BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Oljna ogrščica (Weber and Bleiholder, 1990; Lancashire et al., 1991)

 
0 Kalitev  
00 Suho seme  
01 Začetek nabrekanja zrna  
03 Zrno popolnoma nabreklo  
05 Vznik koreninice iz semena  
07 Vznik hipokotila z kličnimi listi iz semena  
08 Rast hipokotila z kličnimi listi proti površini zemlje  
09 Vznik: klični listi prodrejo skozi zemljo na površje  
 
1 Razvoj listov  
10 Klični listi popolnoma razgrnjeni  
11 Prvi list razgrnjen  
12 Dva lista razgrnjena  
13 Tretji list razgrnjen  
14 Četri list razgrnjen  
15 Pet listov razgrnjenih  
16 Šesti list razgrnjen  
17 Sedmi list razgrnjen  
18 Osem listov razgrnjenih  
19 Devet ali več listov razgrnjenih  
10       11       12       13       18      
 
2 Oblikovanje stranskih poganjkov  
20 Stranskih poganjkov ni  
21 Začetek razvoja stranskih poganjkov: zaznaven prvi stranski poganjek  
22 Drugi stranski poganjek zaznaven  
23 Tretji stranski poganjek zaznaven  
24 Četri stranski poganjek zaznaven  
25 Peti stranski poganjek zaznaven  
26 Šesti stranski poganjek zaznaven  
27 Sedmi stranski poganjek zaznaven  
28 Osmi stranski poganjek zaznaven  
29 Konec razvoja stranskih poganjkov: zaznavnih devet ali več stranskih poganjkov  
 
3 Podaljševanje stebla  
30 Začetek rasti stebla: internodijev ni ("rozeta")  
31 Eden vidno podaljšan internodij  
32 Dva vidno podaljšanja internodija  
33 Trije vidno podaljšani internodiji  
34 Štirje vidno podaljšani internodiji  
35 Pet vidno podaljšanih internodijev  
36 Šest vidno podaljšanih internodijev  
37 Sedem vidno podaljšanih internodijev  
38 Osem vidno podaljšanih internodijev  
39 Devet ali več vidno podaljšanih internodijev  
32      
 
5 Pojav socvetja  
50 Prisotni cvetni brsti, še vedno obdani z listi  
51 Cvetni brsti vidni od zgoraj ("zelen brst")  
52 Cvetni brsti prosti, nivo z najmlajšimi listi  
53 Cvetni brsti dvignjeni nad najmlajšimi listi  
55 Individualni cvetni brsti (glavno socvetje) vidni, vendar še vedno zaprti  
57 Individualni cvetni brsti (sekundarno socvetje) vidni vendar še vedno zaprti  
59 Vidni prvi venčni listi, cvetni brsti še vedno zaprti ("rumen brst")  
51       53       55       57      
 
6 Cvetenje  
60 Prvi cvetovi odprti  
61 10% cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje  
62 20% cvetov na glavnem grozdu odprtih  
63 30% cvetov na glavnem grozdu odprtih  
64 40% cvetov na glavnem grozdu odprtih  
65 Polno cvetenje: 50% cvetov na glavnem grozdu odprtih, starejši venčni listi odpadajo  
67 Cvetenje se zmanjšuje: glavnina venčnih listov odpade  
69 Konec cvetenja  
61       67       69      
 
7 Razvoj plodu  
71 10% luskov je doseglo končno velikost  
72 20% luskov je doseglo končno velikost  
73 30% luskov je doseglo končno velikost  
74 40% luskov je doseglo končno velikost  
75 50% luskov je doseglo končno velikost  
76 60% luskov je doseglo končno velikost  
77 70% luskov je doseglo končno velikost  
78 80% luskov je doseglo končno velikost  
79 Skoraj vsi luski so dosegli končno velikost  
79      
 
8 Zorenje  
80 Začetek zorenja: zrnje zeleno, polnjenje votline luska  
81 10% luskov zrelih, zrnje temno in trdo  
82 20% luskov zrelih, zrnje temno in trdo  
83 30% luskovv zrelih, zrnje temno in trdo  
84 40% luskov zrelih, zrnje temno in trdo  
85 50% luskov zrelih, zrnje temno in trdo  
86 60% luskov zrelih, zrnje temno in trdo  
87 70% luskov zrelih, zrnje temno in trdo  
88 80% luskov zrelih, zrnje temno in trdo  
89 Polna zrelost: skoraj vsi luski zreli, zrnje temno in trdo  
 
9 Staranje  
97 Rastlina odmre in se posuši  
99 Pobran pridelek