BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Ribez (Meier et al., 1994)

 
0 Poganjanje in razvoj brstov  
00 Mirovanje: listni brsti in debelejši cvetni brsti so zaprti in pokriti z temnorjavimi luskolisti  
01 Začetek nabrekanja brstov: lskolisti se podaljšujejo  
03 Konec nabrekanja brstov: robovi luskolistov brstov se svetlo obarvajo  
07 Začetek pokanja brstov: vidne so prve zelene ali rdeče listne konice  
09 Listne konice se podaljšajo nad luskoliste  
00       01       07      
 
1 Razvoj listov  
10 Listnekonice so nad luskolisti: prvi listi se začnejo ločevati  
11 Prvi listi so razgrnjeni (ostali so še vedno nerazgrnjeni)  
15 Razgrnjenih je več listov, vendar še niso dosegli končne velikosti  
19 Prvi listi popolnoma razširjeni  
11      
 
3 Razvoj poganjkov  
31 Začetek rasti poganjkov, vidne so osi razvijajočih se poganjkov  
32 Poganjki so dosegli približno 20% končne dolžine  
33 Poganjki so dosegli približno 30% končne dolžine  
34 Poganjki so dosegli približno 40% končne dolžine  
35 Poganjki so dosegli približno 50% končne dolžine  
36 Poganjki so dosegli približno 60% končne dolžine  
37 Poganjki so dosegli približno 70% končne dolžine  
38 Poganjki so dosegli približno 80% končne dolžine  
39 Poganjki so dosegli približno 90% končne dolžine  
31      
 
5 Pojav socvetja  
51 Listni in cvetni brsti nabrekajo: brsti so zaprti, vidni svetlorjavi luskolisti  
53 Pokanje brstov: luskolisti ločeni  
54 Zelene ali rdeče listne konice so nas luskolisti  
55 Vidni so prvi cvetni brsti (kompakten grozd) poleg razgrnjenih listov  
56 Začetek podaljševanja grozda  
57 Prvi cvetni brsti so ločeni na podaljšanem grozdu  
59 Faza grozda: vsi cvetni brsti so ločeni  
54       55       56       59      
 
6 Cvetenje  
60 Odpiranje prvih cvetov  
61 Začetek cvetenja: približno 10% cvetov odprtih  
65 Polno cvetenje: vsaj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo  
67 Upadanje cvetenja: glavnina venčnih listov je odpadla  
69 Konec cvetenja: vsi venčni listi so odpadli  
61      
 
7 Razvoj ploda  
71 Začetek rasti plodov: prvi plodovi so vidni na dnu grozda  
72 Oblikovanih 20% plodov  
73 Oblikovanih 30% plodov  
74 Oblikovanih 40% plodov  
75 Oblikovanih 50% plodov  
76 Oblikovanih 60% plodov  
77 Oblikovanih 70% plodov  
78 Oblikovanih 80% plodov  
79 Oblikovanih 80% plodov  
71      
 
8 Zrelost ploda in semen  
81 Začetek zorenja: sprememba v barvo, ki je značilna za posamezno sorto  
85 Napredna zrelost: prve jagode na dnu grozdov se obarvajo z značilno barvo za kultivar  
87 Zorenje plodov za obiranje: večina jagod je zrelih  
89 Jagode na dnu grozda pričnejo odpadati (začetek rezi plodov)  
85      
 
9 Staranje, začetek mirovanja  
91 Končana rast poganjkov; razvoj terminalnega brsta; listi še vedno zeleni  
92 Začetek razbarvanja listov  
93 Začetek odpadanja listov  
95 50% listov je razbarvanih ali pa so odpadli  
97 Vsi listi so odpadli  
99 Pridelek pobran