Pregled senzorjev za postajo KIS-vrt (5710)


ID Senzor Ime

Vr.

Čas Tip