Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.02.2023 09:00 07.02.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih Goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah Lenart v Slov. Goricah Barbara Brodnjak tel.: 041307003; e-naslov: barbara.brodnjak@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Monika Žnidarič; Suzana Pušnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.02.2023 09:00 09.02.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Slovenska Bistrica KSS Slovenska Bistrica, Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica Barbara Brodnjak tel.: 041307003; e-naslov: barbara.brodnjak@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Marija Kresnik; Monika Žnidarič http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.02.2023 16:00 09.02.2023 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto Martina Kralj tel.: 07/3934712; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 13.02.2023 08:00 13.02.2023 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 71 21 627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.02.2023 08:00 13.02.2023 11:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Sandi Plohl tel.: 031868674; e-naslov: sandi.plohl@kgzs-ms.si https://www.kgzs-ms.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.02.2023 12:00 13.02.2023 15:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Sandi Plohl tel.: 031868674; e-naslov: sandi.plohl@kgzs-ms.si https://www.kgzs-ms.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 13.02.2023 13:00 15.02.2023 17:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Kranj, Šuceva 27, Kranj Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Tone Pečarič; Andreja Teran; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/rezultati-iskanja?q=usposabljanje+iz+fitomedicine Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 13.02.2023 16:00 15.02.2023 20:00 Biotehniški center Naklo Podsmreka Podsmreka 58, 1356 Dobrova Podsmreka Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.02.2023 09:00 14.02.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Draža vas Gostilna Pri Inotu, Draža vas 18, 3215 Loče Vesna Kunst tel.: 037101788; e-naslov: vesna.kunst@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.02.2023 09:00 14.02.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Oplotnica Dvorana občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica Barbara Brodnjak tel.: 041307033; e-naslov: barbara.brodnjak@kgz-ptuj.si Marko Černe; Marija Kresnik; Sara Rihtar http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.02.2023 16:30 14.02.2023 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304063, 6304062; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Sonja Fink Babič https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-02-14/2022121908383405/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.02.2023 09:00 15.02.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Nazarje Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje Vesna Kunst tel.: 037101788; e-naslov: vesna.kunst@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 15.02.2023 09:00 15.02.2023 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 022284934; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.02.2023 15:00 15.02.2023 18:20 Šolski center Šentjur Šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, Šentjur Marjana Koren Marjana Koren; Jurij Gunzek; Cvetka Cokan Grenko; Martina Petelinek https://sc-s.si/joomla/index.php/usposabljanje-ffstp/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.02.2023 16:00 15.02.2023 19:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850, 7312851; e-naslov: milena.stolfa@go.kgzs.si Majda Brdnik; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-02-15/2023011209270419/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.02.2023 10:00 16.02.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Špela Drnovšek; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.02.2023 15:00 16.02.2023 19:00 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska 97, 3000 Celje Celje Bogdana Kapitler tel.: 03 428 59 00; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.02.2023 16:00 16.02.2023 19:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), Cankarjeva ulica 8 A, 5000 Nova Gorica Uroš Ipavec tel.: 05/3954264, 051/642523; e-naslov: uros.ipavec@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-02-16/2023011310363555/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.02.2023 09:00 20.02.2023 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor Miroslav Mešl tel.: 022284934; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.02.2023 13:00 20.02.2023 16:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Predavalnica Vinske kleti Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 3959531; e-naslov: marta.srebrnic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-02-20/2023011708434498/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.02.2023 16:00 20.02.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 20.02.2023 16:30 23.02.2023 21:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Pobegi 01.03.2023 Elizabeta Bonin tel.: 05/6304062, 6304063; e-naslov: elizabeta.bonin@go.kgzs.si Janko Brajnik; Majda Brdnik; Marko Devetak; Sonja Fink Babič https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-03-23/2023011608324762/osnovno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_varstva_rastlin_izkaznica_ffs Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 21.02.2023 08:00 23.02.2023 14:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto 15.03.2023 Martina Kralj tel.: 07/393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.02.2023 09:00 21.02.