BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Soja (Munger et al., 1997)

 
0 Kalitev  
000 Suho seme  
001 Začetek nabrekanja semena  
003 Nabrekanje semena je končano  
005 Koreninica vznikne iz semena  
006 Podaljševanje radikule, oblikovanje koreninskih laskov  
007 Hipokotil s kotiledoni prodira skozi ovojnico semena  
008 Hipokotil doseže zemljino površino.  
009 Vznik: poganjek prodre skozi zemljo na površje  
00       08       09      
 
1 Razvoj listov  
100 Klični listi so v celoti razgrnjeni  
101 Prvi par listov razgrnjen  
102 Trojnati list na drugem nodiju je razgrnjen  
103 Trojnati list na 3 nodiju je razgrnjen  
104 Trojnati list na 4 nodiju je razgrnjen  
105 Trojnati list na 5 nodiju je razgrnjen  
106 Trojnati list na 6 nodiju je razgrnjen  
107 Trojnati list na 7 nodiju je razgrnjen  
108 Trojnati list na 8 nodiju je razgrnjen  
109 Trojnati list na 9 nodiju je razgrnjen  
110 Trojnati list na 10 nodiju je razgrnjen  
111 Trojnati list na 11 nodiju je razgrnjen  
112 Trojnati list na 12 nodiju je razgrnjen  
113 Trojnati list na 13 nodiju je razgrnjen  
114 Trojnati list na 14 nodiju je razgrnjen  
115 Trojnati list na 15 nodiju je razgrnjen  
116 Trojnati list na 16 nodiju je razgrnjen  
117 Trojnati list na 17 nodiju je razgrnjen  
118 Trojnati list na 18 nodiju je razgrnjen  
119 Trojnati list na 19 nodiju je razgrnjen  
10       11       12      
 
2 Oblikovanje stranskih poganjkov  
201 Viden prvi stranski poganjek  
202 Vidna dva stranska poganjka prvega reda  
203 Vidni trije stranski poganjki prvega reda  
204 Vidni štirje stranski poganjki prvega reda  
205 Vidnih pet stranskih poganjkov prvega reda  
206 Vidnih šest stranskih poganjkov prvega reda  
207 Vidnih sedem stranskih poganjkov prvega reda  
208 Vidnih osem stranskih poganjkov prvega reda  
209 Vidnih devet ali več stranskih poganjkov prvega reda  
210 Vidnih deset stranskih poganjkov prvega reda  
221 Vidni prvi poganjek drugega reda  
222 Vidni drugi poganjek drugega reda  
223 Vidni tretji poganjek drugega reda  
224 Vidni četrti poganjek drugega reda  
225 Vidni peti poganjek drugega reda  
226 Vidni šesti poganjek drugega reda  
227 Vidni sedmi poganjek drugega reda  
228 Vidni osmi poganjek drugega reda  
229 Vidni deveti poganjek drugega reda  
2N1 Prvi poganjek ostali redov  
2N9 Deveti poganjek ostalih redov  
 
4 Razvoj vegetativnih delov za žetev  
409 Rastlinski vegetativni deli uporabni za krmo so dosegli končno velikost  
 
5 Pojav socvetja  
501 Vidni prvi cvetni brsti  
505 Prvi cvetni popki razširjeni  
509 Vidni prvi venčni listi, cvetni brsti še vedno zaprti  
51      
 
6 Cvetenje (glavni poganjek)  
600 Prvi cvetovi so odprti (sporadično v populaciji)  
601 Začetek cvetenja,10% cvetov odprtih  
602 Odprtih okoli 20% cvetov  
603 Odprtih okoli 30% cvetov  
604 Odprtih okoli 40% cvetov  
605 Odprtih okoli 50% cvetov  
606 Odprtih okoli 60% cvetov  
607 Upadanje cvetenja  
609 Konec cvetenja: vidni prvi nastavki (dolžine okv. 5mm)  
61      
 
7 Razvoj plodu in semen  
700 Prvi strok dosegel končno velikost (15–20 mm)  
701 10% strokov je doseglo končno velikost  
702 20% strokov je doseglo končno velikost  
703 30% strokov je doseglo končno velikost  
704 40% strokov je doseglo končno velikost  
705 50% strokov je doseglo končno velikost. Nadaljevanje polnjenja stroka. Glavno obdobje razvoja stroka.  
707 70% strokov je doseglo končno velikost (15–20 mm). Intenzivno polnjenje stroka  
709 Vsi stroki so dosegli končno velikost(15–20 mm)  
79      
 
8 Zorenje plodov in semen  
800 Prvi strok zrel, zrna dobijo končno barvo, suha in trda  
801 Začetek zorenja, 10% strokov zrelih, zrna dobijo končno barvo, suha in trda  
802 20% strokov zrelih, zrna dobijo končno barvo, suha in trda  
803 30% strokov zrelih, zrna dobijo končno barvo, suha in trda  
804 40% strokov zrelih, zrna dobijo končno barvo, suha in trda  
805 50% strokov zrelih, zrna dobijo končno barvo, suha in trda  
806 60% strokov zrelih, zrna dobijo končno barvo, suha in trda  
807 70% strokov zrelih, zrna dobijo končno barvo, suha in trda  
808 80% strokov zrelih, zrna dobijo končno barvo, suha in trda  
809 Polna zrelost, skoraj vsi stroki zreli, zrna imajo končno barvo, suha in trda  
89      
 
9 Staranje  
901 10% listov razbarvanih ali odpadlih  
902 20% listov razbarvanih ali odpadlih  
903 30% listov razbarvanih ali odpadlih  
904 40% listov razbarvanih ali odpadlih  
905 50% listov razbarvanih ali odpadlih  
906 60% listov razbarvanih ali odpadlih  
907 Odmrli nadzemni deli  
909 Pobran pridelek