Registrska številka PAM005
Ime sorte Sonček
   
Kmetijska rastlina (latinsko ime) Panicum miliaceum L.
Kmetijska rastlina (slovensko ime) Navadno proso
Skupina Žito Poljščine
EU koda kmetijske rastline Vrste ni v EU sortni listi
   
Ime sorte je v obliki kode NE
   
Vzdrževalec Kmetijski inštitut Slovenije
Pooblaščenec vzdrževalca
   
Datum prvega vpisa 29.8.2005
Datum zadnjega vpisa 11.2.2015
Vpisana do 31.12.2025
Trženje dovoljeno do 30.6.2028
Zavarovana NE
   
Opombe ohranjevalna sorta; alpski svet