Pregled postaj za center: KIS

ID Ime Zadni podatek Tip Verzija
27260   Ljubljana KIS  21.10.2018 15:58:22   A740  1.1 
27389   Tacen  21.10.2018 16:00:35   A733  3.3 
27469   Borovnica  21.10.2018 16:00:31   A733  3.3 
27470   Vnajnarje  21.10.2018 16:00:28   A733  3.3 
35450   Rašica repetitor  21.10.2018 16:07:57   A731  3.0 
37827   Znojile pri Krki  21.10.2018 16:30:00   A733GSM  3.5 
37929   Senožeti  21.10.2018 16:30:00   A733GSM  3.5 
38756   Gabrska Gora  21.10.2018 16:00:00   A733GSM  3.5 
39324   Drenov Grič  21.10.2018 16:30:00   A733GSM  3.5 
39326   Resje  21.10.2018 16:30:00   A733GSM  3.5 
41375   Žabnica (Dorfarje)  21.10.2018 16:00:24   A733  3.3 
41388   Kamnik  21.10.2018 16:00:20   A733  3.6 
45235   Kovor  21.10.2018 16:30:00   A753GSM  3.0 
49208   Jablje  21.10.2018 16:30:00   A753GSM  3.0 
49993   Šentjakob  21.10.2018 16:01:52   A753  3.0 
61681   Brdo pri Lukovici  21.10.2018 16:00:16   A753  3.0 
855696   Češnjevek (Cerklje)  21.10.2018 16:30:00   A753GSM  2.2 
855704   Podbrezje  21.10.2018 16:30:00   A753GSM  3.0 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.