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Podgorje Gostilna Kovač - Štumpfl Mihael, Podgorje 50a, 2381 Podgorje pri Slovenj gradcu Vesna Kunst tel.: 037101788; e-naslov: vesna.kunst@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.02.2023 16:00 21.02.2023 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Sevnica Srednja šola Sevnica, Savska cesta2, 8290 Sevnica Martina Kralj tel.: 07/393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.02.2023 13:00 22.02.2023 17:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 71 21 627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.02.2023 15:00 22.02.2023 18:20 Šolski center Šentjur Šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, Šentjur Marjana Koren Marjana Koren; Jurij Gunzek; Cvetka Cokan Grenko; Martina Petelinek https://sc-s.si/joomla/index.php/usposabljanje-ffstp/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.02.2023 16:00 22.02.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Območna Obrtno-pdjetniška zbornica Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.02.2023 09:00 23.02.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Podsreda Dom krajanov Podsreda, Podsreda, 3257 Podsreda Vesna Kunst tel.: 037101788; e-naslov: vesna.kunst@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.02.2023 09:00 23.02.2023 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor Miroslav Mešl tel.: 022284934; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.02.2023 14:00 23.02.2023 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan Tone Pečarič; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2022-12-08 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.02.2023 15:00 23.02.2023 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Cerknica Gasilski dom Cerknica, Notranjska cesta 42 b, 1380 Cerknica Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Irena Šilc; Špela Drnovšek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.02.2023 16:00 23.02.2023 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Sevnica Srednja šola Sevnica, Savska cesta 2, 8290 Sevnica Martina Kralj tel.: 07/393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.02.2023 16:00 23.02.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Metlika KZ Metlika, Cesta XV. brigade 2, Metlika Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.02.2023 10:00 24.02.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Litija Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Špela Drnovšek; Mihaela Logar; Karmica Skalič Holešek https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.02.2023 15:00 25.02.2023 18:20 Šolski center Šentjur Šentjur Šolski center Šentjur cesta a Marjana Koren Staška Buser; Marjana Koren; Jurij Gunzek; Cvetka Cokan Grenko; Katja Gobec; Martina Petelinek https://sc-s.si/joomla/index.php/usposabljanje-ffstp/ Napačna objava
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.02.2023 09:00 27.02.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Prevalje Sejna soba KKGZ Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje Vesna Kunst tel.: 037101788; e-naslov: vesna.kunst@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.02.2023 16:00 27.02.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.02.2023 09:00 28.02.2023 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor Miroslav Mešl tel.: 022284934; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.02.2023 09:30 28.02.2023 13:00 KGZS - ZAVOD LJ Vrhnika Cankarjev dom Vrhnika, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Irena Šilc; Špela Drnovšek; Jernej Lončar; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.02.2023 16:00 28.02.2023 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grom Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto Martina Kralj tel.: 07/393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.02.2023 16:00 28.02.2023 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Sevnica Srednja šola Sevnica, Savska cesta 2, 8290 Sevnica Martina Kralj tel.: 07/3934712; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 01.03.2023 09:00 01.03.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Vesna Kunst tel.: 037101788; e-naslov: vesna.kunst@ce.kgzs si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 01.03.2023 09:00 01.03.2023 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor Miroslav Mešl tel.: 022284934; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.03.2023 09:00 02.03.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Vesna Kunst tel.: 037101788; e-naslov: vesna.kunst@ce.kgs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.03.2023 16:00 02.03.2023 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.03.2023 09:00 03.03.2023 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor Miroslav Mešl tel.: 022284934; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.03.2023 10:00 03.03.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski dom Stična, Stična 144, Stična Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Špela Drnovšek; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.03.2023 16:00 06.03.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KZGS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bonia Miljavac; Urška Cvelbar https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 07.03.2023 09:00 09.03.2023 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor Maribor 15.03.2023 Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.03.2023 10:00 07.03.