BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Krompir (Hack et al., 1993)

 
0 Začetek rasti poganjka /kalitev  
000 Naravna ali vsiljena dormantnost, gomolji še ne kalijo  
001 Začetek kalitve: kaliči vidni (<1 mm)  
002 Kaliči pokončni (< 2mm)  
003 Konec dormantnosti: kaliči 2-3 mm  
005 Začetek tvorbe korenin  
007 Začetek tvorbe stebla  
008 Rast stebel proti površini zemlje, tvorba zasnov luskolistov na podzemnem delu stebla, iz njihovih pazduh bodo kasneje pognali stoloni  
009 Vznik: Stebla prodrla iz zemlje  
00       03       05       09      
 
1 Tvorba listov  
1N. X-ti list n-te etaže nad n-1 socvetjem razprt (> 4 cm)  
100 Iz gomoljev: prvi listi se začenjajo razgrinjati  
101 Prvi list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
102 Drugi list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
103 Tretji list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
104 Četrti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
105 Peti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
106 Šesti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
107 Sedmi list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
108 Osmi list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
109 Devet ali več listov glavnega stebla razgrnjenih (> 4 cm)  
110 Deseti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
111 Enajsti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
112 Dvanajsti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
113 Trinajsti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
114 Štirinajsti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
115 Petnajsti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
116 Šestnajsti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
117 Sedemnajsti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
118 Osemnajsti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
119 Devetnajsti list glavnega stebla razgrnjen (> 4 cm)  
121 Prvi list druge etaže, nad prvim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
122 Drugi list druge etaže, nad prvim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
123 Tretji list druge etaže, nad prvim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
124 Četri list druge etaže, nad prvim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
125 Peti list druge etaže, nad prvim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
126 Šesti list druge etaže, nad prvim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
127 Sedmi list druge etaže, nad prvim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
128 Osmi list druge etaže, nad prvim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
129 Deveti list druge etaže, nad prvim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
130 Deseti list druge etaže, nad prvim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
131 Prvi list tretje etaže nad drugim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
132 Drugi list tretje etaže nad drugim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
133 Tretji list tretje etaže nad drugim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
134 Četrti list tretje etaže nad drugim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
139 Deveti list tretje etaže nad drugim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
137 Sedmi list tretje etaže nad drugim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
138 Osmi list tretje etaže nad drugim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
135 Peti list tretje etaže nad drugim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
136 Šesti list tretje etaže nad drugim socvetjem razgrnjen (> 4 cm)  
1C      
 
2 Tvorba bazalnih stranskih poganjkov - pod in nad talno površino (glavno steblo)  
201 Prvi bazalni stranski poganjek viden (>5 cm)  
202 Drugi bazalni stranski poganjek viden (>5 cm)  
203 Tretji bazalni stranski poganjek viden (>5 cm)  
204 Četri bazalni stranski poganjek viden (>5 cm)  
205 Peti bazalni stranski poganjek viden (>5 cm)  
206 Šesti bazalni stranski poganjek viden (>5 cm)  
207 Sedmi bazalni stranski poganjek viden (>5 cm)  
208 Osmi bazalni stranski poganjek viden (>5 cm)  
209 Devet ali več bazalnih stranskih poganjkov vidnih (>5 cm)  
 
3 Rast glavnih stebel (sklepanje vrst)  
301 Začetek sklepanja vrst: 10% rastlin se stika med vrstami  
302 20% rastlin se stika med vrstami  
303 30% rastlin se stika med vrstami  
304 40% rastlin se stika med vrstami  
305 50% rastlin se stika med vrstami  
306 60% rastlin se stika med vrstami  
307 70% rastlin se stika med vrstami  
308 80% rastlin se stika med vrstami  
309 Popolnoma sklenjene vrste: okoli 90% rastlin se stika med vrstami  
 
