Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 07.10.2020 11:30 08.10.2020 18:10 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Žalec 15.10.2020, 05.11.2020, 10.12.2020 Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 02.11.2020 16:00 04.11.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.11.2020 16:00 02.11.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Metlika Bar Liber, Cesta XV. brigade 51, Metlika Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican – prestavljen
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 03.11.2020 08:00 03.11.2020 15:30 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Cesta Žalskega tabora2 Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/varstvo-rastlin/usposabljanje-za-ravnanje-z-ffs/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.11.2020 16:00 03.11.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Artiče Prosvetni dom Artiče, Artiče 38, Artiče Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Marija Levak; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.11.2020 09:00 04.11.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje (ZAKLJUČENA SKUPINA) Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Simon Gajšek; Magda Bačovnik Zimic https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.11.2020 09:00 04.11.2020 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.11.2020 09:00 04.11.2020 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Turnišče Dvorana občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.11.2020 13:00 04.11.2020 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Turnišče Dvorana občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.11.2020 16:00 04.11.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2020 09:00 05.11.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Magda Bačovnik Zimic https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2020 14:00 05.11.2020 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2020-02-18 Preklican – prestavljen
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 09.11.2020 08:00 09.11.2020 14:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto, Sevno 13, Novo mesto, velika predavalnica Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.11.2020 09:00 09.11.2020 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornja Radgona Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.11.2020 13:00 09.11.2020 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornja Radgona Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.11.2020 09:00 10.11.2020 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 10.11.2020 15:00 12.11.2020 18:30 KGZS - Zavod Celje Dravograd Sejna soba KKGZ Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd Dravograd Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Konrad Dihpol; Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Igor Škerbot; Marjana Avberšek; Tatjana Pevec; Simona Rupreht https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.11.2020 09:00 12.11.2020 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Peskovci Vaško gasilski dom Peskovci, Peskovci 30, 9204 Šalovci Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.11.2020 13:00 12.11.2020 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Peskovci Vaško gasilski dom Peskovci, Peskovci 30, 9204 Šalovci Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.11.2020 16:00 12.11.2020 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto, Sevno 13, Novo mesto, velika predavalnica Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.11.2020 16:00 12.11.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center - MIC, Cankarjeva 8 A, 5000 Nova Gorica, predavalnica P-05 in P-06 - glavni vhod Uroš Ipavec tel.: 05/3954264, 051/642523; e-naslov: uros.ipavec@go.kgzs.si Vasja Juretič; Katja Stanek https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-11-12/2020101208441015/obnovitveni_tecaj_ffs Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.11.2020 09:00 13.11.2020 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.11.2020 13:00 13.11.2020 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 16.11.2020 16:00 18.11.2020 20:00 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Andrej Rebernišek; Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Mojca Žerdin http://www.kgz-ptuj.si Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.11.2020 16:30 17.11.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Marezige Dvorana Krajevne skupnosti Marezige, Marezige 24, 6273 Marezige Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Sonja Fink Babič https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-11-17/2020101209131008/obnovitveni_tecaj_ffs Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.11.2020 09:00 19.11.2020 12:25 KGZS - Zavod Celje Ljubljana GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (ZAKLJUČENA SKUPINA) Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Simon Gajšek; Simona Rupreht https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.11.2020 09:00 19.11.2020 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Korovci Okrepčevalnica Pri Zlatki, Korovci 29, 9261 Cankova Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.11.2020 13:00 19.11.2020 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Korovci Okrepčevalnica Pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Cankova Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.11.2020 16:00 19.11.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center - MIC, Cankarjeva 8 A, 5000 Nova Gorica, predavalnica P-05 in P-06 - glavni vhod Uroš Ipavec tel.: 05/3954264, 051642523; e-naslov: uros.ipavec@go.kgzs.si Vasja Juretič; Katja Stanek https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-11-19/2020101208522766/obnovitveni_tecaj_ffs Preklican – prestavljen
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 23.11.2020 09:00 26.11.2020 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE,Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje 01.12.2020 9.00 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Irena Friškovec; Igor Škerbot; Tatjana Pevec; Simon Gajšek; Magda Bačovnik Zimic https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.11.2020 09:00 23.11.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.11.2020 16:30 23.11.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Marezige Dvorana Krajevne skupnosti Marezige, Marezige 24, 6273 Marezige Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-11-23/2020101209165584/obnovitveni_tecaj_ffs Preklican – prestavljen
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 24.11.2020 09:00 27.11.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Maribor 03.12.2020 Miroslav Mešl tel.: 02 2284934; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 25.11.2020 09:00 27.11.2020 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec Žalec Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.11.2020 09:00 25.11.2020 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Korovci Okrepčevalnica Pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Korovci Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.11.2020 13:00 25.11.2020 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Korovci Okrepčevalnica Korovci, Korovci 26, 9261 Korovci Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 27.11.2020 08:00 27.11.2020 13:00 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 1,3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Magda Bačovnik Zimic https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.11.2020 09:00 27.11.2020 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.11.2020 13:00 27.11.2020 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican – prestavljen
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 30.11.2020 08:00 30.11.2020 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-zavod CE, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Magda Bačovnik Zimic https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 30.11.2020 09:00 30.11.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 09.12.2020 09:00 09.12.2020 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.01.2021 16:00 14.01.2021 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaj@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 25.01.2021 16:00 27.01.2021 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven