Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2023 09:00 05.12.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Slovenska Bistrica Sejna soba KSS, Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica Marija Kresnik tel.: 031 649 014; e-naslov: marija.kresnik@kgz-ptuj.si Simona Rajh; Sara Rihtar; Jelka Brdnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.12.2023 09:00 07.12.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Jernej Černe tel.: 041 498 875; e-naslov: jernej.cerne@kgz-ptuj.si Marko Černe; Monika Žnidarič; Suzana Pušnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2023 09:00 12.12.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Franc Ornik tel.: 02 729 09 41, 031 649 003; e-naslov: franci.ornik@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Marija Kresnik; Monika Žnidarič http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.12.2023 09:00 14.12.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Franc Ornik tel.: 02 729 09 41, 031 649 003; e-naslov: franci.ornik@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Sara Rihtar; Jelka Brdnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.01.2024 09:00 09.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Franc Ornik tel.: 02 729 09 41, 031 649 003; e-naslov: franci.ornik@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Monika Žnidarič; Suzana Pušnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.01.2024 09:00 11.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Franc Ornik tel.: 02 729 09 41, 031 649 003; e-naslov: franci.ornik@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Marija Kresnik; Sara Rihtar http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.01.2024 09:00 16.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Franc Ornik tel.: 02 729 09 41, 031 649 003; e-naslov: franci.ornik@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Jelka Brdnik; Monika Žnidarič http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.01.2024 09:00 18.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna Marta, Cvetkovci 50, 2273 Pogdorci Jakob Ivanuša tel.: 02 741 75 03, 031 615 762; e-naslov: jakob.ivanusa@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Simona Rajh; Sara Rihtar http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.01.2024 09:00 23.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Oplotnica Dvorana Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica Valerija Kovačič tel.: 02 843 01 30, 051 331 864; e-naslov: valerija.kovacic@kgz-ptuj.si Marko Černe; Sara Rihtar; Jelka Brdnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.01.2024 09:00 25.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Št. Janž pri Radljah Gostilna Žohar, Št, Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi Suzana Pušnik tel.: 051 300 418; e-naslov: suzana.pusnik@kgz-ptuj.si Monika Žnidarič; Suzana Pušnik; Jakob Ivanuša http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 30.01.2024 09:00 30.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Jernej Černe tel.: 041 498 875; e-naslov: jernej.cerne@kgz-ptuj.si Marko Černe; Jelka Brdnik; Monika Žnidarič http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven