Sorte, ki bi ustrezala iskalnim pogojem, ni v evidenci sort, ki jo vodi Fitosanitarna uprava.