4 Tvorba in rast gomoljev  
400 Nastavljanje gomoljev: debelitev na vrhu prvega stolona, do dvakratne širine premera stolona  
401 Doseženo je 10% skupne končne mase gomoljev  
402 Doseženo je 20% skupne končne mase gomoljev  
403 Doseženo je 30% skupne končne mase gomoljev  
404 Doseženo je 40% skupne končne mase gomoljev  
405 Doseženo je 50% skupne končne mase gomoljev  
406 Doseženo je 60% skupne končne mase gomoljev  
407 Doseženo je 70% skupne končne mase gomoljev  
408 Dosežena je največja skupna končna masa gomoljev, gomolji gredo enostavno od stolonov, kožica še ni zasušena, enostavno se jo da odstraniti s prstom.  
409 Kožica je posušena, na apikalnem koncu gomolja se je s prstom ne da odstraniti; v tej fazi je 95% gomoljev  
40      
 
5 Pojav socvetja  
5N. Pojavi se N-to socvetje  
501 Vidni prvi posamezni popki (1-2 mm) prvega socvetja (glavno steblo)  
505 Popki na prvem socvetju dosegli velikost do 5 mm  
509 Vidni prvi venčni listi prvega socvetja  
521 Vidni posamezni popki drugega socvetja (druga etaža)  
525 Popki drugega socvetja dosegli velikost do 5 mm (glavno steblo)  
529 Nad čašnimi listi vidni prvi venčni listi drugega socvetja  
531 Vidni posamezni popki tretjega socvetja (tretja etaža)  
535 Popki tretjega socvetja dosegli velikost 5 mm  
539 Nad čašnimi listi tretjega socvetja vidni prvi venčni listi  
51       59      
 
6 Cvetenje  
6N. N-to socvetje cveti  
600 V nasadu se odprejo prvi cvetovi  
601 Začetek cvetenja: odprtih 10% cvetov na prvem socvetju (glavno steblo)  
602 Odprtih 20% cvetov na prvem socvetju  
603 Odprtih 30% cvetov na prvem socvetju  
604 Odprtih 40% cvetov na prvem socvetju  
605 Polno cvetenje: odprtih 50% cvetov na prvem socvetju  
606 Odprtih 60% cvetov na prvem socvetju  
607 Odprtih 70% cvetov na prvem socvetju  
608 Odprtih 80% cvetov na prvem socvetju  
609 Konec cvetenja prvega socvetja  
621 Začetek cvetenja: odprtih 10% cvetov na drugem socvetju (druga etaža)  
625 Polno cvetenje: odprtih 50% cvetov na drugem socvetju  
629 Konec cvetenja drugega socvetja  
631 Začetek cvetenja: Odprtih 10% cvetov na tretjem socvetju (tretja etaža)  
635 Polno cvetenje: odprtih 50% cvetov na tretjem socvetju  
639 Konec cvetenja tretjega socvetja  
6N9 Konec cvetenja  
65      
 
7 Začetek tvorbe plodov (jagod)  
700 Vidne prve jagode  
701 10% jagod prve oploditve je doseglo končno velikost (glavno steblo)  
702 20% jagod prve oploditve je doseglo končno velikost  
703 30% jagod prve oploditve je doseglo končno velikost  
704 40% jagod prve oploditve je doseglo končno velikost  
705 50% jagod prve oploditve je doseglo končno velikost  
706 60% jagod prve oploditve je doseglo končno velikost  
707 70% jagod prve oploditve je doseglo končno velikost  
708 80% jagod prve oploditve je doseglo končno velikost  
709 90% jagod prve oploditve je doseglo končno velikost  
710 100% jagod prve oploditve je doseglo končno velikost  
721 10% jagod druge oploditve je doseglo končno velikost (druga etaža)  
7N9 Skoraj vse jagode n-te oploditve so dosegle končno velikost (ali so odpadle)  
7N Razvoj jagod n-te oploditve  
79      
 
8 Dozorevanje plodov in semena  
8N. Dozorevanje plodov in semena n-te oploditve  
801 Jagode prve oploditve so še zelene, seme rahlo obarvano (glavno steblo)  
805 Jagode prve oploditve so oker do rjavkasto obarvane  
809 Jagode prve oploditve venijo in se sušijo, seme je temno  
821 Jagode druge oploditve še zelene, seme rahlo obarvano (druga etaža)  
 
9 Staranje  
901 Začetek rumenenja listov  
903 Večina listov je rumenkastih  
905 50% listov je rjavkastih  
907 Listi in stebla so odmrli, stebla bledijo in se sušijo  
909 Pobran pridelek