Pregled postaj za center: KIS

ID Ime Zadni podatek Tip Verzija
27260   Ljubljana KIS  27.5.2018 11:05:03   A740  1.1 
27389   Tacen  27.5.2018 11:00:43   A733  3.3 
27469   Borovnica  27.5.2018 11:01:46   A733  3.3 
27470   Vnajnarje  27.5.2018 11:00:31   A733  3.3 
35450   Rašica repetitor  27.5.2018 11:06:55   A731  3.0 
37827   Znojile pri Krki  27.5.2018 11:00:00   A733GSM  3.5 
37929   Senožeti  27.5.2018 11:00:00   A733GSM  3.5 
38756   Gabrska Gora  27.5.2018 10:30:00   A733GSM  3.5 
39324   Drenov Grič  27.5.2018 11:00:00   A733GSM  3.5 
39326   Resje  27.5.2018 10:30:00   A733GSM  3.5 
41375   Žabnica (Dorfarje)  27.5.2018 11:00:28   A733  3.3 
41388   Kamnik  27.5.2018 11:01:31   A733  3.6 
45205   Kovor  27.5.2018 11:00:00   A753GSM  3.0 
49208   Jablje  27.5.2018 11:00:00   A753GSM  3.0 
49993   Šentjakob  27.5.2018 11:00:15   A753  2.5 
61681   Brdo pri Lukovici  27.5.2018 11:00:10   A753  3.0 
855696   Češnjevek (Cerklje)  27.5.2018 11:00:00   A753GSM  2.2 
855704   Podbrezje  27.5.2018 11:00:00   A753GSM  3.0 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.