2006 MKGP, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija