BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Pleveli (Hess et al., 1997)