BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Koruza (Weber and Bleiholder, 1990; Lancashire et al., 1991)

 
0 Vznik  
00 Suho seme  
01 Začetek nabrekanja zrna  
03 Zrno popolnoma nabreklo  
05 Vznik koreninice iz zrna  
06 Rast koreninice, koreninski laski in /ali stranske koreninice so vidne  
07 Koleoptila prodira iz zrna  
09 Vznik: koleoptila prodrla iz zemlje  
00       05       07       09      
 
1 Razvoj listov 1, 2  
10 Prvi list prodrl skozi koleoptilo  
11 Prvi list razgrnjen  
12 Dva lista razgrnjena  
13 Trije listi razgrnjeni  
14 Štirje listi razgrnjeni  
15 Pet listov razgrnjenih  
16 Šest listov razgrnjenih  
17 Sedem listov razgrnjenih  
18 Osem listov razgrnjenih  
19 9 ali več listov razgrnjenih  
10       11       13       15       17      
 
3 Rast stebla, kolenčenje  
30 Začetek rasti stebla  
31 Zaznavno prvo kolence  
32 Zaznavno drugo kolence  
33 Zaznavno tretje kolence  
34 Zaznavno četro kolence  
35 Zaznavno peto kolence  
36 Zaznavno šesto kolence  
37 Zaznavno sedmo kolence  
38 Zaznavno osmo kolence  
39 Zaznavnih devet ali več kolenc3  
32       34      
 
5 Metličenje  
51 Začetek metličenja: metlica je otipljiva na vrhu stebla  
53 Vrh metlice viden  
55 Sredina metličenja: sredina metlice se začenja razpirati  
59 Konec metličenja: cela metlica je zunaj in razprta  
53      
 
6 Cvetenje  
61 Moški cvetovi: vidni prašniki v sredini metlice; Ženski cvetovi: konica klasa (storža) vznika iz listne nožnice  
63 Moški cvetovi: začetek tvorbe cvetnega prahu; Ženski cvetovi : viden vrh svile  
65 Moški cvetovi: zgornji in spodnji del metlice cveti; Ženski cvetovi: svila popolnoma zunaj  
67 Moški cvetovi: polno cvetenje; Ženski cvetovi: svila se suši  
69 Konec cvetenja: svila povsem suha  
63       69      
 
7 Razvoj plodu  
71 Začetek razvoja zrnja: Zrnje v vodeni zrelosti, vsebuje približno 16% suhe snovi  
73 Zgodnja mlečna zrelost  
75 Zrnje v sredini storža rumeno-belo (odvisno od sorte), vsebina mlečna, pribižmo 40% suhe snovi  
79 Skoraj vse zrnje doseglo končno velikost  
79      
 
8 Dozorevanje  
83 Zgodnja voščena zrelost: vsebnost zrnja je mehka, približno 45% suhe snovi  
85 Voščena zrelost: zrnje rumenkasto do rumeno (odvisno od sorte), približno 55% suhe snovi  
87 Fiziološka zrelost: na bazi zrnja vidna črna plast, okoli 60% suhe snovi  
89 Polna zrelost: zrnje trdo in močno, okoli 65% suhe snovi  
89      
 
9 Staranje  
97 Rastline odmirajo in propadajo  
99 Pobran pridelek