Registrska številka FAT002
Ime sorte Radohova
   
Kmetijska rastlina (latinsko ime) Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
Kmetijska rastlina (slovensko ime) Tatarska ajda
Skupina Žito Poljščine
EU koda kmetijske rastline A
   
Ime sorte je v obliki kode NE
   
Vzdrževalec
Pooblaščenec vzdrževalca
   
Datum prvega vpisa 29.8.2018
Datum zadnjega vpisa 29.8.2018
Vpisana do 31.12.2028
Trženje dovoljeno do 30.6.2031
Zavarovana NE
   
Opombe ohranjevalna sorta