Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 09.03.2020 16:00 12.03.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici ŠCNG - Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici Bilje 16.06.2020, 23.06.2020 Mojca Mavrič Štrukelj tel.: 05/3351210, 051/663005; e-naslov: mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Vasja Juretič; Marko Devetak; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-03-12/2020020407224985/osnovno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_varstva_rastlin Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 10.03.2020 16:00 12.03.2020 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Novo mesto 19.03.2020, 10.06.2020 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Alojz Rogelj; Marko Hrastelj; Urška Ogrinc; Rok Absec http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 04.06.2020 09:00 04.06.2020 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Cesta Žalskega tabora 2 Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/varstvo-rastlin/usposabljanje-za-ravnanje-z-ffs/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.06.2020 16:00 04.06.2020 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.06.2020 16:00 04.06.2020 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.06.2020 16:00 04.06.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto (v pritličju, učilnica 34) Topliška cesta 2, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 05.06.2020 08:00 05.06.2020 15:30 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Cesta Žalskega tabora 2 Uroš Kolenc tel.: 037121627 http://www.ihps.si/varstvo-rastlin/usposabljanje-za-ravnanje-z-ffs/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.06.2020 08:00 08.06.2020 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto (pritličje, učilnica 34), Topliška cesta 2, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 08.06.2020 16:00 10.06.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Ljubljana Območna obrtna zbornica Ljubljana - Vič, Tržaška c. 207, 1000 Ljubljana Podsmreka Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.06.2020 16:00 08.06.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 09.06.2020 08:00 09.06.2020 15:30 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Cesta Žalskega tabora 2 Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/varstvo-rastlin/usposabljanje-za-ravnanje-z-ffs/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 09.06.2020 09:00 10.06.2020 15:45 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS (velika predavalnica v pritličju), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Ljubljana 16.06.2020, 19.06.2020 Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Alenka Caf; Vesna Velikonja; Karmica Skalič Holešek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 09.06.2020 16:00 11.06.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Kamnik JZ Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik Kamnik Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.06.2020 16:00 09.06.2020 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma,Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; Urška Ogrinc http.//www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.06.2020 16:00 09.06.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice V prostorih zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10 a, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgus-zavodnm.si Milena Rožman; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.06.2020 16:00 09.06.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto (pritličje, učilnica 34), Topliška cesta 2, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kguzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.06.2020 16:00 11.06.2020 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto, velika predavalnica Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.06.2020 16:00 11.06.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto (pritličje, učilnica 34), Topliška cesta 2, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.06.2020 16:30 11.06.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Sonja Fink Babič https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-06-11/2020060207455429/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.06.2020 08:00 12.06.2020 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.06.2020 08:00 15.06.2020 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto (v pritličju, učilnica 34), Topliška cesta 2, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.06.2020 09:00 15.06.2020 12:25 KGZS - Zavod Celje Draža vas Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.06.2020 15:00 15.06.2020 18:25 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec Lokrovec 57, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.06.2020 16:00 15.06.2020 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - osnovno usposabljanje 16.06.2020 08:00 19.06.2020 17:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Cesta žalskega tabora 2, Žalec Žalec Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/varstvo-rastlin/usposabljanje-za-ravnanje-z-ffs/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.06.2020 15:00 16.06.2020 19:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba"KGZ" Sloga kranj, Šuceva 27, Kranj Marija Kalan Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2020-02-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.06.2020 16:00 16.06.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto (v pritličju, učilnica 34), Topliška cesta 2, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.06.2020 16:30 16.06.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Sonja Fink Babič https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-06-16/2020060207511205/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.06.2020 13:00 17.06.2020 16:25 KGZS - Zavod Celje Celje Predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.06.2020 16:00 17.06.2020 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.06.2020 16:00 17.06.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje v prostorih Galaksija Trebnje, Podjetniška ulica 13, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.06.2020 16:00 18.06.2020 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.06.2020 16:00 18.06.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto (v pritličju, učilnica 34) Topliška cesta 2, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.06.2020 08:00 19.06.2020 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.06.2020 08:00 22.06.2020 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto (v pritličju, učilnica 34) Topliška cesta 2, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 22.06.2020 08:00 23.06.2020 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS - zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031703 601 Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Marjeta Barbarič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.06.2020 09:00 22.06.2020 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS (velika predavalnica v pritličju), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 5130702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Valentina Šajn; Irena Šilc; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.06.2020 14:30 22.06.2020 18:00 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS (velika predavalnica v pritličju), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 5130702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Špela Drnovšek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.06.2020 15:00 22.06.2020 18:30 Šolski center Šentjur Šentjur Šolski center Šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Marjana Koren Staška Buser; Marjana Koren; Jurij Gunzek; Cvetka Cokan Grenko; Katja Gobec https://sc-s.si/joomla/index.php/usposabljanje-ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 22.06.2020 16:00 24.06.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaj@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.06.2020 16:00 22.06.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje v prostorih Galaksija Trebnje, Podjetniška ulica 13, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.06.2020 16:30 22.06.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-06-22/2020060208092256/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.06.2020 08:00 23.06.2020 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto (v pritličju, učilnica 34) Topliška cesta 2, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.06.2020 15:00 23.06.2020 18:30 Šolski center Šentjur Šentjur Šolski center Šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Marjana Koren Staška Buser; Marjana Koren; Jurij Gunzek; Cvetka Cokan Grenko; Katja Gobec https://sc-s.si/joomla/index.php/usposabljanje-ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.06.2020 15:30 23.06.2020 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Tolmin Velika predavalnica Gimnazije Tolmin, Dijaška ul. 12 B, 5220 Tolmin Nataša Leban tel.: 05/3884282; e-naslov: natasa.leban@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Katja Stanek https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-06-23/2020052209583184/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalve_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.06.2020 16:00 23.06.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto (pritličje, učilnica 34), Topliška cesta 2, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.06.2020 16:00 24.06.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto (pritličje, učilnica 34), Topliška cesta 2, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 29.06.2020 08:00 30.06.2020 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS - zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Marjeta Barbarič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 29.06.2020 16:00 02.07.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Borut Lazar; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 30.06.2020 15:00 02.07.2020 19:00 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, predavalnica 25 Celje Bogdana Kapitler tel.: 03 428 5900; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 06.07.2020 16:00 08.07.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.07.2020 16:00 14.07.2020 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven