Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 27.11.2023 16:00 29.11.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Krško 04.12.2023 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Domen Bajec; Marija Levak; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2023 16:00 04.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2023 16:00 05.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.12.2023 16:00 11.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Metlika KZ Metlika, Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 11.12.2023 16:00 13.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto 18.12.2023 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2023 16:00 12.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.12.2023 16:00 13.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05- 86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Marija Levak; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.12.2023 08:00 18.12.2023 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-avodnm.si Mateja Strgulec; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 19.12.2023 08:00 19.12.2023 14:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 19.12.2023 16:00 23.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Urška Cvelbar; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven