Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.12.2023 10:00 14.12.2023 14:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj izobraževalni center B&B, Ljubljanska c. 30 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Tone Pečarič; Andreja Teran; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTDPKTIyMGC0UjWoMDE3T0yyMExOM081tDQzMrcyqDC2sDRNMTZMNEszsDAzNLb04sxOr1LILkrMywIAHSURYw Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.01.2024 10:00 18.01.2024 14:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj izobraževalni center B&B, Ljubljanska c. 30, 4000 Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Tone Pečarič; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2023-11-06 Objavljen - veljaven