančilno za sorto2  
 
4 Razvoj vegetativnih delov rastlin primernih za pridelek  
41 Začetek razvoja lateralnih brstov2 Začetek tvorbe cvetačnih glav; širina rastnega vršička >1cm3  
43 Prve brstov so tesno skupaj2, doseženih je 30% pričakovanega premera glave3  
45 50% brstov je tesno skupaj2, doseženih je 50% pričakovanega premera glave3  
46 60% brstov je tesno skupaj2, doseženih je 60% pričakovanega premera glave3  
47 70% brstov je tesno skupaj2, doseženih je 70% pričakovanega premera glave3  
48 80% brstov je tesno skupaj2, doseženih je 80% pričakovanega premera glave3  
49 Brsti so pod termninalnim brstom tesno skupaj2, Dosežena zančilna velikost in oblika; glava je tesno zaprta3  
 
5 Pojav socvetja  
51 Glavno socvetje je vidno med najvišjimi listi2, veje socvetja se začnejo podaljševati3  
55 Vidni prvi individualni cvetovi (še zaprti)  
59 Vidni prvi venčni listi; cvetovi še vedno zaprti  
 
6 Cvetenje  
60 Odpiranje prvih cvetov (sporadično)  
61 Začetek cvetenja: 10% cvetov odprtih  
62 20% cvetov odprtih  
63 30% cvetov odprtih  
64 40% cvetov odprtih  
65 Polno cvetenje: 50% cvetov odprtih  
67 Cvetenje se končuje: glavnina venčnih listov je odpadla ali posušena  
69 Konec cvetenja  
 
7 Razvoj plodov  
71 Oblikovanje prvih plodov  
72 20% plodov je doseglo tipično velikost  
73 30% plodov je doseglo tipično velikost  
74 40% plodov je doseglo tipično velikost  
75 50% plodov je doseglo tipično velikost  
76 60% plodov je doseglo tipično velikost  
77 70% plodov je doseglo tipično velikost  
78 80% plodov je doseglo tipično velikost  
79 Plodovi so dosegle tipično vekost  
 
8 Zorenje plodov in semena  
81 Začetek zorenja: 10% plodov zrelih  
82 20% plodov je zrelih  
83 30% plodov je zrelih  
84 40% plodov je zrelih  
85 50% plodov je zrelih  
86 60% plodov je zrelih  
87 70% plodov je zrelih  
88 80% plodov je zrelih  
89 Polna zrelost: semena na celotni rastlini so trda in tipične barve  
 
9 Staranje  
92 Začetek razbarvanja listov in poganjkov  
95 50% listov je rumenih ali pa odmrlih  
97 Rastline odmrejo  
99 Pobran pridelek