Registrska številka FAE002
Ime sorte Darja
   
Kmetijska rastlina (latinsko ime) Fagopyrum esculentum Moench
Kmetijska rastlina (slovensko ime) Navadna ajda
Skupina Žito Poljščine
EU koda kmetijske rastline A
   
Ime sorte je v obliki kode NE
   
Vzdrževalec Semenarna Ljubljana d.o.o.
Pooblaščenec vzdrževalca
   
Datum prvega vpisa 31.12.1988
Datum zadnjega vpisa 28.5.2020
Vpisana do 31.12.2030
Trženje dovoljeno do 30.6.2033
Zavarovana NE
   
Opombe