Registrska številka FAE015
Ime sorte Hajdoše
   
Kmetijska rastlina (latinsko ime) Fagopyrum esculentum Moench
Kmetijska rastlina (slovensko ime) Navadna ajda
Skupina Žito Poljščine
EU koda kmetijske rastline A
   
Ime sorte je v obliki kode NE
   
Vzdrževalec
Pooblaščenec vzdrževalca
   
Datum prvega vpisa 21.12.2021
Datum zadnjega vpisa 21.12.2021
Vpisana do 31.12.2031
Trženje dovoljeno do 30.6.2034
Zavarovana NE
   
Opombe ohranjevalna sorta