Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 07.10.2020 11:30 08.10.2020 18:10 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Žalec 15.10.2020, 05.11.2020, 10.12.2020 Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 03.11.2020 08:00 03.11.2020 15:30 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Cesta Žalskega tabora2 Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/varstvo-rastlin/usposabljanje-za-ravnanje-z-ffs/ Preklican – prestavljen
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 25.11.2020 09:00 27.11.2020 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec Žalec Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Preklican – prestavljen