Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 10.05.2021 16:00 12.05.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto usposabljanje preko spleta Novo mesto 17.05.2021, 21.06.2021 Andreja Peterlin tel.: 07 373 05 86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 21.06.2021 16:00 23.06.2021 20:00 KGZS Zavod Ptuj Ptuj spletno izobraževanje Ptuj 28.06.2021 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Andrej Rebernišek; Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Mojca Žerdin http://www.kgz.ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.06.2021 16:30 21.06.2021 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Spletno izobraževanje Majda Brdnik tel.: 05/7312856; e-naslov: majda.brdnik@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Majda Brdnik; Vasja Juretič; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2021-06-21/2021052008574920/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs__spletno_usposabljanje Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 22.06.2021 14:30 24.06.2021 19:00 ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj Šolsko posestvo Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Zagrebška cesta 86 Ptuj 28.06.2021 Aleksandra Kostanjevec tel.: 02 787 1740; e-naslov: aleksandra.kostanjevec@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Manja Šterbenc; Marija Ban; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/index.php?ohttp://kmetijska.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=84 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 29.06.2021 16:00 29.06.2021 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto Martina Kralj tel.: 07/393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 29.06.2021 16:00 01.07.2021 20:00 KGZS Zavod Ptuj Ptuj spletno izobraževanje Ptuj 05.07.2021 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Andrej Rebernišek; Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Mojca Žerdin http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.07.2021 09:00 05.07.2021 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota spletno usposabljanje Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 05.07.2021 16:00 07.07.2021 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 4099 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.07.2021 09:00 08.07.2021 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota spletno usposabljanje Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.09.2021 16:00 07.09.2021 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - osnovno usposabljanje 13.09.2021 08:30 17.09.2021 16:10 Biotehniška fakulteta Ljubljana Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Ljubljana Katarina Kos tel.: 013203224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si https://www.bf.uni-lj.si/sl/organiziranost/agronomija/novice/2021010316252916/obvestilo-o-obnovitvenem-tecaju-za-svetovalce-za-ffs Objavljen - veljaven