Pregled registriranih sort in sort, za katere je dovoljeno trženje v Republiki Sloveniji

Zapis 1 do 10 od 646

A Navadni riček / Camelina sativa (L.) CRANTZ

Reg. št. Sorta Datum vpisa Vpisana do Trženje dovoljeno do Vzdrževalec Pooblaščenec vzdrževalca
CMS001 Koroški 18.4.2017 31.12.2027 30.6.2030 Kmetijski inštitut Slovenije

A Navadna ajda / Fagopyrum esculentum Moench

Reg. št. Sorta Datum vpisa Vpisana do Trženje dovoljeno do Vzdrževalec Pooblaščenec vzdrževalca
FAE002 Darja 28.5.2020 31.12.2030 30.6.2033 Semenarna Ljubljana d.o.o.
FAE006 Bamby 18.5.2018 31.12.2028 30.6.2031 Saatzucht Gleisdorf GmbH
FAE007 Čebelica 21.12.2021 31.12.2031 30.6.2034 Kmetijski inštitut Slovenije
FAE009 Trdinova 26.2.2018 31.12.2028 30.6.2031
FAE013 KIS Olga 16.1.2023 31.12.2033 30.6.2036
FAE014 Eva 20.5.2020 31.12.2030 30.6.2033
FAE015 Hajdoše 21.12.2021 31.12.2031 30.6.2034

A Tatarska ajda / Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.

Reg. št. Sorta Datum vpisa Vpisana do Trženje dovoljeno do Vzdrževalec Pooblaščenec vzdrževalca
FAT001 Zlata 26.2.2018 31.12.2028 30.6.2031
FAT002 Radohova 29.8.2018 31.12.2028 30.6.2031

| |>>Naprej