Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.09.2023 09:00 26.09.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3326 Topolšica Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 27.09.2023 08:30 27.09.2023 16:05 Biotehniška fakulteta Ljubljana Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, predavalnica A4, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Katarina Kos tel.: 01 320 3224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Andrej Kos; Mario Lešnik; Rajko Bernik; Andrej Simončič; Lucija Šarc https://www.bf.uni-lj.si/sl/enote/agronomija/novice/2021052610243853/obvestilo-o-obnovitvenem-tecaju-za-svetovalce-za-ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.09.2023 09:00 28.09.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Loče Gostilna Pri Inotu, Draža vas 18, 3215 Loče Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.09.2023 10:00 28.09.2023 14:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba GZ Škofja Loka, Kidričeva c. 61 a, 4220 Škofja Loka Marija Kalan Tone Pečarič; Andreja Teran; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/izobrazevanje/aktualno Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.09.2023 15:00 28.09.2023 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Litija Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Špela Drnovšek; Karmica Skalič Holešek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.09.2023 15:00 28.09.2023 19:00 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska 97, 3000 Celje Celje Bogdana Kapitler tel.: 03 42 85 900; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 29.09.2023 09:00 29.09.2023 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski center Stična, Stična 144, 1295 Stična Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Špela Drnovšek; Mihaela Logar; Karmica Skalič Holešek https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 02.10.2023 16:00 04.10.2023 20:00 Biotehniški center Naklo Podsmreka Vrtni center Eurogarden, Podsmreka 7 b, 1356 Dobrova Podsmreka Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.10.2023 09:00 03.10.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Dravograd Sejna sobaKKGZ Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.10.2023 10:00 03.10.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Ribnica Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Irena Šilc; Špela Drnovšek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.10.2023 10:00 05.10.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Domžale Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, Šaranovičeva 21c, Vir, 1230 Domžale Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Barbara Kržišnik; Špela Drnovšek; Jernej Lončar; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.10.2023 16:00 05.10.2023 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.10.2023 13:00 11.10.2023 17:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 71 21 627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.10.2023 16:00 11.10.2023 19:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Predavalnica Šolskega centra Srečka Kosovela, Stjenkova 3, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850; e-naslov: milena.stolfa@go.kgzs.si Danijela Volk; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-10-11/2023090809320906/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.10.2023 09:00 12.10.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Nazarje Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.10.2023 15:00 12.10.2023 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski center Stična, Stična 144, 1295 Stična Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za odgovorne osebe - nadaljnje usposabljanje 12.10.2023 16:00 12.10.2023 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.10.2023 09:00 13.10.2023 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Litija Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2023 16:30 16.10.2023 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Elizabeta Bonin tel.: 05/6304062; e-naslov: elizabeta.bonin@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-10-16/2023090814292499/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.10.2023 14:00 19.10.2023 17:30 KGZS - ZAVOD LJ Domžale Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, Šaranovičeva 21c, Vir, 1230 Domžale Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.10.2023 10:00 20.10.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Cerknica Gasilski dom Cerknica, Notranjska cesta 42b, 1380 Cerknica Špela Drnovšek e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.10.2023 09:00 24.10.2023 12:25 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.10.2023 10:00 24.10.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 24.10.2023 15:00 24.10.2023 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.10.2023 15:00 26.10.2023 19:00 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti celje, Ljubljanska 97, 3000 Celje, predavalnica 25 Celje Bogdana Kapitler tel.: 03 42 85 900; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu,si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.10.2023 16:00 26.10.2023 19:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Srednješolski center Veno Pilon Ajdovščina, Ulica 5 maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-10-26/2023092509445626/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.10.2023 10:00 27.10.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 06.11.2023 16:00 08.11.2023 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 07.11.2023 08:30 08.11.2023 15:05 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 15.11.2023 13:00 17.11.2023 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2,3310 Žalec Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 71 21 627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.11.2023 13:00 21.11.2023 16:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo predavalnica Vinske kleti Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 05/3959531; e-naslov: marta.srebrnic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-11-21/2023092509505032/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 22.11.2023 08:00 24.11.2023 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora2, 3310 Žalec Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 71 21 627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven