Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB Kmetijski inštitut Slovenije
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta izobraževanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 13.11.2017 16:00 15.11.2017 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Krško 24.11.2017, 04.01.2018 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 11.12.2017 16:00 13.12.2017 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Novo mesto 18.12.2017 Andreja Peterlin tel.: 07373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - osnovno usposabljanje 14.12.2017 07:00 18.12.2017 14:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto 22.12.2017 Andreja Peterlin e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec; Helena Gramc http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 15.12.2017 08:00 15.12.2017 15:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 16.12.2017 08:00 16.12.2017 17:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 19.12.2017 07:00 20.12.2017 19:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto 23.12.2017 Andreja Peterlin e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 21.12.2017 08:00 21.12.2017 17:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 23.01.2018 16:00 23.01.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-79; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bonia Miljavac; Helena Gramc http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.02.2018 16:00 06.02.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-79; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 13.02.2018 08:00 13.02.2018 15:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 077373-05-79; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven