BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

Sončnica (Weber and Bleiholder, 1990; Lancashire et al., 1991)

 
0 Kalitev  
00 Suho seme (ahena)  
01 Začetek nabrekanja semena  
03 Seme popolnoma nabreklo  
05 Vznik radikule iz semena  
06 Podaljševanje radikule, razvoj koreninskih laskov  
07 Vznik hipokotila z kličnimi listi iz semena  
08 Rast hipokotila z kličnimi listi proti površini zemlje  
09 Vznik: klični listi prodrejo skozi zemljo na površje  
00      
 
1 Razvoj listov1  
10 Klični listi popolnoma razgrnjeni  
12 Dva lista (prvi par) razgrnjena  
14 Štirje listi (drugi par) razgrnjeni  
15 Pet listov razgrnjenih  
16 Šest listov razgrnjenih  
17 Sedem listov razgrnjenih  
18 Osem listov razgrnjenih  
19 Devet ali več listov razgrnjenih  
10       12       14       18      
 
3 Podaljševanje stebla  
30 Začetek podaljševanja stebla  
31 Eden vidno podaljšan internodij  
32 Dva vidno podaljšanja internodija  
33 Trije vidno podaljšani internodiji  
34 Štirje vidno podaljšani internodiji  
35 Pet vidno podaljšanih internodijev  
36 Šest vidno podaljšanih internodijev  
37 Sedem vidno podaljšanih internodijev  
38 Osem vidno podaljšanih internodijev  
39 Devet ali več vidno podaljšanih internodijev  
32      
 
5 Razvoj socvetja-koška  
51 Socvetje komaj vidno med najmlajšimi listi  
53 Socvetje se začne ločevati od najmlajših zelenih listov, ovojkovi listi se razločijo od zelenih listov  
55 Socvetje je ločeno od najmlajših listov  
57 Socvetje je jasno ločeno od najmlajših listov  
59 Jezičasti cvetovi so vidni med ovojkovimi listi, socvetje je še vedno zaprto  
53       57       59      
 
6 Cvetenje  
61 Začetek cvetenja: jezičasti cvetovi so podajšni, krožčevi cvetovi so vidni v zunanji tretjini socvetja  
63 Krožčevi cvetovi v zunanji tretjini socvetja so v razcvetu (vidni brazda in prašniki)  
65 Polno cvetenje: krožčevi cvetovi v srednji tretjini socvetja so v razcvetu (vidni brazda in prašniki)  
67 Upadanje cvetenja: krožčevi cvetovi v notranji tretjini socvetja so v razcvetu (vidni brazda in prašniki)  
69 Konec cvetenja: večina kroževih cvetov je odcvetela, jezičasti cvetovi so posušeni ali pa so odpadli  
61       65      
 
7 Razvoj plodu  
71 Semena so na zunanjem robu cvetišča siva in so dosegla končno velikost.  
73 Semena so na zunanji tretjini cvetišča siva in so dosegla končno velikost.  
75 Semena so na sredini tretjine cvetišča siva in so dosegla končno velikost  
79 Semena so na notranji tretjini cvetišča siva in so dosegla končno velikost  
79      
 
8 Zorenje  
80 Začetek zorenja: semena so na zunanji tretjini cvetišča črna in trda. Spodnja stran cvetišča je še vedno zelena  
81 Semena na zunanji tretjini cvetišča so temna in trda. Spodnja stran cvetišča je še vedno zelena  
83 Spodnja stran cvetišča je rumenkasto zelena, ovojkovi listi so še vedno zeleni. Semena vsebujejo okoli 50% suhe snovi  
85 Semena na srednji tretjini antokarpa so temna in trda. Zadnja stran antokarpa je rumena, ovršni listi so na robovih rjavi. Semena vsebujejo okoli 60% suhe snovi  
87 Fiziološka zrelost:spodnja stran cvetišča je rumena. Ovojkovi listi so rjavo marmorirani. Semena vsebujejo okoli 75-80% suhe snovi.  
89 Polna zrelost: semena so na notranji tretjini cvetišča temna in trda. Zadnja stran cvetišča je rjava. Ovojkovi listi so rjavi. Semena vsebujejo okoli 85% suhe snovi.  
89      
 
9 Staranje  
92 Prezrelost: semena vsebujejo okoli 90% suhe snovi  
97 Rastlina odmre in se posuši  
99 Pobran pridelek  
92