BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Soja (Munger et al., 1997)

 
0 Kalitev  
000 Suho seme  
001 Začetek nabrekanja semena  
003 Nabrekanje semena je končano  
005 Koreninica vznikne iz semena  
006 Elongation of radicle; formation of root hairs  
007 Hypocotyl with cotyledons breaking through seed coat  
008 Hypocotyl reaches the soil surface; hypocotyl arch visible  
009 Vznik: poganjek prodre skozi zemljo na površje  
00       08       09      
 
1 Razvoj listov  
100 Klični listi so v celoti razgrnjeni  
101 First pair of true leaves unfolded (unifoliolate leaves on the first node)  
102 Trojnati list na drugem nodiju je razgrnjen  
103 Trifoliolate leaf on the 3rd node unfolded  
104 Trifoliolate leaf on the 4th node unfolded  
105 Trifoliolate leaf on the 5th node unfolded  
106 Trifoliolate leaf on the 6th node unfolded  
107 Trifoliolate leaf on the 7th node unfolded  
108 Trifoliolate leaf on the 8th node unfolded  
109 Trifoliolate leaf on the 9th node unfolded. No side shoots visible1  
110 Trifoliolate leaf on the 10th node unfolded1  
111 Trifoliolate leaf on the 11th node unfolded1  
112 Trifoliolate leaf on the 12th node unfolded1  
113 Trifoliolate leaf on the 13th node unfolded1  
114 Trifoliolate leaf on the 14th node unfolded1  
115 Trifoliolate leaf on the 15th node unfolded1  
116 Trifoliolate leaf on the 16th node unfolded1  
117 Trifoliolate leaf on the 17th node unfolded1  
118 Trifoliolate leaf on the 18th node unfolded1  
119 Trifoliolate leaf on the 19th node unfolded1  
10       11       12      
 
2 Oblikovanje stranskih poganjkov  
201 Viden prvi stranski poganjek1  
202 2nd side shoot of first order visible  
203 3rd side shoot of first order visible  
204 4th side shoot of first order visible  
205 5th side shoot of first order visible  
206 6th side shoot of first order visible  
207 7th side shoot of first order visible  
208 8th side shoot of first order visible  
209 9 or more side shoots of first order visible (2-mestna koda); 9th side shoot of first order visible (3-mestna koda)  
210 10th side shoot of first order visible  
221 First side shoot of 2nd order visible  
222 2nd side shoot of 2nd order visible  
223 3rd side shoot of 2nd order visible  
224 4th side shoot of 2nd order visible  
225 5th side shoot of 2nd order visible  
226 6th side shoot of 2nd order visible  
227 7th side shoot of 2nd order visible  
228 8th side shoot of 2nd order visible  
229 9th side shoot of 2nd order visible  
2N1 First side shoot of Nth order visible  
2N9 9th side shoot of Nth order visible  
 
4 Development of harvestable vegetative plant parts Main shoot  
409 Harvestable vegetative plant parts have reached (Cutting of soybean plants for feeding purposes)final size  
 
5 Pojav socvetja  
501 First flower buds visible  
505 First flower buds enlarged  
509 First flower petals visible; flower buds still closed  
51      
 
6 Cvetenje (glavni poganjek)  
600 Prvi cvetovi so odprti (sporadično v populaciji)  
601 Beginning of flowering: about 10% of flowers open2; Beginning of flowering3  
602 Odprtih okoli 20% cvetov  
603 About 30% of flowers open2  
604 About 40% of flowers open2  
605 Full flowering: about 50% of flowers open2 Main period of flowering3  
606 About 60% of flowers open2  
607 Flowering declining2  
609 End of flowering: first pods visible (approx. 5 mm length)2  
61      
 
7 Razvoj plodu in semen  
700 First pod reached final length (15–20 mm)  
701 About 10% of pods have reached final length (15–20 mm)2 Beginning of pod development3  
702 About 20% of pods have reached final length (15–20 mm)2  
703 About 30% of pods have reached final length (15–20 mm)2 Beginning of pod filling3  
704 About 40% of pods have reached final length (15–20 mm)2  
705 About 50% of pods have reached final length (15–20 mm). Continuation of pod filling.2 Main period of pod development. Continuation of pod filling3  
707 About 70% of pods have reached final length (15–20 mm); Advanced pod filling.2 Advanced pod filling3 ods2,  
709 Approx. all pods have reached final length (15–20 mm). Seeds filling the cavity of the majority of p  
79      
 
8 Zorenje plodov in semen  
800 First pod ripe, beans final colour, dry and hard  
801 Beginning of ripening; about 10% of pods are ripe, beans final colour, dry and hard.2 Beginning of pod and seed ripening3  
802 About 20% of pods are ripe; beans final colour, dry and hard2  
803 About 30% of pods are ripe; beans final colour, dry and hard2  
804 About 40% of pods are ripe; beans final colour, dry and hard2  
805 Advanced ripening; about 50% of pods are ripe ; beans final colour, dry and hard.2 Main period of pod and seed ripening3  
806 About 60% of pods are ripe; beans final colour, dry and hard2  
807 About 70% of pods are ripe; beans final colour, dry and hard2  
808 About 80% of pods are ripe; beans final colour, dry and hard2  
809 Full maturity: approx. all pods are ripe; beans final colour, dry and hard (= Harvest maturity).2 Majority of pods are ripe; beans final colour, dry and hard3  
89      
 
9 Staranje  
901 About 10% of leaves discoloured or fallen  
902 About 20% of leaves discoloured or fallen  
903 About 30% of leaves discoloured or fallen  
904 About 40% of leaves discoloured or fallen  
905 About 50% of leaves discoloured or fallen  
906 About 60% of leaves discoloured or fallen  
907 Above ground parts of plants dead  
909 Pobran pridelek