Pregled registriranih sort in sort, za katere je dovoljeno trženje v Republiki Sloveniji

Zapis 1 do 10 od 532

Navadna ajda / Fagopyrum esculentum Moench

Reg. št. Sorta Datum vpisa Vpisana do Trženje dovoljeno do Vzdrževalec Pooblaščenec vzdrževalca
FAE002 Darja 21.6.2010 31.12.2020 30.6.2023 Semenarna Ljubljana d.o.o.
FAE006 Bamby 3.9.2008 31.12.2018 30.6.2021 Saatzucht Gleisdorf GmbH
FAE007 Čebelica 9.1.2012 31.12.2022 30.6.2025 Kmetijski inštitut Slovenije

Navadno proso / Panicum miliaceum L.

Reg. št. Sorta Datum vpisa Vpisana do Trženje dovoljeno do Vzdrževalec Pooblaščenec vzdrževalca
PAM003 Kornberško proso 6.2.2015 31.12.2024 30.6.2027 Saatzucht Gleisdorf GmbH
PAM005 Sonček 11.2.2015 31.12.2025 30.6.2028 Kmetijski inštitut Slovenije

A Navadni hmelj / Humulus lupulus L.

Reg. št. Sorta Datum vpisa Vpisana do Trženje dovoljeno do Vzdrževalec Pooblaščenec vzdrževalca
HUL001 Savinjski golding 29.1.2007 Ni omejeno Ni omejeno Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
HUL002 Ahil 29.1.2007 Ni omejeno Ni omejeno Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
HUL003 Apolon 29.1.2007 Ni omejeno Ni omejeno Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
HUL004 Atlas 29.1.2007 Ni omejeno Ni omejeno Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
HUL005 Aurora 30.1.2007 Ni omejeno Ni omejeno Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

| |>>Naprej