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Ribnica Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, Ribnica Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Irena Šilc; Špela Drnovšek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.03.2023 15:00 07.03.2023 18:25 KGZS - Zavod Celje Draža vas Gostilna pri Inotu, Draža vas 18, 3215 Loče Vesna Kunst tel.: 037101788; e-naslov: vesna.kunst@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 07.03.2023 16:00 09.03.2023 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto 23.03.2023 Martina Kralj tel.: 07/393 4712; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.03.2023 16:00 10.03.2023 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Sevnica Srednja šola Sevnica, Savska cesta 2, 8290 Sevnica Martina Kralj tel.: 07/3934712; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Alojz Rogelj; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.03.2023 09:00 09.03.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3326 Topolšica Vesna Kunst tel.: 037101788; e-naslov: vesna.kunst@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.03.2023 09:00 09.03.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Slovenska Bistrica KSS Slovenska Bistrica, Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica Barbara Brodnjak tel.: 041307003; e-naslov: barbara.brodnjak@kgz-ptuj.si Simona Rajh; Monika Žnidarič; Suzana Pušnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.03.2023 14:00 09.03.2023 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Kranj, Šuceva 27, 4000 Kranj Marija Kalan Tone Pečarič; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.03.2023 15:00 09.03.2023 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Zagorje ob Savi Regionalni center za razvoj Zagorje, Podvine 36, Zagorje Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Špela Drnovšek; Mihaela Logar; Karmica Skalič Holešek https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.03.2023 10:00 10.03.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Domžale Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, Vir, Šaranovičeva 21 c, Domžale Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Alenka Caf; Barbara Kržišnik; Špela Drnovšek; Jernej Lončar; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.03.2023 16:00 10.03.2023 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Sevnica Srednja šola Sevnica, Savska cesta 2, 8290 Sevnica Martina Kralj tel.: 07/393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 13.03.2023 16:00 15.03.2023 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.03.2023 10:00 14.03.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Špela Drnovšek; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.03.2023 15:00 15.03.2023 19:00 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska 97, 3000 Celje Celje Bogdana Kapitler tel.: 03 428 59 00; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.03.2023 14:00 16.03.2023 17:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj KGZ "Sloga" Kranj, Šuceva 27, 4000 Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 16.03.2023 15:00 16.03.2023 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.03.2023 15:00 16.03.2023 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski dom Stična, Stična 144, Stična Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Špela Drnovšek; Karmica Skalič Holešek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.03.2023 09:30 17.03.2023 13:00 KGZS - ZAVOD LJ Vrhnika Cankarjev dom Vrhnika, Tržaška cesta 25, Vrhnika Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Jernej Lončar; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 20.03.2023 16:00 23.03.2023 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.03.2023 13:00 22.03.2023 17:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 71 21 627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.03.2023 14:00 23.03.2023 17:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ "Sloga" Kranj, Šuceva 27, 4000Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Tone Pečarič; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.03.2023 14:00 28.03.2023 17:30 KGZS - ZAVOD LJ Domžale Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, Vir, Šaranovičeva 21 c. Domžale Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Alenka Caf; Barbara Kržišnik; Špela Drnovšek; Jernej Lončar; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 28.03.2023 15:00 30.03.2023 19:00 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska 97, 3000 Celje Celje Bogdana Kapitler tel.: 03 428 59 00; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 29.03.2023 08:00 29.03.2023 14:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 71 21 627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 29.03.2023 10:00 29.03.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Alenka Caf; Špela Drnovšek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 03.04.2023 16:00 05.04.2023 20:00 Biotehniški center Naklo Mekinje JZ Samostan Mekinje, Palčeva pot 10, 1241 Kamnik Mekinje Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 05.04.2023 13:00 07.04.2023 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 71 21 627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.04.2023 16:00 06.04.2023 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 9366; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.04.2023 09:30 12.04.2023 13:00 KGZS - ZAVOD LJ Medvode Gostilna Mihovec, Zgornje Pirniče 54, Medvode Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Špela Drnovšek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.04.2023 09:30 14.04.2023 13:00 KGZS - ZAVOD LJ Vrhnika Cankarjev dom Vrhnika, Tržaška cesta 25, Vrhnika Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Alenka Caf; Jernej Lončar; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven