Pregled postaj za center: KIS

ID Ime Zadni podatek Tip Verzija
27260   Ljubljana KIS  16.8.2018 21:30:45   A740  1.1 
27389   Tacen  16.8.2018 21:30:30   A733  3.3 
27469   Borovnica  16.8.2018 21:30:26   A733  3.3 
27470   Vnajnarje  16.8.2018 21:30:23   A733  3.3 
35450   Rašica repetitor  16.8.2018 21:38:44   A731  3.0 
37827   Znojile pri Krki  16.8.2018 20:30:00   A733GSM  3.5 
37929   Senožeti  16.8.2018 21:00:00   A733GSM  3.5 
38756   Gabrska Gora  16.8.2018 20:30:00   A733GSM  3.5 
39324   Drenov Grič  16.8.2018 21:00:00   A733GSM  3.5 
39326   Resje  16.8.2018 20:30:00   A733GSM  3.5 
41375   Žabnica (Dorfarje)  16.8.2018 21:30:20   A733  3.3 
41388   Kamnik  16.8.2018 21:30:16   A733  3.6 
45235   Kovor  16.8.2018 21:00:00   A753GSM  3.0 
49208   Jablje  16.8.2018 21:00:00   A753GSM  3.0 
49993   Šentjakob  16.8.2018 21:30:12   A753  3.0 
61681   Brdo pri Lukovici  16.8.2018 21:30:06   A753  3.0 
855696   Češnjevek (Cerklje)  16.8.2018 21:00:00   A753GSM  2.2 
855704   Podbrezje  16.8.2018 21:00:00   A753GSM  3.0 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.