Pregled registriranih sort in sort, za katere je dovoljeno trženje v Republiki Sloveniji

Zapis 1 do 10 od 543

Navadna ajda / Fagopyrum esculentum Moench

Reg. št. Sorta Datum vpisa Vpisana do Trženje dovoljeno do Vzdrževalec Pooblaščenec vzdrževalca
FAE002 Darja 21.6.2010 31.12.2020 30.6.2023 Semenarna Ljubljana d.o.o.
FAE006 Bamby 18.5.2018 31.12.2028 30.6.2031 Saatzucht Gleisdorf GmbH
FAE007 Čebelica 9.1.2012 31.12.2022 30.6.2025 Kmetijski inštitut Slovenije
FAE009 Trdinova 26.2.2018 31.12.2028 30.6.2031

Tatarska ajda / Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.

Reg. št. Sorta Datum vpisa Vpisana do Trženje dovoljeno do Vzdrževalec Pooblaščenec vzdrževalca
FAT001 Zlata 26.2.2018 31.12.2028 30.6.2031
FAT002 Radohova 29.8.2018 31.12.2028 30.6.2031

Navadno proso / Panicum miliaceum L.

Reg. št. Sorta Datum vpisa Vpisana do Trženje dovoljeno do Vzdrževalec Pooblaščenec vzdrževalca
PAM003 Kornberško proso 6.2.2015 31.12.2024 30.6.2027 Saatzucht Gleisdorf GmbH
PAM005 Sonček 11.2.2015 31.12.2025 30.6.2028 Kmetijski inštitut Slovenije
PAM006 Drava 22.5.2018 31.12.2028 30.6.2031
PAM007 Mura 22.5.2018 31.12.2028 30.6.2031

| |>>Naprej