Pregled postaj za center: KIS

ID Ime Zadnji podatek Tip Verzija
27470   Vnajnarje  30.3.2023 9:30:00   A733  3.6 
37827   Znojile pri Krki  30.3.2023 9:30:00   A733GSM  3.6 
37929   Kovor  30.3.2023 9:30:00   A733GSM  3.6 
39326   Resje  30.3.2023 9:30:00   A733GSM  3.6 
41375   Žabnica (Dorfarje)  30.3.2023 9:30:00   A733  3.6 
49208   Jablje  30.3.2023 9:30:00   A753GSM  3.2 
49993   KIS vrt  30.3.2023 9:30:00   A753  3.2 
61681   Brdo pri Lukovici  30.3.2023 9:00:00   A753  3.2 
513648   Šentjakob  30.3.2023 9:30:00   A760  1.1.1 
513652   Podbrezje  30.3.2023 9:30:00   A760  1.1.1 
516147   Gabrska gora (n.)  30.3.2023 9:30:00   A760  1.1.1 
516307   Borovnica  30.3.2023 9:30:00   A760  1.1.1 
516308   Kamnik - nova  30.3.2023 9:30:00   A760  1.1.1 
855696   Češnjevek (Cerklje)  30.3.2023 9:30:00   A753GSM  3.2 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.