Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 19.04.2024 16:00 23.04.2024 19:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Ilirska Bistrica Predavalnica STORTVE-TIB Storitve d.o.o., Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica 26.04.2024 Danijela Volk tel.: 05/7100261, 7141895; e-naslov: danijela.volk@go.kgzs.si Danijela Volk; Vasja Juretič; Marko Devetak; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2024-04-23/2024022909524722/osnovno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_varstva_rastlin_izkaznica_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.04.2024 16:00 22.04.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 22.04.2024 16:00 24.04.2024 20:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Idrija Gimnazija Jurija Vege Idrija, Študentovska ulica 16, 5280 Idrija Idrija 07.05.2024 Mojca Mavrič Štrukelj tel.: 051/663005; e-naslov: mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Jan Žežlina; Elena Štendler; Lucija Slokar https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2024-04-24/2024031914040264/osnovno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_varstva_rastlin_izkaznica_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.04.2024 08:00 23.04.2024 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.04.2024 09:00 23.04.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Draža vas Gostilna Pri Inotu, Draža vas 18, 3215 Loče Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.04.2024 16:00 24.04.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica – učilnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Martina Peterlin https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.04.2024 08:00 25.04.2024 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bonia Miljavac; Urška Cvelbar https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.05.2024 16:00 06.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.05.2024 16:00 07.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.05.2024 08:00 08.05.2024 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Urška Cvelbar; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.05.2024 15:00 08.05.2024 18:25 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.05.2024 16:00 09.05.2024 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Jerneja Rozman; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.05.2024 16:00 09.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Martina Peterlin https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.05.2024 09:00 13.05.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Šentjur Dvorana Občine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 13.05.2024 16:00 15.05.2024 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Jerneja Rozman; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.05.2024 16:00 13.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Martina Peterlin https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.05.2024 16:00 13.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.05.2024 16:00 14.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.05.2024 16:00 15.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.05.2024 08:00 16.05.2024 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Urška Cvelbar; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.05.2024 09:00 16.05.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.05.2024 16:00 16.05.2024 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Jerneja Rozman; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.05.2024 16:00 20.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.05.2024 16:00 20.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 21.05.2024 08:30 22.05.2024 14:55 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS (velika predavalnica v pritličju), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana - TEČAJ JE NAMENJEN 'ZAPRTI' SKUPINI TEČAJNIKOV Ljubljana 29.05.2024 Špela Drnovšek tel.: 015130702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Alenka Caf; Vesna Velikonja; Irena Šilc; Špela Drnovšek; Jernej Lončar; Petra Burja; Karmica Skalič Holešek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.05.2024 16:00 21.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martina Peterlin https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.05.2024 16:00 22.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.05.2024 09:00 23.05.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Vrh nad Laškim Gasilski dom Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 9a, 3270 Laško Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.05.2024 09:00 23.05.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Jernej Černe tel.: 041 498 875; e-naslov: jernej.cerne@kgz-ptuj.si Marko Černe; Jelka Brdnik; Monika Žnidarič https://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.05.2024 16:00 23.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Martina Peterlin https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - osnovno usposabljanje 27.05.2024 08:00 31.05.2024 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 71 21 627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si https://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.05.2024 16:00 27.05.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.05.2024 08:00 28.05.2024 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 29.05.2024 08:00 29.05.2024 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 29.05.2024 09:00 29.05.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Rogaška Slatina Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 31.05.2024 08:00 31.05.2024 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Urška Cvelbar; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 03.06.2024 16:00 05.06.2024 20:00 Biotehniški center Naklo Podsmreka Vrtni center Eurogarden, Podsmreka 7 b, 1356 Dobrova Podsmreka Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Jerneja Rozman; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 03.06.2024 16:00 05.06.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto 10.06.2024 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 07.06.2024 08:00 07.06.2024 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 71 21 627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si https://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 10.06.2024 16:00 12.06.2024 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Jerneja Rozman; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 10.06.2024 16:00 12.06.2024 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj Črnomelj 17.06.2024 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja .peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 10.06.2024 16:00 12.06.2024 20:00 KGZS Zavod Ptuj Ptuj KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Ptuj Jernej Černe tel.: 041 498 875; e-naslov: jernej.cerne@kgz-ptuj.si Andrej Rebernišek; Marija Kresnik; Sara Rihtar; Suzana Pušnik; Jakob Ivanuša https://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.06.2024 16:00 13.06.2024 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Jerneja Rozman; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 01.07.2024 16:00 03.07.2024 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven