Pregled prehodov

ID Lastnik Ime Baterija Tip Časovni pas Verzija
1   KGZS-NG    KGZ Nova Gorica    A850   Europe/Vienna   3.6.4  
2   KIS    KIS  9,6   A850   Europe/Vienna   3.7.1  
3   IHPS    IHPS  9,4   A850   Europe/Vienna   3.7.1  
4   KGZS-NM    KGZ Novo mesto  9,7   A850   Europe/Vienna   3.7.1  
5   KGZS-MB    KGZ Maribor  9,9   A850   Europe/Vienna   3.7.1  
7   UVHVVR    URSVHVVR    A850   Europe/Vienna   3.7.1  
8   ARSO    ARSO    ARSO   Europe/Vienna    
10   ZRSKP    ZRS Koper    A850   Europe/Vienna    
11   DRSI    DRSI    DRSI   Europe/Vienna    
12   Metos    Postaje Metos    Metos   Europe/Vienna    
13   OBBRDA    Občina Brda    A850   Europe/Vienna