Pregled postaj za center: KIS

ID Ime Zadni podatek Tip Verzija
27260   Ljubljana KIS  20.1.2019 18:39:01   A740  1.1 
27469   Borovnica  20.1.2019 18:30:40   A733  3.3 
27470   Vnajnarje  20.1.2019 18:30:36   A733  3.3 
35450   Rašica repetitor  20.1.2019 18:28:49   A731  3.0 
37827   Znojile pri Krki  20.1.2019 17:00:00   A733GSM  3.5 
38756   Gabrska Gora  20.1.2019 17:00:00   A733GSM  3.5 
39326   Resje  20.1.2019 17:00:00   A733GSM  3.5 
41375   Žabnica (Dorfarje)  20.1.2019 18:30:32   A733  3.3 
41388   Kamnik  20.1.2019 18:30:28   A733  3.6 
45235   Kovor  20.1.2019 17:30:00   A753GSM  3.0 
49208   Jablje  20.1.2019 17:30:00   A753GSM  3.0 
49993   Šentjakob  20.1.2019 18:30:13   A753  3.0 
61681   Brdo pri Lukovici  20.1.2019 18:30:44   A753  3.0 
855696   Češnjevek (Cerklje)  20.1.2019 17:30:00   A753GSM  2.2 
855704   Podbrezje  20.1.2019 17:00:00   A753GSM  3.0 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.