Registrska številka FAE007
Ime sorte Čebelica
   
Kmetijska rastlina (latinsko ime) Fagopyrum esculentum Moench
Kmetijska rastlina (slovensko ime) Navadna ajda
Skupina Žito Poljščine
EU koda kmetijske rastline Vrste ni v EU sortni listi
   
Ime sorte je v obliki kode NE
   
Vzdrževalec Kmetijski inštitut Slovenije
Pooblaščenec vzdrževalca
   
Datum prvega vpisa 29.8.2005
Datum zadnjega vpisa 9.1.2012
Vpisana do 31.12.2022
Trženje dovoljeno do 30.6.2025
Zavarovana NE
   
Opombe