BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Bučevke (Feller et al., 1995 b)

 
0 Kalitev  
000 Suho seme  
001 Začetek nabrekanja semena  
003 Nabrekanje semena je končano  
005 Koreninica vznikne iz semena  
007 Hipokotil z kličnimi listi prodre skozi semensko lupino  
009 Vznik: klični listi prodrejo skozi površino zemlje  
09      
 
1 Razvoj listov  
100 Klični listi so v celoti razgrnjeni  
101 Prvi pravi list na glavnem steblu je v celoti razgrnjen  
102 Drugi pravi list na glavnem steblu je v celoti razgrnjen  
103 Tretji pravi list na glavnem steblu je v celoti razgrnjen  
104 Četrti pravi list na glavnem steblu je v celoti razgrnjen  
105 Peti pravi list na glavnem steblu je v celoti razgrnjen  
106 Šesti pravi list na glavnem steblu je v celoti razgrnjen  
107 Sedmi pravi list na glavnem steblu je v celoti razgrnjen  
108 Osmi pravi list na glavnem steblu je v celoti razgrnjen  
109 Deveti pravi list na glavnem steblu je v celoti razgrnjen  
110 Deseti list na glavnem steblu razvit  
111 Enajsti list na glavnem steblu razvit  
112 Dvanajsti list na glavnem steblu razvit  
113 Trinajsti list na glavnem steblu razvit  
114 Štirinajsti list na glavnem steblu razvit  
115 Petnajsti list na glavnem steblu razvit  
116 Šestnajsti list na glavnem steblu razvit  
117 Sedemnajsti list na glavnem steblu razvit  
118 Osemnajsti list na glavnem steblu razvit  
119 Devetnajsti list na glavnem steblu razvit  
10       11       15       19      
 
2 Oblikovanje stranskih poganjkov  
201 Viden prvi primarni stranski poganjek (prva vreža 1. reda)  
202 Vidna 2. vreža 1. reda  
203 Vidna 3. vreža 1. reda  
204 Vidna 4. vreža 1. reda  
205 Vidna 5. vreža 1. reda  
206 Vidna 6. vreža 1. reda  
207 Vidna 7. vreža 1. reda  
208 Vidna 8. vreža 1. reda  
209 Vidna 9. ali več vrež 1. reda  
221 Vidna 1. vreža 2. reda  
222 Vidna 2. vreža 2. reda  
223 Vidna 3. vreža 2. reda  
224 Vidna 4. vreža 2. reda  
225 Vidna 5. vreža 2. reda  
226 Vidna 6. vreža 2. reda  
227 Vidna 7. vreža 2. reda  
228 Vidna 8. vreža 2. reda  
229 Vidna 9. vreža 2. reda  
231 Vidna prva vreža 3. reda  
22      
 
5 Pojav socvetja  
501 Viden prvi ženski cvet na glavni vreži  
502 Viden drugi ženski cvet na glavni vreži  
503 Viden tretji ženski cvet na glavni vreži  
504 Viden četrti ženski cvet na glavni vreži  
505 Viden petii ženski cvet na glavni vreži  
506 Viden šesti ženski cvet na glavni vreži  
507 Viden sedmi ženski cvet na glavni vreži  
508 Viden osmi ženski cvet na glavni vreži  
509 Viden deveti ali več ženskih cvetov na glavni vreži  
510 Vidnih deset ali več ženskih cvetov na glavni vreži  
511 Vidnih enajst ali več ženskih cvetov na glavni vreži  
512 Vidnih dvanajst ali več ženskih cvetov na glavni vreži  
513 Vidnih trinajst ali več ženskih cvetov na glavni vreži  
514 Vidnih štirinajst ali več ženskih cvetov na glavni vreži  
515 Vidnih petnajst ali več ženskih cvetov na glavni vreži  
516 Vidnih šestnajst ali več ženskih cvetov na glavni vreži  
517 Vidnih sedemnajst ali več ženskih cvetov na glavni vreži  
518 Vidnih osemnajst ali več ženskih cvetov na glavni vreži  
519 Vidnih devetnajst ali več ženskih cvetov na glavni vreži  
521 Viden 1. cvet na vreži 2. reda  
531 Viden 1. cvet na vreži 3. reda  
 
6 Cvetenje  
601 Odprt prvi cvet na glavni vreži  
602 Odprt drugii cvet na glavni vreži  
603 Odprt tretji cvet na glavni vreži  
604 Odprt četrti cvet na glavni vreži  
605 Odprt peti cvet na glavni vreži  
606 Odprt šesti cvet na glavni vreži  
607 Odprt sedmi cvet na glavni vreži  
608 Odprt osmi cvet na glavni vreži  
609 Odprt deveti cvet na glavni vreži  
610 10. cvet odprt na glavni vreži ali 10 cvetov na glavni vreži že odprtih  
611 11. cvet odprt na glavni vreži ali 11 cvetov na glavni vreži že odprtih  
612 12. cvet odprt na glavni vreži ali 12 cvetov na glavni vreži že odprtih  
613 13. cvet odprt na glavni vreži ali 13 cvetov na glavni vreži že odprtih  
614 14. cvet odprt na glavni vreži ali 14 cvetov na glavni vreži že odprtih  
615 15. cvet odprt na glavni vreži ali 15 cvetov na glavni vreži že odprtih  
616 16. cvet odprt na glavni vreži ali 16 cvetov na glavni vreži že odprtih  
617 17. cvet odprt na glavni vreži ali 17 cvetov na glavni vreži že odprtih  
618 18. cvet odprt na glavni vreži ali 18 cvetov na glavni vreži že odprtih  
619 19. cvet odprt na glavni vreži ali 19 cvetov na glavni vreži že odprtih  
621 Odprt 1. cvet na vreži 2. reda  
631 Odprt 1. cvet na vreži 3. reda  
61      
 
7 Razvoj plodu  
701 Prvi plod na glavni vreži je dosegel značilno velikost in obliko  
702 Drugi plod na glavni vreži je dosegel značilno velikost in obliko  
703 Tretji plod na glavni vreži je dosegel značilno velikost in obliko  
704 Četrti plod na glavni vreži je dosegel značilno velikost in obliko  
705 Peti plod na glavni vreži je dosegel značilno velikost in obliko  
706 Šesti plod na glavni vreži je dosegel značilno velikost in obliko  
707 Sedmi plod na glavni vreži je dosegel značilno velikost in obliko  
708 Osmi plod na glavni vreži je dosegel značilno velikost in obliko  
709 Devet ali več plodov na glavni vreži je dosegel značilno velikost in obliko  
721 Prvi plod na vreži 2. reda je dosegel značilno velikost in obliko  
731 Prvi plod na vreži 3. reda je dosegel značilno velikost in obliko  
71      
 
8 Zorenje plodov in semen  
801 10% plodov ima značilno zrelostno barvo  
802 20% plodov ima značilno zrelostno barvo  
803 30% plodov ima značilno zrelostno barvo  
804 40% plodov ima značilno zrelostno barvo  
805 50% plodov ima značilno zrelostno barvo  
806 60% plodov ima značilno zrelostno barvo  
807 70% plodov ima značilno zrelostno barvo  
808 80% plodov ima značilno zrelostno barvo  
809 10% plodov ima značilno zrelostno barvo  
81      
 
9 Staranje  
907 Rastline odmrejo  
909 Pobran pridelek