BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Plodovke iz družine razhudnikovk (Feller et al., 1995 b)

 
0 Kalitev  
000 Suho seme  
001 Začetek nabrekanja semena  
003 Nabrekanje semena je končano  
005 Koreninica vznikne iz semena  
007 Hipokotil s kličnimi listi prodreskozi semensko ovojnico  
009 Vznik: klični listi prodrejo skozi površino zemlje  
09      
 
1 Razvoj listov  
100 Klični listi so v celoti razgrnjeni  
101 Prvi pravi list na glavnem poganjku je v celoti razgrnjen  
102 Drugi list na glavnem poganjku je razgrnjen  
103 Tretji list na glavnem poganjku je razgrnjen  
104 Četrti list na glavnem poganjku je razgrnjen  
105 Peti list na glavnem poganjku je razgrnjen  
106 Šesti list na glavnem poganjku je razgrnjen  
107 Sedmi list na glavnem poganjku je razgrnjen  
108 Osmi list na glavnem poganjku je razgrnjen  
109 Deveti list na glavnem poganjku je razgrnjen  
10       12       16      
 
2 Oblikovanje stranskih poganjkov (*)  
201 Viden prvi primarni vrhnji stranski poganjek  
202 Viden drugi primarni vrhnji stranski poganjek  
203 Viden tretji primarni vrhnji stranski poganjek  
204 Viden četrti primarni vrhnji stranski poganjek  
205 Viden peti primarni vrhnji stranski poganjek  
206 Viden šesti primarni vrhnji stranski poganjek  
207 Viden sedmi primarni vrhnji stranski poganjek  
208 Viden osmi primarni vrhnji stranski poganjek  
209 Viden devetii primarni vrhnji stranski poganjek  
221 Viden prvi sekundarni vrhnji stranski poganjek  
222 Viden drugi sekundarni vrhnji stranski poganjek  
223 Viden tretji sekundarni vrhnji stranski poganjek  
224 Viden četrti sekundarni vrhnji stranski poganjek  
225 Viden peti sekundarni vrhnji stranski poganjek  
226 Viden šesti sekundarni vrhnji stranski poganjek  
227 Viden sedmi sekundarni vrhnji stranski poganjek  
228 Viden osmi sekundarni vrhnji stranski poganjek  
229 Viden deveti sekundarni vrhnji stranski poganjek  
231 Viden prvi terciarni sekundarni vrhnji stranski poganjek  
232 Viden drugi terciarni sekundarni vrhnji stranski poganjek  
233 Viden tretji terciarni sekundarni vrhnji stranski poganjek  
234 Viden četrti terciarni sekundarni vrhnji stranski poganjek  
235 Viden peti terciarni sekundarni vrhnji stranski poganjek  
236 Viden šesti terciarni sekundarni vrhnji stranski poganjek  
237 Viden sedmi terciarni sekundarni vrhnji stranski poganjek  
238 Viden osmi terciarni sekundarni vrhnji stranski poganjek  
2NX Viden x-terciarni sekundarni vrhnji stranski poganjek na N-tem redu  
* *Velja za paradižnike z razv. stebelno rastjo, papriko in jajčevce. Pri paradižniku z nerazv. rastjo stebla in le z eno simpodialno vejo pri ustr. osi, se oblik. vrhnega str. poganjka pojavi sočasno z pojavom socvetja (5), zato kodiranje z 2 ni potr.  
 
5 Pojav socvetja  
501 Vidno prvo socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / Prvi cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
502 Vidno drugo socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / Drugi cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
503 Vidno tretje socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / Tretji cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
504 Vidno četrto socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / Četrti cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
505 Vidno peto socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / Peti cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
506 Vidno šesto socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / Šesti cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
507 Vidno sedmo socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / Sedmi cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
508 Vidno osmo socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / Osmi cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
509 Vidnih 9 ali več socvetij (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / Deveti ali več cvetnih popkov vidnih (velja za papriko in jajčevec)  
510 Vidno 10-o socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / Deseti cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
511 Vidno 11-o socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / 11-i cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
512 Vidno 12-o socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / 12-i cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
513 Vidno 13-o socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / 13-i cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
514 Vidno 14-o socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / 14-ii cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
515 Vidno 15-o socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / 15-ii cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
516 Vidno 16-o socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / 16-i cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
517 Vidno 17-o socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / 17-i cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
518 Vidno 18-o socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / 18-i cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
519 Vidno 19-o socvetje (prvi popek poganja) (velja za paradižnik) / 19-i cvetni popek viden (velja za papriko in jajčevec)  
51      
 
6 Cvetenje  
601 Prvo socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / Prvi cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
602 Drugo socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / Drugi cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
603 Tretje socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / Tretji cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
604 Četrto socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / Četrti cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
605 Peto socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / Peti cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
606 Šesto socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / Šesti cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
607 Sedmo socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / Sedmi cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
608 Osmo socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / Osmi cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
609 Deveto ali več socvetij odprtih (velja za paradižnik) / Deveto cvet odprt (velja za paradižnik)/ Prvi cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
610 Deseto socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik)/ Deseti cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
611 11-o socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / 11-i cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
612 12-o socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / 12-i cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
613 13-o socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / 13-i cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
614 14-o socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / 14-i cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
615 15-o socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik )/ 15-i cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
616 16-o socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / 16-i cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
617 17-o socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / 17-i cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
618 18-o socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / 18-i cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
619 19-o socvetje:prvi cvet odprt (velja za paradižnik) / 19-i cvet odprt (velja za papriko in jajčevec)  
61      
 
7 Razvoj plodu  
701 Prvi grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / Prvi plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
702 Drugi grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / Drugi plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
703 Tretji grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / Tretji plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
704 Četrti grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / Četrti plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
705 Peto grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / Peti plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
706 Šesti grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / Šesti plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
707 Sedmi grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / Sedmi plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
708 Osmi grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / Osmi plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
709 Deveti grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / Deveti plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
710 Deseti grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / Deseti plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
711 11-i grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / 11-i grozd plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
712 12-i grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / 12-i grozd plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
713 13-i grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / 13-i grozd plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
714 14-i grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / 14-i grozd plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
715 15-i grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / 15-i grozd plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
716 16-i grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / 16-i grozd plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
717 17-i grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / 17-i grozd plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
718 18-i grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / 18-i grozd plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
719 19-i grozd: Prvi plod je dosegel značilno velikost (velja za paradižnik) / 19-i grozd plod je dosegel značilno velikost in obliko (velja za papriko in jajčevec)  
71      
 
8 Zorenje plodov in semen  
801 10 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti  
802 20 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti  
803 30 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti  
804 40 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti  
805 50 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti  
806 60 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti  
807 70 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti  
808 80 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti  
809 90 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti  
 
9 Staranje  
907 Rastline odmrejo  
909 Pobran pridelek